Ruke u šolji kafe – značenje i simbolika

Tumačenje ruku u ostacima kafe u šolji može da bude različito kada se uzme u obzir položaj u šoljici gde su se ruke našle. Ruke u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje ne interpretiraju se na isti način, baš kao i kada se pojave levo, odnosno desno od pozicije gde su usne doticale šolju.

Druga metoda tumačenja zasnovana je na boji figura u šolji kafe. Oblici, u ovom slučaju ruke, u šoljici mogu da budu crne (ispunjena figura) ili bele (prazna figura). Više o ovom načinu gledanja u šolju možete saznati u podnaslovu „Alternativno tumačenje ruku u šolji kafe“.

U ovom tekstu posebnu pažnju ćemo posvetiti tumačenju oblika otisku prsta u šolji. Predanje kaže da se iz otiska prsta može saznati da li će se neke želje ostvariti. Kako se pravilno utiskuje želja u šolju, te šta znači kada se u tom otisku pojave ruke potražite u delu članka pod naslovom „Šta poručuju ruke u otisku prsta u šolji?“.

Simbolika ruku u šolji kafe

Kako biste došli do što detaljnije interpretacije ruku u talogu kafe potrebno je da obratite pažnju na nekoliko važnih faktora. Ako ste ruke videli pri dnu šolje značenje se tiče prošlosti. Kada se ruke pojave u sredini šolje, odnosno u njenoj drugoj trećini, simbolika se odnosi na sadašnjost. Ruke bliže vrhu šolje, tj. u njenoj trećoj trećini najavljuju budućnost. O koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti je reč zavisi od iskustava i osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Osim toga, bitno je i da li ste ruke primetili levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Ako ste ruke videli levo od pozicije pijenja simbolika je manje-više negativna. Kada se ruke pojave desno od mesta pijenja značenje je pozitivno.

Ako ste u šolji videli levu ruku moguće je da će vas iz nekog većeg problema izvući ženska osoba, a ukoliko se u šoljici pojavila desna ruka, u nevolji će vam pomoći muškarac. Kada u šolji vidite i levu i desnu ruku to implicira da će vaša tolerancija biti na testu. Ruke pružene jedna prema drugoj, tj. ruke koje se rukuju u šolji kafe najavljuju novo prijateljstvo. Prljave ruke u talogu kafe vas upozoravaju na neiskrenog prijatelja.

Ruke pri dnu šolje

Ako ste ruke videli u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da ste kasno shvatili da ste nekoga ili nešto pogrešno procenili. Moguće je da ste se ogrešili o osobu čije namere nisu bile loše. Druga mogućnost jeste da se kajete zbog propuštene šanse.

Kada se ruke pojave bliže dnu šolje i desno od pozicije gde su je usne dodirivale to znači da ne žalite što ste svoje vreme i energiju potrošili na neki posao, ali da vam je malo krivo što ste ih trošili na pogrešne ljude. Naučili ste lekciju za ubuduće.

Ruke u sredini šolje

Ukoliko ste ruke uočili u drugoj trećini šolje i levo od pozicije pijenja to implicira da ste na mukama. Treba da sami donesete odluku, verovatno prvi put u životu i niste sigurni kako da postupite. Važno je da tu stvar „ne lomite preko kolena“ kako se kasnije ne biste kajali.

Ruke u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da osećate ljubav i podršku bliskih ljudi i da vam to daje snagu da se borite za ono što želite. Imate na koga da se oslonite i to je od neprocenjivog značaja.

Ruke bliže vrhu šolje

Ako ste ruke uočili u trećoj trećini šolje i levo od pozicije gde su usne doticale šolju to implicira da ćete morati da odložite realizaciju određene ideje. Objektivne okolnosti će vas sprečiti da je sprovedete u delo i verovatno ćete biti ljuti zbog toga.

Ruke u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja ukazuju na to da bi vas u bliskoj budućnosti neko mogao iznenaditi i oduševiti. Moguće je da će vam u susret izaći osoba od koje to nikad ne biste očekivali.

Šta poručuju ruke u otisku prsta u šolji?

Ako želite da dođete do odgovora na pitanje da li će neke želje da se ostvare  u šolji treba da ostavite otisak prsta. U nastavku članka vam donosimo jasne instrukcije kako se želje utiskuju u šolju i šta znači kada se u tom otisku pojave ruke.

  • Ako se vaša želja tiče porodice, dece ili ukućana, potrebno je da u talogu kafe ostavite otisak palca. Ukoliko ste u tom otisku videli ruke to implicira da će proći neko vreme pre nego što vaša želja postane stvarnosti. Zato je jako bitno da budete vrlo strpljivi.
  • Otisak kažiprsta u talogu kafe ostavljate kada poželite nešto što se odnosi na profesionalni život, napredak u poslu. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli ruke to implicira da se vaša želja neće ostvariti ako vi ne budete menjali životne navike.
  • Kada vas zanima da li će se ispuniti želja vezana za seksualni život, tada treba da ostavite otisak srednjeg prsta u šoljici kafe. Ako se u tom otisku pojave ruke, moguće je da još uvek nije pravo vreme da se vaša želja ostvari.
  • Prstenjakom se u šolji ostavlja otisak kada je želja vezana za emotivni, tj. ljubavni život. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli ruke to je znak da će ono što maštate u nekom trenutku postati stvarnost.
  • Otisak malog prsta u šoljici kafe ostavljate onda kada se želja odnosi na lično zdravlje ili zdravlje voljene osobe. Ako ste u tom otisku videli ruke to, na žalost, znači da se vaša želja neće ispuniti u skorijoj budućnosti.

Alternativno tumačenje ruku u šolji kafe

Do značenja oblika u šolji kafe možete da dođete i ukoliko se usredsredite na njihovu boju. Figure u šolji su ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ako ruke u šoljici nisu bile ni skroz crne, a ni sasvim bele, tumači se boja koja dominira.

Značenje crnih ruku

Crne ruke u talogu kafe vam poručuju da svoju sreću ne treba da gradite na tuđoj nesreći. Sve što vi drugima uradite život u nekom trenutku može da vam vrati.

Značenje belih ruku

Bele ruke u ostacima kafe u šolji najavljuju stresan period. Mnogo toga će vam se dešavati u isto vreme i moraćete da povedete računa o svom mentalnom i fizičkom zdravlju.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts