|

Koza u šolji kafe – tumačenja i interpretacije

Koza u talogu od kafe u šolji

Oblik koze u talogu kafe može da ima više različitih tumačenja. Interpretacija ove figure zavisi od pozicije u šolji gde ste je uočili. Koza bliže dnu, sredini ili vrhu šoljice ne mora da ima isto značenje, baš ni kao kada se nađe levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Znakove u šolji možete da tumačite i po njihovoj boji. U tom slučaju, interpretira se simbolika bele tj. crne koze u šoljici kafe. O ovome će više biti reči kasnije u tekstu.

Postoje teorije da se iz otiska prsta u šolji kafe može saznati da li će neka želja postati stvarnost. Da bi odgovor bio validan, morate da znate kojim prstom da utisnete svoju želju u šolju.

Detaljna interpretacija koze u šolji kafe

Koza talogu kafe u šolji može da simbolizuje brige, sukobe, siromaštvo, veće izazove, neplanirane troškove, neiskrene prijatelje i slično. Međutim, od njenog položaja u šolji kafe zavisi kakvo će tumačenje ova figura imati.

Ukoliko ste kozu uočili bliže dnu šolje tada se njena simbolika odnosi na prošle događaje. Koza u sredini šolje se vezuje za sadašnjost, a ako ste je videli pri vrhu šolje tada se njena simbolika tiče budućih dešavanja. Koliko daleko u prošlost tj. budućnost ide interpretacija zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored navedenog bitno je i da li ste ovu figuru videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Levo od mesta pijenja se najčešće nalaze negativna, dok je desna strana povezana sa  pozitivnim značenjima.

Veličina koze ne igra značajnu ulogu, a ukoliko ste videli dve koze okrenute jedna prema drugoj to je znak da bi vas tvrdoglavost i gordost mogli mnogo koštati. Ukoliko se u šolji pojavila koza koja skače to implicira da nećete imati problem da se rešite nekih obaveza. Koza koja leži u šolji kafe ukazuje na to da ste previše pasivni i neambiciozni.

Koza u prvoj trećini šolje

Ako ste kozu uočili bliže dnu šolje i levo od mesta pijenja to implicira da vas boli izdaja. Moguće je da vas je u prošlosti povredila osoba od koje tako nešto nikad ne biste očekivali. Još uvek niste sposobni da mu/joj oprostite.

Figura koze pri dnu šolje i desno od mesta pijenja znači da vam se urođena opreznost isplatila. Verovatno ste „stali na kočnicu“ u pravom trenutku, te ste se iz neke situacije izvukli bez ožiljaka.

Koza u drugoj trećini šolje

Kada kozu vidite u sredini šolje i levo od mesta gde su usne doticale šolju to znači da ste se našli u nezavidnom položaju. Možda se dvoje ljudi koje jednako volite i poštujete posvađalo i prekinulo komunikaciju, pa ste tužni i neraspoloženi.

Ukoliko ste kozu uočili u drugoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste se „pomirili sa svetom“. Prihvatili ste da život nije savršen i da nema mnogo smisla brinuti oko svake sitnice. Na dobrom ste putu da počnete da „dišete punim plućima“.

Koza u trećoj trećini šolje

Oblik koze pri vrhu šolje i levo od mesta pijenja, na žalost, najavljuje velike probleme u komunikaciji sa ljudima u okruženju. Verovatno će vas različiti stavovi i ideje dodatno udaljiti od osoba sa kojima su odnosi od ranije „zategnuti“.

Ako se koza pojavila u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju to simboliše napredak u svakom smislu te reči. Možda ćete o sebi saznati nešto što će vas oduševiti. Zahvaljujući tome će vam mnoge stvari polaziti za rukom.

Koza u otisku prsta za želju

Postoji narodno verovanje da se iz otiska prsta može naslutiti da li će neka želja da se ostvari ili ne. Jako je važno da znate kojim prstom da utisnete svoju želju u šolju. Ukoliko želju utisnete pogrešnim prstom sigurno nećete dobiti validno značenje.

  • Otisak palca se u šolji ostavlja za želje koje se tiču porodice, rodbine, dece i slično. Koza u otisku palca je znak da se vaša želja neće ostvariti ukoliko budete bili previše tvrdoglavi.
  • Ako se vaša želja tiče posla i profesionalnog napretka tada je u šolju utiskujete kažiprstom. Ukoliko se u tom otisku pojavi koza to implicira da će vam se želja ispuniti ako prestanete da potiskujete svoje ambicije.
  • Želje koje se odnose na seks, tj. erotski deo vašeg života se u šolju utiskuju srednjim prstom. Koza u otisku srednjeg prsta je, na žalost, znak da vam se želja neće brzo ostvariti.
  • Prstenjakom se u šolji ostavlja otisak kada se želje tiču ljubavi. Ako ste u otisku prstenjaka videli kozu to implicira da želja neće postati stvarnost ako budete sedeli skrštenih ruku.
  • Kada se želje odnose na zdravlje tada u šolji ostavljate otisak malog prsta. Koza u otisku malog prsta najavljuje ispunjenje želja.

Alternativno tumačenje koze u otisku prsta

Kada se interpretacija simbola u šolji kafe izvodi iz boje figure koju ste u šolji videli to predstavlja alternativni način tumačenja. U tom slučaju je bitno da obratite pažnju na to da li je oblik u šolji bio crn tj. ispunjen ili beo tj. prazan. Ukoliko koza nije bila ni skroz crna, a ni skroz bela tumačiće se boja koje ima više.

Značenje crne koze

Crna koza u šoljici kafe je znak da uporno sumnjate u nečije dobre namere.

Značenje bele koze

Bela koza u šolji kafe znači da bi trebalo da imate malo više vere u sebe.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts