Fenjer u šolji kafe – značenje i skrivena simbolika

Oblik fenjera u ostacima kafe u šolji može da bude znak da će se neka situacija razrešiti ili da ćete pronaći rešenje problema koji vas trenutno muči. Ipak, interpretacija zavisi od položaja u šolji gde ste videli fenjer. Fenjer pri vrhu, u sredini ili pri dnu šolje nema isto značenje, baš kao ni kada se ova figura nađe levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Do skrivenog značenja figura u talogu kafe može do se dođe i na drugi način. Alternativna metoda je zasnovana na boji figure koja može da bude crna ili bela. Potražite u tekstu značenje crnog i belog fenjera u šoljici kafe.

Mnogi veruju da se iz otiska prsta u šoljici kafe može doći do odgovora na pitanje da li će se neka želja ispuniti ili ne. Kako da pravilno utisnete svoju želju u šolju, te kako se tumači kada se fenjer pojavi u otisku prsta pronaći ćete u ovom članku.

Precizna interpretacija fenjera u šolji kafe

Fenjer u ostacima kafe u šolji može da ima više različitih značenja. Ako ste ovu figuru uočili u prvoj trećini šolje to implicira da se njegova simbolika tiče prošlosti. Kada se fenjer ukaže u drugoj trećini šolje, tada se tumačenje odnosi na sadašnjost. Fenjer u trećoj trećini šolje može da nagovesti neke buduće događaje. Ne može se sa sigurnošću kazati o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti se radi zato što to zavisi od emocija i iskustava osobe kojoj se gleda u šolju.

Za preciznu analizu značenja figure u šoljici kafe važno je i to da li ste je uočili levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Ako se fenjer ukazao levo od mesta pijenja, to obično ima negativno značenje. Ukoliko ste fenjer videli desno od mesta gde su usne doticale šolju tumačenje je uglavnom pozitivno.

Ako je fenjer u šolji bio ugašen, to može da označi kraj jednog životnog perioda. Upaljen fenjer naslućuje rešenje problema. Kada se u šolji pojavi polomljen fenjer, to, na žalost, nije dobar znak. Ova figura u tom slučaju najavljuje neke nepredviđene probleme.

Fenjer bliže dnu šolje

Ukoliko ste fenjer videli u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale moguće je da će greške koje ste u prošlosti napravili vrlo brzo da stignu na naplatu. Ne možete da učinite mnogo, osim da naučite lekciju i da sanirate štetu na najbolji mogući način.

Fenjer pri dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste nedavno napravili dobru procenu ili povukli ispravan potez. Niste dozvolili da neko minimalizuje vaše znanje i trud, nego ste toj osobi zahvalili na prilici i, jednostavno mu/joj okrenuli leđa.

Fenjer u sredini šolje

Ako ste fenjer uočili bliže sredini šolje i levo od pozicije pijenja to implicira da ste zbunjeni situacijom u kojoj ste se našli. Neke stvari se ne odvijaju po planu, a vi ne znate koji put da odaberete. Potražite savet od nekoga kome verujete.

Kada se fenjer pojavi u drugoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to može da bude znak dobrog raspoloženja. Verujete da će stvari u vašem životu napokon da se slože na pravi način, a vi ćete učiniti sve da se to i dogodi. Uživate ogromnu podršku ljudi koji vas vole.

Fenjer bliže vrhu šolje

Ukoliko ste fenjer videli u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da treba da se čuvate ljudi koji vam previše obećavaju. Morate da znate da se u nekim trenucima možete osloniti isključivo na sebe, svoje znanje, veštine i sposobnosti.

Fenjer pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja obično znači da ćete uspeti da dođete do rešenja problema koji vas trenutno muči. Druga mogućnost jeste da ćete se izvući iz krize tako što ćete pravilno sagledati situaciju u kojoj ste se našli.

Kako se tumači fenjer u otisku prsta?

Oblik koji se pojavi u otisku prsta u šolji kafe može da da odgovor na pitanje da li će neka želja da postane stvarnost. Bitno je da pravilno utisnete svoju želju u šoljicu kafe kako bi tumačenje bilo validno.

  • Ukoliko se vaše želje odnose na porodicu ili decu tada ćete ih u šolju utisnuti palcem. Ako se u otisku palca pojavio fenjer to može da bude znak da će vam se želja ostvariti u bližoj budućnosti.
  • Kada se želja odnosi na profesionalni život, tada ih u šolju utiskujete kažiprstom. Fenjer u otisku kažiprsta može da ukazuje na to da će vaša želja postati stvarnost, ali ne tako brzo kao što biste možda želeli.
  • Otisak srednjeg prsta se u šolji ostavlja za želje koje se tiču seksa. Ako ste u tom otisku videli fenjer, moguće je da će vam se želja vrlo brzo ispuniti.
  • Iz otiska kažiprsta se iščitava da li će se ostvariti želje vezane za emocije. Ukoliko se u otisku kažiprsta pojavio fenjer to je znak ispunjenja želje.
  • Malim prstom se u šolju utiskuju želje koje se tiču zdravlja. Fenjer u otisku malog prsta je znak da će se vaša želja ostvariti u daljoj budućnosti.

Alternativno tumačenje fenjera u šolji kafe

Drugi način da saznate simboliku koja se krije iza neke figure u šoljici kafe jeste da se fokusirate na njenu boju. Oblici u šolji mogu da budu ispunjeni tj. crni ili prazni tj. beli. Ako fenjer u vašoj šolji nije bio ni potpuno crn, a ni potpuno beo, usredotočite se na boju koje ima više.

Značenje crnog fenjera

Crni fenjer u šoljici kafe znači da ste preuveličali problem sa kojim se trenutno suočavate. Nisu stvari tako negativne kako se vama trenutno čini. Ako o tome razgovarate sa nekim, videćete da preterujete i da se stvari mogu rešiti vrlo jednostavno.

Značenje belog fenjera

Beli fenjer u talogu kafe ukazuje na to da će se vaša finansijska situacija drastično popraviti u bliskoj budućnosti. Važno je da budete strpljivi i da ne odustajete od ciljeva koje ste sebi zacrtali.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts