|

Lisica u šolji kafe – simbolika i tumačenje

Lisica u talogu od kafe u šolji

Premda se lisica često povezuje sa lukavstvom, njeni obrisi u šolji kafe mogu da se tumače na više načina, te da nose različitu simboliku. Tumačenje zavisi od pozicije u šolji gde ste je videli. Ne interpretira se isto ako ste lisicu uočili bliže dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, tj. levo ili desno od mesta gde su je usne dodirivale.

Simbolika se može iščitavati i na osnovu boje oblika. Crna tj. ispunjena ili bela tj. prazna lisica u ostacima kafe se različito tumače.

Iz otiska prsta u šolji kafe može da se dođe do odgovora da li će neka želja da postane stvarnost. Pri tome je bitno da znate kojim prstom ćete da utisnete svoju želju u šolju. O ovome će više biti reči u nastavku teksta.

Detaljno tumačenje lisice u šolji kafe

Za detaljnu interpretaciju lisice u ostacima kafe u šolji bitno je da odredite poziciju na kojoj se ova figura pojavila. Kada lisicu vidite bliže dnu šolje tada se njena simbolika tiče prošlosti, a ako ste lisicu uočili u sredini šolje tada se značenje veže za sadašnjost. Ukoliko se lisica pojavila bliže vrhu šolje tada je njena simbolika nagoveštaj budućih događaja. O koliko dalekoj prošlosti ili budućnosti je reč, zavisi od osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, bitno je i da li ste oblik videli levo ili desno od mesta pijenja. Leva strana često ima negativno, dok desna nosi pozitivno značenje.

Veličina lisice nije mnogo važna, a ako ste u šolji videli dve lisice to može da najavi svađu u bliskoj budućnosti. Čopor lisica, na žalost, nije dobar znak. Najavljuje neke vrlo stresne trenutke u budućnosti.

Lisica u prvoj trećini šolje

Kada se figura lisice pojavi bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da znači da još uvek niste oprostili prevaru ili izdaju od strane bliske osobe. Verovatno i danas, kao i u trenucima kada se sve to događalo imate želju da mu/joj se osvetite.

Lisica pri dnu šolje i levo od mesta pijenja ukazuje na to da bi trebalo da budete ponosni na to kako ste rešili neku situaciju u bližoj prošlosti. Postupili ste baš onako kako vam dolikuje i nema razloga za samokritiku.

Lisica u drugoj trećini šolje

Ukoliko ste lisicu videli blizu sredine šolje i levo od mesta pijenja to implicira da neko manipuliše vašim emocijama. Moguće je da ste u nekoj vrsti poslovnog, prijateljskog ili ljubavnog odnosa s osobom koja vas samo iskorištava da bi ostvarila svoje ciljeve i interese. Otvorite oči!

Ako se lisica pojavila negde na sredini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to znači da ste dovoljno hrabri i snažni da donesete bitne odluke za svoju budućnost. Verovatno ste sami sebe iznenadili sa kakvom lakoćom se borite sa izazovima.

Lisica u trećoj trećini šolje

Kada lisicu vidite bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja moguće je da ćete uskoro imati neočekivane troškove. Nije isključeno da ćete morati da se zadužite kako biste ih servisirali.

Lisica pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale je obično znak da ćete uskoro ući u dobar period svog života. Mnogo toga će vam polaziti za rukom, pa bi trebalo da ovu fazu iskoristite za rešavanje određenih problema, ali i planiranje narednih koraka u životu.

Lisica u otisku prsta za želju

Narodno verovanje kaže da se iz otiska prsta u šolji kafe može doći do odgovora da li će vam se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je vrlo bitno da znate kojim prstom ćete da utisnete svoju želju u ostatke kafe u šolji. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom, tumačenje neće biti verodostojno.

  • Kada se želje tiču dece ili porodice tada ih u šolju utiskujete palcem. Lisica u otisku palca je, na žalost, znak da vaša želja neće uskoro postati stvarnost.
  • Ako se vaša želja odnosi na posao, tada u šolji ostavljate otisak kažiprsta. Ukoliko se u tom otisku pojavila lisica to implicira da će vam se želja ispuniti ako budete donosili mudre odluke.
  • Želje koje se tiču erotskog, tj. seksualnog života se u talog kafe utiskuju srednjim prstom. Lisica u otisku srednjeg prsta je znak da će vam se želja ostvariti.
  • Ukoliko ste zaželeli nešto što se odnosi na ljubav, tj. emocije tada bi trebalo da u šolji ostavite otisak prstenjaka. Ako se u tom otisku pojavila lisica to implicira da morate još jednom da razmislite o tome što želite i da li ste sigurni da hoćete da vam se to ispuni.
  • Malim prstom se u šolju kafe utiskuju želje vezane za zdravlje. Kada se u otisku malog prsta pojavi lisica to implicira da će se vaša želja ostvariti, ali ne tako brzo kao što možda očekujete.

Alternativno tumačenje lisice u šolji kafe

Značenje figura u šolji kafe može da se tumači i na osnovu njihove boje. Oblik može da bude crn tj. ispunjen ili beo tj. prazan. Ako lisica u šolji nije ni skroz crna, a ni sasvim bela, tumačiće se boja koja prevladava.

Značenje crne lisice

Crna lisica u šolji kafe može da bude znak da u vašoj blizini postoji neko ko bi mogao da zloupotrebi vaše poverenje da bi ostvario/la svoje ciljeve.

Značenje bele lisice

Bela lisica u šolji kafe ukazuje na to da nije vreme za ishitrene odluke ili poteze.

Napomena: Gledanje u šolju nije zasnovano na naučnim istraživanjima, nego na sujeverju. Svemu što ste pročitali verujete na sopstvenu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts