Kamila u šolji kafe – simbolizam i značenje

Kamila u talogu od kafe u šolji

Ukoliko ste u talogu kafe prepoznali figuru kamile to može da ima više različitih tumačenja. Značenje ovog oblika u šolji zavisi od položaja na kome se kamila pojavila i može da ukazuje na prošlost, sadašnjost i budućnost, te da ima pozitivnu i negativnu konotaciju.

Druga metoda gledanja u šolju podrazumeva tumačenje po boji motiva koji ste u njoj videli. Različito značenje imaju bela i crna kamila.

Osim toga, ovaj oblik može da se pojavi i u otisku prsta, a tada se njegova simbolika odnosi na želju koju ste tom prilikom zamislili.

Detaljno tumačenje kamile u šolji

Kamila nosi različitu simboliku kada se nađe u šolji kafe, a to prvenstveno zavisi od položaja gde ste je videli. Ako se kamila pojavila bliže dnu šolje, tj. u njenoj prvoj trećini, tada je tumačenje vezano za prošlost. Ukoliko ste kamilu videli na sredini šolje za kafu tada se značenje odnosi na sadašnjost, a ako se ova životinja ukazala bliže vrhu šolje, tj. u njenoj trećoj trećini tada najavljuje neke buduće događaje.

Pored toga, za tumačenje je važno i da li ste kamilu videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Ako se ovaj oblik javio sa leve strane tada je značenje negativno, a ukoliko se pojavi sa desno od mesta pijenja tada je uglavnom pozitivno.

Veličina kamile ne igra značajnu ulogu. Ipak, ako ste videli dvogrbu kamilu to može da bude znak da će vas na javi nešto neprijatno iznenaditi. Ukoliko ste u šolji videli više kamila to implicira da se neka situacija neće odvijati onako kako ste zamislili.

Kamila pri dnu šolje

Ako se motiv kamile pojavio u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to znači da će ishitrene odluke koje ste doneli u prošlosti vrlo brzo doći na naplatu. Možda niste najbolje promislili o koracima koje ste napravili i to bi vam se moglo obiti o glavu.

Ukoliko ste kamilu videli bliže dnu šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to implicira da niste pogrešili pri izboru koji ste napravili pre nekog vremena. To ćete i sami shvatiti vrlo brzo.

Kamila u sredini šolje

Kada u sredini šolje i levo od mesta pijenja vidite kamilu to je znak da vas nešto onespokojava. Moguće je da vas nečije ponašanje zbunjuje ili niste sigurni sami u sebe, svoje znanje, veštine ili sposobnosti.

Kamila u sredini šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju ukazuje na to da je nešto pozitivno uticalo na vaše samopouzdanje. Dobro se osećate u svojoj koži i to bi trebalo da iskoristite na najbolji mogući način.

Kamila pri vrhu šolje

Ako ste kamilu videli bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to najavljuje svađu u bliskoj budućnosti. Mogući su problemi u komunikaciji sa voljenom osobom, ukućanima ili radnim kolegama.

Figura kamile blizu vrha šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na dobre vesti koje biste uskoro mogli dobiti, a tiču se vašeg privatnog ili profesionalnog života.

Kamila u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u talogu kafe možete da dobijete odgovor na pitanje da li će vam se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je jako bitno da želju utisnete pravim prstom. Ako to ne učinite, moguće je da tumačenje neće biti verodostojno.

  • Ukoliko je vaša želja vezana za decu, kuću, porodicu ili ukućane tada treba da ostavite otisak palca u talogu kafe. Ako se u tom otisku pojavi kamila to je znak da će se želja ostvariti.
  • Iz otiska kažiprsta možete da saznate da li će vam se ispuniti želja vezana za posao ili karijeru. Ukoliko se u otisku kažiprsta pojavi kamila to implicira da će se ono što želite dogoditi samo ukoliko budete hrabri i istrajni.
  • Ako je vaša želja vezana za seksualni život, tada je u talog kafe utiskujete srednjim prstom. Ukoliko se u tom otisku pojavi kamila to, na žalost, ne najavljuje ispunjenje vaše želje.
  • Otisak prstenjaka ostavljate u šolji kada imate želju koja se tiče vašeg ljubavnog života. Ako u otisku prstenjaka vidite kamilu to implicira da se vaša želja neće brzo ostvariti.
  • Malim prstom u talog utiskujete želju vezanu za zdravlje. Ukoliko se u tom otisku pojavi kamila to implicira da vaša želja ima velike šanse da se ispuni u bliskoj budućnosti.

Alternativno tumačenje kamile u šolji

Druga metoda čitanja simbola u kafi je bazirana na boji figura koje su se u njoj pojavile. Oblik može da bude crn tj. ispunjen ili beo tj. prazan. Uzima se značenje boje koja prevladava u obrisu koji ste videli. U ovom slučaju treba da obradite pažnju na to da li je kamila bila crna ili bela.

Značenje crne kamile

Crna kamila u šolji kafe je dobar znak. Ona najavljuje dobre vesti vezane za profesionalni ili privatni deo života osobe kojoj se gleda u šolju. Crna kamila može da simbolizuje finansijske dobitke.

Značenje bele kamile

Bela kamila u šolji kafe uglavnom ima negativno značenja. Ona simbolizuje veće brige, neuspehe ili razočarenja.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts