Tigar u šolji kafe – značenje i simbolizam

Tigar u talogu od kafe u šolji

Ukoliko u talogu kafe vidite tigra to može da ima više različitih značenja. Tumačenje se razlikuje kada se tigar pojavi pri dnu, u sredini ili bliže vrhu šolje. Za interpretaciju je bitno i to da li ste tigra videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Drugi način tumačenja je baziran na boji figure u šolji kafe. Crni tigar ne mora da znači isto što i beli tigar kada se pojavi u ostatku kafe u šoljici. O ovome će nešto više biti reči u nastavku teksta.

Pored toga, veruje se da se iz otiska prsta u šolji kafe može naslutiti da li će neke želje da postanu stvarnost. Da bi odgovor bio validan, moraju da se ispoštuju određena pravila.

Detaljno tumačenje tigra u šolji kafe

Tigar u talogu kafe u šolji može da bude znak da imate neiskrenog prijatelja. Međutim, precizno značenje je uslovljeno položajem figure u šoljici. Ako ste tigra videli u prvoj trećini šolje, njegova simbolika je povezana sa prošlošću. Ukoliko se tigar pojavio u drugoj trećini šolje, značenje se odnosi na sadašnjost. Tigar u trećoj trećini šolje može da simbolizuje neke buduće događaje.

Koliko daleko u prošlost ili sadašnjost tumačenje može da ide zavisi od emocija osobe kojoj se gleda u šolju.

Da bi tumačenje bilo što preciznije, potrebno je i da obratite pažnju na to da li se tigar pojavio levo ili desno od mesta pijenja. Tigar levo od mesta gde su usne dodirivale šolju uglavnom nosi negativno, dok tigar desno od mesta pijenja nosi pozitivno značenje.

Veličina tigra nije bitna za određivanje simbolike. Ipak, ako ste u šolji videli dva tigra, to je znak da morate da se čuvate licemernih ljudi. Tigar u skoku u ostatku kafe u šolji može da znači da vam nedostaje ambicije da biste ostvarili svoje ciljeve.

Tigar bliže dnu šolje

Ako ste tigra uočili u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da biste uskoro mogli osetiti negativne posledice odluka koje ste ranije doneli. Verovatno niste dovoljno promislili o situaciji u kojoj ste se našli, pa ste povukli pogrešan potez. Naučićete važnu lekciju.

Figura tigra pri dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da treba da budete ponosni na sebe što ste u nekom teškom trenutku bili hrabri i odlučni. Ne bi svako imao dovoljno snage za ono što ste vi uradili.

Tigar u sredini šolje

Oblik tigra u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da u vašem okruženju postoji osoba koja nije iskrena prema vama. Možda će pokušati da vas iskoristi kako bi ostvario/la svoj cilj. Budite oprezni i ne poveravajte se svima!

Kada se tigar pojavi u sredini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da znate šta želite i kako da to ostvarite. Svesni ste da ćete morati da se izborite sa nekim izazovima, ali verujete u sebe i zato će neki vaši snovi sigurno da postanu stvarnost.

Tigar pri vrhu šolje

Ukoliko ste tigra uočili bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da najavi stresan period u vašem životu. Uskoro ćete započeti neku veliku borbu. Ona će trajati dugo, međutim, pobedićete ako budete uporni i strpljivi.

Tigar u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja najavljuje pobedu. Ostvarićete profesionalni ili privatni uspeh ili ćete uspeti da savladate neki veći problem. Ako ste duže vreme sami, to bi se uskoro moglo promeniti.

Tigar u otisku prsta za želju

Simbolika u šolji kafe može da se nasluti i iz otiska prsta. Ostavljate ga u šolji kako biste saznali da li će vam se ostvariti neka želja. Pri tome je bitno da znate koji prst treba da utisnete u šolju. Ako je želja otisnuta pogrešnim prstom, tumačenje neće biti verodostojno.

  • Kada se želje tiču porodice, dece ili rodbine u šolju se utiskuju palcem. Tigar u otisku palca može da bude znak da će se želja ispuniti, ali ne tako brzo kao što možda očekujete.
  • Za želje koje se odnose na posao u šolji se ostavlja otisak kažiprsta. Ukoliko ste u tom otisku videli tigra to implicira da će se vaša želja ostvariti ukoliko se zaista potrudite.
  • Ako ste poželeli nešto što se tiče erotskog, tj. seksualnog života, tada u šolji ostavljate otisak srednjeg prsta. Tigar u otisku srednjeg prsta nagoveštava ostvarenje želje.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje vezane za emocije, konkretnije za ljubav. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli tigra to je, na žalost, znak da vam se želja neće ispuniti u skorijoj budućnosti.
  • Želje koje se tiču zdravlja se u šolju utiskuju malim prstom. Ako ste u otisku malog prsta videli tigra to implicira da će vaša želja postati stvarnost.

Alternativno tumačenje tigra u šolji kafe

Figure u šolji mogu da se tumače i po njihovoj boji. Oblik je obično crn tj. ispunjen ili prazan tj. beo. Ukoliko tigar u vašoj šolji nije ni skroz crn, a ni sasvim beo, tumačiće se boja koja prevladava.

Značenje crnog tigra

Crni tigar u šolji kafe može da bude znak da ste potcenili protivnika. Samopouzdanje je dobro, ali ne smete dozvoliti da vam zamagli vid.

Značenje belog tigra

Beli tigar u šolji kafe ukazuje na to da ste snažniji nego što mislite. Uskoro ćete to i sami shvatiti.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts