|

Bik u šolji kafe – simbol i značenje

Bik u talogu od kafe u šolji

Oblik bika u talogu kafe može da simbolizuje mnogo toga. Da bi tumačenje bilo što preciznije, potrebno je da odredite poziciju u šoljici gde se ova životinja pokazala. Značenje je različito ukoliko ste bika videli pri dnu, u sredini ili blizu vrha šolje. Osim toga, simbolika može da bude suprotna ako se bik ukazao levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Druga metoda čitanja simbola iz taloga kafe jeste po njihovoj boji. O ovome će više biti reči u nastavku teksta.

Iz znakova koji se pojave u šoljici kafe možete da saznate odgovor na pitanje da li će vam se ostvariti neka želja.

Detaljno tumačenje bika u šolji kafe

Bik u talogu kafe ima različito značenje ukoliko se našao bliže dnu, sredini ili vrhu šolje kafe. Ako se ga videli u prvoj trećini šolje tada je njegova simbolika vezana za prošlost. Ukoliko se bik pojavio u sredini šolje tada se značenje odnosi na sadašnjost, a kada se ova figura nađe u trećoj trećini šolje tada se tiče budućnosti. Često se prošlost, sadašnjost i budućnost u šoljici kafe prepliću i sažimaju u zavisnosti od osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, bitno je i da li ste ovaj oblik videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Ukoliko se bik našao levo od mesta pijenja tada je njegovo tumačenje uglavnom negativno. Sa druge strane, ako ste ga videli desno od mesta gde su usne doticale šolju tada je simbolika najčešće pozitivna.

Veličina bika u šoljici kafe ne igra važnu ulogu. Ipak, ako ste u šolji videli dva ili više bikova to implicira da ste previše tvrdoglavi i da vam ta osobina češće donosi više štete nego korist.

Bik u prvoj trećini šolje

Ako ste videli bika bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to je znak da se prečesto vraćate u bolnu prošlost. Nešto vas je „izbacilo iz koloseka“ i umesto da pređete preko toga, tonete sve dublje i dublje u apatiju.

Kada bika vidite u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da će zdravstveni problemi koji vas muče duže vreme napokon da se reše. Verovatno ste zbog toga bili pod konstantnim stresom, a sve se to negativno odrazilo na odnose sa nekim ljudima. Ipak, iz taloga kafe se može iščitati da će stvari početi da se menjaju na bolje.

Bik u drugoj trećini šolje

Ukoliko se bik pojavio na sredini šolje i levo od mesta pijenja to znači da niste zadovoljni nekim segmentom svog života, a ne radite ništa kako bi se to promenilo. Ako mislite da zaslužujete veću platu ili boljeg partnera, prestanite da kukate nad svojom sudbinom i uradite nešto kako biste dobili to što želite.

Bik u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na dobro zdravlje. Odlično se osećate u poslednje vreme i zbog toga imate dovoljno energije da se pozabavite svakim izazovom koji život pred vas stavi.

Bik u trećoj trećini šolje

Ako ste bika videli blizu vrha šolje i levo od mesta pijenja moguće je da se ono u šta ulažete mnogo energije neće uroditi plodom. U nekom trenutku ćete i sami shvatiti da gubite vreme, pa ćete se okrenuti konstruktivnijim stvarima u svom životu.

Oblik bika u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja može da bude znak profesionalnog napretka ili finansijske dobiti. Druga mogućnost jesu lepi događaji na ljubavnom, tj. emotivnom planu.

Bik u otisku prsta za sreću

Iz obrisa nastalog otiskom prsta u talogu kafe može da se nasluti da li će neka želja da se ostvari ili ne. Važno je da znate kojim prstom treba da utisnete svoju želju u šoljicu. Ako to učinite pogrešnim prstom, moguće je da nećete dobiti jasne odgovore na pitanja koja vas muče.

  • Ukoliko su vaše želje vezane za dom tj. porodicu tada u talogu kafe ostavljate otisak palca. Kada u otisku palca vidite bika to implicira da će vam se želja ostvariti, ali da vi morate da pokažete razumevanje za bliske ljude i spremnost da im izađete u susret.
  • Ako se želja tiče rada, tj. profesionalnog života u šolju je utiskujete kažiprstom. Ukoliko u otisku uočite bika to znači da će vaša želja u budućnosti postati stvarnost.
  • Otisak srednjeg prsta ostavlja se u šolji kada je želja vezana za seksualni, tj. erotski život. Kada u otisku srednjeg prsta vidite bika to implicira da vam se želja, na žalost, neće ispuniti.
  • Prstenjakom se u šolju kafe utiskuju želje koje se odnose na ljubav. Ako ste u tom otisku videli bika to znači da se želja neće ispuniti ako vi budete sedeli skrštenih ruku.
  • Kada se želja tiče zdravlja tada se ona u šolju utiskuje malim prstom. Ukoliko u otisku malog prsta vidite bika to implicira će vam se želja ostvariti.

Alternativno tumačenje bika u šolji kafe

Drugi način gledanja u šolju baziran je na boji oblika koji ste u njoj videli. Figure u šolji mogu da budu crne tj. ispunjene ili bele tj. prazne. Ukoliko bik u šolji nije ni sasvim crn, a ni potpuno beo, tumači se boja koje ima više.

Značenje crnog bika

Crni bik u šolji znači da ste dozvolili da predrasude upravljaju vašim životom. Vreme je da otvorite svoj um za nove stvari.

Značenje belog bika

Beli bik u šolji kafe ukazuje na to da biste mogli steći dragocena iskustva ukoliko u svoj život pustite nove ljude.

Važno je da napomenemo da su gore navedena tumačenja stvar narodnih verovanja. Svemu što ste pročitali verujete na sopstvenu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts