Automobil u šolji – značenje i simbolika

Kada se automobil pojavi u talogu kafe to može da najavi sreću tokom putovanja ili razrešenje komunikacijskih problema sa dragim ljudima. Ipak, čitanje simbola u talogu kafe je mnogo kompleksnije i važno je da se obrati pažnja na nekoliko stvari.

Pre svega, na interpretaciju utiče pozicija u šolji na kojoj se automobil našao. Ne tumači se isto kada ga vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Drugi način da otkrijete značenje figure u šolji jeste po njenoj boji. Automobil u talogu kafe može da bude crn ili beo, a šta to tačno znači potražite u nastavku teksta.

Po narodnom verovanju iz otiska prsta u šolji kafe može da se nasluti da li će neke želje da se ostvare ili ne. Pri tome moraju da se ispoštuju osnovna pravila koja ćete pronaći u tekstu.

Detaljno tumačenje automobila u šolji kafe

Na početku teksta smo pomenuli da je za precizno čitanje značenje oblika u talogu kafe bitna pozicija na kojoj se figura našla. Ako se automobil pojavio bliže dnu šoljice njegovo značenje je vezano za prošlost. Ukoliko ste ga videli u sredini šolje tada se simbolika odnosi na sadašnjost, a kada ga uočite bliže vrhu šolje značenje se tiče budućnosti.

Ne može se sasvim precizno utvrditi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti, tj. budućnosti se radi jer to zavisi od emocija osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, važno je i da li ste oblik automobila videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Auto levo od mesta pijenja često ima negativno značenje, dok desna strana često nosi pozitivnu simboliku.

Bitno je i da obratite pažnju na druge detalje koji su se našli u šolji. Veličina auta u talogu kafe ne igra značajnu ulogu, međutim ukoliko ste u šolji uočili polupano auto to može da bude znak da ćete morati da odustanete od realizacije nekih planova.

Auto pri dnu šolje

Ako ste automobil uočili u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to implicira da se kajete što nekome niste dali šansu. Moguće je da ste u prošlosti pogrešno procenili neku osobu i sada vam je krivo zbog toga.

Automobil bliže dnu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da ste zahvaljujući nekim ljudima stekli neprocenjive uspomene. Nije isključeno da sa njima više niste u kontaktu, međutim, drago vam je da se setite trenutaka koje ste zajedno proveli.

Auto u sredini šolje

Ukoliko ste auto videli u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to je znak da ste previše nesigurni. Nedostaje vam samopouzdanja i vere u sebe. Verovatno vas je nešto pokolebalo, ali ne treba da se stalno osvrćete na to, nego da radite na sebi kako biste popravili sliku koju o sebi imate.

Figura automobila u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da pored sebe imate osobu na koju možete da oslonite. Osećate njegovu tj. njenu ljubav i podršku, što je od neprocenjivog značaja za vaše mentalno zdravlje.

Automobil bliže vrhu šolje

Kada automobil vidite u trećoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to može da znači da ćete odustati od nečega. Dići ćete ruke od realizacije određenog plana kada shvatite da vam oduzima previše vremena, a ne donosi nikakve benefite.

Automobil pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne doticale najavljuje zanimljivo putovanje na kome će vam se dogoditi neke neverovatno lepe stvari. Pakujte kofere!

Automobil u otisku prsta za želju

Narodno verovanje kaže da se iz otiska prsta u šolji kafe može saznati da li će neke želje da se ispune ili ne. Bitno je da znate kojim prstom da utisnete svoju želju kako biste dobili jasan odgovor.

  • Kada se želja odnosi na porodicu ili decu tada u šoljici kafe ostavljate otisak palca. Ako se u tom otisku pojavio automobil to, na žalost, znači da vam se želja neće ostvariti.
  • Otisak kažiprsta ostavljate u šolji kada se vaša želja tiče profesionalnog života, tj. karijere. Automobil u otisku kažiprsta najavljuje ostvarenje želje u daljoj budućnosti.
  • Ukoliko ste poželeli nešto što se tiče seksualnog života tada u šolju treba da ostavite otisak srednjeg prsta. Ako se u otisku srednjeg prsta pojavio auto to je znak da vam se želja neće ostvariti tako brzo. Možda ćete morati da promenite partnera tj. partnerku da biste dobili to što želite.
  • Želje vezane za emotivne odnose, tj. ljubav se u šoljicu utiskuju prstenjakom. Kada se u otisku prstenjaka pojavi automobil to implicira da će se želja ispuniti i pre nego što možete da zamislite.
  • Ako ste poželeli nešto što se tiče vašeg zdravlja ili zdravlja bliske osobe, tada u šolji treba da ostavite otisak malog prsta. Automobil u otisku malog prsta najavljuje ostvarenje želje nakon mnogo truda i žrtve.

Alternativno tumačenje aviona u šolji kafe

Drugi način da iščitate šta znači određeni oblik u šolji kafe jeste prema njegovoj boji. Figure u šolji mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ako automobil u vašoj šolji nije bio ni skroz crn, a ni potpuno beo, za tumačenje se uzima boja koje ima više.

Značenje crnog automobila

Crni automobil u šolji kafe ukazuje na to da biste uskoro mogli doživeti neugodan susret. Verovatno ćete sresti osobu koju dugo niste videli, a koja izaziva neka loša sećanja i negativne emocije u vama. Ne brinite, podnećete to stoički.

Značenje belog automobila

Beli automobil u talogu kafe znači da ćete doživeti sreću u ljubavi. Ako ste slobodni, naredni period bi mogao da donese neke vrlo interesantne promene.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts