|

Leptir u šolji kafe – tumačenje i simbolika

Leptir u talogu od kafe u šolji

Oblik leptira u šolji kafe je najčešće znak kratke ljubavne avanture. Međutim, značenje ove figure u šolji kafe može da ima različita tumačenja, u zavisnosti od toga na kojoj se poziciji našla. Različito se tumači ukoliko se leptir pojavio pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, te ako ste ga videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Druga metoda tumačenja je zasnovana na tome da li je leptir bio crn ili beo, ali o tome će više biti reči u nastavku teksta.

Iz otiska prsta u šolji kafe možete da saznate da li će vam se ostvariti neka želja.

Detaljno tumačenje leptira u šolji kafe

Da bismo došli do preciznog značenja oblika leptira u talogu kafe, potrebno je da odredimo poziciju na kojoj se našao u šolji. Ako je figura bila bliže dnu šolje tada se njeno značenje odnosi na prošlost. Ukoliko ste je videli na sredini šolje tada se vezuje za sadašnjost, a ako se leptir pojavio pri vrhu šolje njegova simbolika se odnosi na budućnost.

Za tumačenje je važno i da li ste leptira videli levo ili desno od mesta pijenja. Ako se oblik našao levo od mesta gde su usne dodirivale šolju tada je njegovo značenje obično negativno. Kada se isti oblik nađe na desnoj strani, tumačenje je pozitivno.

Ako ste u šolji uočili leptira sa tačkicama na krilima to simbolizuje opasnost. Ukoliko ste u šolji videli leptira sa jednim krilom to je znak da vam nešto nedostaje. Kada u talogu vidite dva ili više leptira to implicira da bi vas nečije reči mogle povrediti.

Leptir u prvoj trećini šolje

Ukoliko se oblik leptira pojavio bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da bude znak da će neki „grehovi iz prošlosti“ uskoro da dođu na naplatu. Verovatno ste napravili nepromišljen potez, pa ćete morati da snosite posledice takve odluke.

Kada vidite leptira u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da će vam dobre relacije sa nekim osobama pomoći da napredujete. Moguće je da ćete imati koristi od poznanika kome ste u prošlosti učinili uslugu.

Leptir u drugoj trećini šolje

Ako se figura leptira ukazala u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su usne doticale šolju to implicira da se oko nečega lomite. Možda imate više opcija kada je u pitanju privatni ili profesionalni život, a ne znate koju da odaberete.

Oblik leptira u sredini šolje i desno od mesta pijenja može da bude znak da vam je samopouzdanje na zavidnom nivou. To, u kombinaciji sa dobrom organizacijom i koncentracijom može da iznedri vrlo pozitivne rezultate u svemu čime se bavite.

Leptir u trećoj trećini šolje

Ukoliko ste leptira videli bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ćete u bližoj budućnosti imati problem sa motivacijom i koncentracijom. To bi se moglo negativno odraziti na vašu produktivnost, ali će vas urođena upornost vratiti na pravi kolosek.

Leptir pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja najavljuje interesantan susret. Možda će to biti ljubavni sastanak ili prilika za profesionalni rast i napredak. Potrudite se da ne propustite šanse koje vam budu na raspolaganju.

Leptir u otisku prsta za želju

Kao što smo ranije napomenuli, iz otiska prsta u talogu kafe možete da naslutite da li će vam se ostvariti neka želja. Pri tome je bitno da znate kojim prstom utiskujete svoju želju. Ukoliko želju utisnete pogrešnim prstom, možda nećete moći da dobijete prave odgovore.

  • Otisak palca ostavljate u šolji kafe onda kada se vaša želja tiče porodice. Ako ste u tom otisku uočili leptira to implicira da će se ono što želite ostvariti u skorijoj budućnosti.
  • Ukoliko se želja odnosi na profesionalni život, tj. karijeru tada u šolji kafe ostavljate otisak kažiprsta. Leptir u otisku kažiprsta može da bude znak da će se vaša želja ostvariti ukoliko budete bili odlučniji i hrabriji.
  • Ako imate erotske želje, tada ih u šolji kafe utiskujete srednjim prstom. Kada se u otisku srednjeg prsta pojavi leptir, to, na žalost, znači da ne možete da računate na ispunjenje želje u neko skorije vreme.
  • Otisak prstenjaka u šolji kafe se odnosi na želje vezane za ljubav. Ukoliko ste u tom otisku videli leptira to može da bude znak da će vam se ostvariti ono o čemu maštate.
  • Malim prstom utiskujete želje koje se tiču vašeg ili zdravlja drage osobe. Ako se u otisku malog prsta pojavio leptir to implicira da ćete morati još malo da sačekate da bi vaša želja postala stvarnost.

Alternativno tumačenje leptira u šolji kafe

Ova vrsta tumačenje znakova u šolji kafe bazirana je na boji oblika koji ste u njoj videli. Figure u šolji mogu da budu crne tj. ispunjene ili bele tj. prazne. Ako leptir koga ste u šolji videli nije ni potpuno crn, a ni potpuno beo, za tumačenje se uzima boja koje ima više.

Značenje crnog leptira

Crni leptir u šolji kafe je dobar znak. On može da ukazuje na to da će se vaša žrtva isplatiti. Drugo značenje crnog leptira u šoljici kafe jeste da bi trebalo da promenite način razmišljanja.

Značenje belog leptira

Beli leptir u šolji kafe može da znači da bi trebalo da poslušate savet koji ste nedavno dobili. On je znak i da će u vašem životu neke kockice uskoro da se slože onako kako biste želeli.

Sva gore navedena tumačenja su stvar sujeverja i nisu utemeljena na naučnim istraživanjima. Svemu što ste pročitali verujete na sopstvenu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts