Odelo u šolji kafe – šta predstavlja i kako se tumači?

Ako ste u ostacima kafe u šolji primetili odelo to može da simboliše sreću u ljubavi, poslovni uspeh, dobitak i slično. Međutim, ponekad nagoveštava i ljubavni brodolom, te veće materijalne ili nematerijalne gubitke. Na interpretaciju prvenstveno utiče položaj u šolji gde se ovaj oblik našao. Različito se objašnjava kada ga vidite bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, odnosno desno ili levo od mesta gde su usne doticale šolju.

Nekonvencionalan način objašnjavanja simbolike koja se krije iza oblika u šoljici bazira se na njihovoj boji. Figura može da bude crna, tj. ispunjena ili bela tj. prazna. Više o ovome možete da pročitate u podnaslovu „Šta predstavlja crno, a šta belo odelo u šolji“.

Naši preci su verovali da se iz otiska prsta u šoljici može saznati da li će neke želje da se obistine ili ne. Precizne instrukcije kako se želja utiskuje u šolju, te šta znači kada se u tom otisku pojavi odelo dobićete u nastavku teksta.

Precizna interpretacija odela u šolji kafe

Kako biste dobili što detaljnije tumačenje odela u talogu kafe, važno je da pravilno odredite položaj ove figure u šolji. Kada odelo primetite bliže dnu šolje, značenje je povezano sa prošlim događajima. Ukoliko se odelo ukazalo u sredini šolje, simbolika se tiče sadašnjosti. Odelo bliže vrhu šolje najavljuje buduće događaje. Bilo bi nezahvalno govoriti o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti se radi jer je to uslovljeno emocijama i iskustvima osobe kojoj se gleda u šolju.

Mesto pijenja takođe igra značajnu ulogu kada tražite objašnjenje nekog oblika u šolji. Ako ste odelo videli levo od mesta gde su usne dodirivale šolju, simbolika je manje-više negativna. Kada se odelo ukaže desno od pozicije pijenja, značenje je često pozitivno.

Veličina odela u šoljici ne utiče na interpretaciju. Ako ste u šolji videli pocepano odelo, to na žalost nije dobar znak i predviđa velike finansijske izazove. Ukoliko ste videli odelo sa kravatom moguće je da ćete dobiti pomoć od vrlo uticajne i moćne osobe. Kada se, pored odela u šolji pojavi još neki znak to najavljuje interesantnu poslovnu priliku.

Odelo u prvoj trećini šolje

Kada se odelo pojavi bliže dnu šolje i levo od pozicije gde su je usne dodirivale to implicira da osećate grižu savesti što ste u prošlosti nekome naneli štetu. Možda ste vi od toga profitirali, ali ste shvatili da svoju sreću ne smete da gradite na tuđoj nesreći. Verovatno vam više ne bi palo na pamet da tako nešto uradite.

Ako ste odelo uočili pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to znači da ste u prošlosti napravili dobru podlogu za uspeh u budućnosti. Kroz neko vreme ćete shvatiti da su odluke u koje ste dugo sumnjali bile ispravne, te ćete doći do zaključka da nemate za čime da žalite.

Odelo u drugoj trećini šolje

Ukoliko ste odelo videli bliže sredini šolje i levo od pozicije pijenja to znači da se previše trudite da ostavite utisak na nekoga. Verovatno želite da ga/je impresionirate, ali bi ipak trebalo da „stanete na loptu“ jer je vaš pristup previše agresivan i ne donosi rezultate.

Oblik odela u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da ste ponosni na sebe jer ne paničite uprkos činjenici da ste u teškoj situaciji. Ovo je znak da ste naučili da se borite sa izazovima.

Odelo u trećoj trećini šolje

Kada se odelo ukaže bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to implicira da nešto neće ispuniti vaša očekivanja. Moguće je da ćete dati novac za stvar koja svojom upotrebnom vrednošću neće opravdati visoku cenu.

Odelo pri vrhu šolje i desno od pozicije gde su je usne dodirivale može da najavi neke pozitivne promene u životu osobe kojoj se gleda u šolju. Nije isključen profesionalni napredak, ali i uspeh kada su emocije, tj. ljubav u pitanju.

Odelo u otisku prsta za želju

Narodno predanje kaže da se iz otiska prsta u talogu kafe u šolji može doći do odgovora na pitanje da li će neke želje da se ispune ili ne. U nastavku teksta možete pronaći instrukcije kako se želja pravilno utiskuje u šolju, te šta tačno znači kada se u tom otisku pojavi odelo.

  • Ukoliko se vaša želja odnosi na decu, porodicu ili rodbinu u šolji treba da ostavite otisak palca. Odelo u otisku palca, na žalost, ne podrazumeva ostvarenje želje u narednom periodu.
  • Kada se želje tiču profesionalnog života, tj. karijere, u šolju se utiskuju kažiprstom. Ako ste u otisku kažiprsta videli odelo to implicira da vaša želja ima velike šanse da se obistini.
  • Za želje koje se tiču seksa, tj. erotskog života u šolji se ostavlja otisak srednjeg prsta. Odelo u otisku srednjeg prsta predviđa ispunjenje želje u skorijoj budućnosti.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje vezane za ljubav. Ako ste u otisku prstenjaka videli odelo to implicira da će vaša želja da postane stvarnost.
  • Želje koje se odnose na lično zdravlje ili zdravlje bliskih ljudi se u šolju utiskuju malim prstom. Kada se u otisku malog prsta pojavi odelo to, na žalost, znači da vaša želja nema mnogo šanse da se ostvari.

Šta predstavlja crno, a šta belo odelo u šolji?

Alternativno tumačenje oblika u talogu kafe u šolji bazirano je na njihovoj boji. Figure mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ako odelo koje ste i u svojoj šoljici videli nije bilo ni sasvim crno, a ni potpuno belo, fokusirajte se na boju koja dominira.

Značenje crnog odela

Crno odelo u ostacima kafe u šolji najavljuje zanimljiv susret. Moguće je da ćete dobiti novu poslovnu ponudu, tj. da će vas neko pozvati da radite za njega uz primamljivu nadoknadu. Druga mogućnost jeste da ćete pronaći novu ljubav.

Značenje belog odela

Belo odelo u talogu kafe u šolji može da najavi turbulencije u privatnom životu. Verovatno ćete se posvađati sa ukućanima, partnerom tj. partnerkom ili nekim članom porodice. Ovo se može sprečiti, ali i prevazići ako pokažete više razumevanja za ljude koji vas okružuju.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts