|

Kruna u šolji kafe – tumačenje

Kruna u talogu od kafe u šolji

Motiv krune se ne pojavljuje tako često u talogu kafe, a njegovo značenje zavisi od toga da li ste krunu videli u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno da li se pojavila levo ili desno od mesta gde su je usne doticale.

Drugi način gledanja u šolju temelji se na boji oblika koji ste u njoj videli. Crna tj. ispunjena kruna i bela tj. prazna kruna ne moraju da imaju isto značenje kada se nađu u šolji kafe.

Veruje se da se iz otiska prsta u šoljici kafe može saznati da li će se neke želje ostvariti ili ne. Pri tome je važno da znate kojim prstom se želje utiskuju u šolju. Više o tome moći ćete da pročitate u nastavku teksta.

Kako tumačiti krunu u šolji kafe?

Kruna u talogu kafe može da simboliše uspeh, nagrade, profesionalni napredak i slično. Ipak, za preciznu interpretaciju ove figure u šolji kafe bitan je njen položaj. Ako ste krunu videli u prvoj trećini šolje tada se njeno značenje vezuje za prošlost. Kruna u sredini šolje simbolizuje sadašnjost, a ukoliko ste je videli bliže vrhu šolje tada nagoveštava buduće događaje.

O koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti tačno govorimo zavisi od osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Za tumačenje je bitno i da li ste krunu videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Leva strana šolje nosi negativna, a desna pozitivna značenja.

Velika kruna u šolji znači da ćete biti višestruko nagrađeni za svoj trud i rad. Mala kruna ukazuje na napredak u onome čime se trenutno bavite. Ako je kruna bila okrenuta naopako to implicira da će vam se izjaloviti neki plan ili da nećete ostvariti ciljeve koje ste sebi zacrtali.

Kruna pri dnu šolje

Oblik krune u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale može da simboliše zavist. Neko je uspeo da ostvari svoje ciljeve, dok ste vi ostali u mestu. Umesto što se trujete negativnim emocijama, pokušajte da se ugledate na njega tj. nju. Još imate vremena da postignete ono što želite.

Ako ste krunu videli bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste ponosni na neke svoje postupke iz prošlosti. Premda ste bili mladi, znali ste šta je ispravno da uradite i niste se kolebali.

Kruna u sredini šolje

Ukoliko se kruna našla u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to znači da je ono što želite trenutno neostvarivo. Možda ste lestvicu vlastitih očekivanja postavili previsoko, pa ne možete da je preskočite nego samo padate u očajanje.

Figura krune bliže sredini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na dobru motivaciju. Trenutno ste u fazi kada imate volje da se posvetite svakom problemu, pa čak i onim koje dugo „gurate pod tepih“. Energija vam je na zavidnom nivou, te nema sumnje da ćete ostvariti i neke veće rezultate.

Kruna pri vrhu šolje

Kada krunu vidite u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to znači da bi vas nešto u budućnosti moglo razočarati. Verovatno će kolega tj. koleginica brže napredovati od vas, premda smatrate da vi više zaslužujete unapređenje.

Ako se kruna pojavila blizu vrha šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ćete u budućnosti biti nagrađeni za trud i rad koji ste u nešto uložili. Možda pomišljate na to da dignete ruke od nečega, ali ako ostanete strpljivi, uspeh neće izostati.

Kruna u otisku prsta za želju

Prema narodnom verovanju iz otiska prsta u šoljici kafe može da se iščita da li će se neka želja ostvariti ili ne. Bitno je da znate kojim prstom treba da utisnete svoju želju u šolju kafe. Ako želja nije utisnuta pravim prstom, nećete dobiti validan odgovor.

  • Ukoliko se vaša želja tiče porodice tada ćete je u šolju utisnuti palcem. Kruna u otisku palca može da bude siguran znak ostvarenja želje.
  • Kažiprstom se u šolju utiskuju želje vezane za posao, tj. karijeru. Ako ste u otisku kažiprsta videli krunu to implicira da će vaša želja u daljoj budućnosti postati stvarnost.
  • Kada se želje odnose na seksualni život, tada se u šolji ostavlja otisak srednjeg prsta. Kruna u otisku srednjeg prsta, na žalost, ne nagoveštava ostvarenje vaše želje.
  • Otisak prstenjaka se u šolji ostavlja kada se želje tiču ljubavi. Ako ste u otisku prstenjaka videli krunu moguće je da će vam se dogoditi ono što ste zaželeli.
  • Želje vezane za zdravlje se u šolji utiskuju malim prstom. Kruna u tom otisku predviđa ostvarenje želje.

Alternativno tumačenje krune u šolji kafe

Interpretacija znakova u šolji kafe može da bude zasnovana i na boji oblika koga ste u njoj videli. Figure u šolji mogu da budu crne tj. ispunjene ili bele tj. prazne. Ukoliko kruna koja se u vašoj šolji pojavila nije ni skroz crna, a ni sasvim bela, tumačiće se boja koja prevladava.

Značenje crne krune

Crna kruna u šolji kafe znači da ćete steći dobru reputaciju i poštovanje zajednice u kojoj živite.

Značenje bele krune

Bela kruna u šolji ukazuje na to da ne bi trebalo da verujete slatkorečivim ljudima. Neko će pokušati da iskoristi vašu dobrotu za ostvarenje ličnih interesa i ciljeva.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts