|

Labud u šolji kafe – simbolika i značenje

Labud u talogu od kafe u šolji

Figura labuda u talogu kafe može da ima više značenja. Tumačenje se razlikuje u zavisnosti od pozicije u šolji gde ste ga videli. Različito se interpretira ukoliko labuda vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje. Pored toga, simbolika nije ista ako se ova životinja nađe levo ili desno od mesta gde su usne doticale šoljicu.

Značenje može da se odredi i po boji oblika koji ste u šolji videli. U tom smislu, crna tj. ispunjena figura i bela tj. prazna ne moraju da nose istu simboliku.

Veruje se da se iz otiska prsta u šolji kafe može iščitati odgovor na pitanje da li će se neka želja ostvariti. Pri tome se moraju ispoštovati određena pravila o čemu će više biti reči u nastavku teksta.

Detaljno tumačenje labuda u šolji

Za preciznu interpretaciju labuda u talogu kafe važno je da se tačno odredi pozicija ove figure u šoljici. Ukoliko ste oblik videli pri dnu šolje, tumačenje se odnosi na prošlost. Ako se labud pojavio na sredini, tada se njegova simbolika veže za sadašnjost, a kada ga vidite bliže vrhu šolje tada se odnosi na budućnost. O koliko dalekoj prošlosti, tj. budućnosti govorimo, zavisi od osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Drugi kriterijum tumačenja je po tome da li ste oblik videli levo ili desno od mesta pijenja. Ukoliko se labud pojavio levo od mesta gde su usne dodirivale šolju značenje je uglavnom negativno. Ako ste ga videli desno od mesta pijenja, tada je njegova simbolika dobra.

Labud obično simbolizuje dostojanstvo, ponos, idealizam, čast i poštenje. Ako ste u šolji videli više od jednog labuda moguće je da ćete neke svoje ciljeve ostvariti bez mnogo truda. Veličina labuda ne igra značajnu ulogu prilikom tumačenja simbola u talogu kafe.

Labud bliže dnu šolje

Kada labuda vidite u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to implicira da se kajete što ste u prošlosti prešli preko ličnih uverenja kako biste drugima izašli u susret. Verovatno ste shvatili da neki ljudi toga nisu bili vredni. Verujete da ste naučili ste lekciju i da vam se u budućnosti tako nešto neće ponoviti.

Ako ste uočili labuda blizu dna šolje i desno od mesta pijenja to znači da ste uprkos nekim poteškoćama i izazovima ostali dostojanstveni i zbog toga možete da budete ponosni na sebe. Niste dozvolili da vam bes pomuti razum, nego ste pokazali snagu i hrabrost da sve to ostavite iza sebe.

Labud u sredini šolje

Ukoliko ste labuda videli u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to znači da vas gordost sprečava da uživate u životu, tj. da dobijete ono što želite. Nema ništa loše u tome što „držite do sebe“, međutim, činjenica je da niste srećni i zadovoljni.

Labud na sredini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da ste zadovoljni uspesima koje ste do sada ostvarili. Možda vaš život još uvek ne izgleda onako kako biste želeli, međutim, na dobrom ste putu da to jednog dana postignete.

Labud pri vrhu šolje

Kada vidite labuda bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to može da bude znak da ćete dozvoliti da vas neko isprovocira minimalizujući vaše znanje, trud, rad ili uspehe. Pokazaćete mu/joj da je uspeo/la u svojoj zloj nameri i kasnije će vam biti krivo zbog toga.

Ako ste labuda uočili u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ćete u budućnosti ostvariti veći uspeh. Nije isključeno da će se vaša finansijska situacija drastično popraviti.

Labud u otisku prsta za želju

Prema narodnom verovanju iz otiska prsta u talogu kafe može da se nasluti da li će vam se neka želja ostvariti ili ne. Međutim, važno je da znate kojim prstom da utisnete svoju želju u šolju. Ukoliko je želja utisnuta pogrešnim prstom, interpretacija neće biti verodostojna.

  • Ako se vaša želja tiče porodice ili dece tada ćete u talogu kafe ostaviti otisak palca. Ukoliko ste u tom otisku videli labuda to znači da bi se vaša želja mogla ostvariti u bliskoj budućnosti.
  • Otisak kažiprsta u šolji ostavljate kada se vaša želja odnosi na posao, tj. karijeru. Kada u otisku kažiprsta vidite labuda to takođe može da bude znak da će vam se želja ispuniti, ali da ćete morati biti istrajni i strpljivi.
  • Ukoliko se vaša želja tiče intimnog, erotskog života tada ćete u talog kafe ostaviti otisak srednjeg prsta. Ako ste u tom otisku videli labuda to implicira da još nije vreme da vam se želja ostvari.
  • Iz otiska prstenjaka se čitaju želje vezane za ljubav. Kada u tom otisku vidite labuda to implicira da su šanse da vaša želja postane stvarnost prilično velike.
  • Kada se želja odnosi na zdravlje tada ćete je u talog kafe utisnuti malim prstom. Ako ste u otisku malog prsta videli labuda to znači da će vam se želja ispuniti u daljoj budućnosti.

Alternativno tumačenje labuda u šolji

Postoji još jedan način da se otkrije značenje simbola u talogu kafe. Ova metoda je bazirana na boji figure koju ste u šolji videli. Oblik može da bude crn tj. ispunjen ili beo tj. prazan. Ako labud u šolji nije ni potpuno crn, niti potpuno beo, za tumačenje se uzima boja koje ima više.

Značenje crnog labuda

Crni labud u talogu kafe može da bude znak da ste nekoga pogrešno procenili. Generalno bi trebalo da dajete više šanse ljudima.

Značenje belog labuda

Beli labud u šolji kafe ukazuje na to da bi vas mogla zavesti vrlo misteriozna osoba.

Za kraj je važno da napomenemo da su navedena tumačenja stvar sujeverja, te da nisu zasnovana na naučnim istraživanjima. Simbolici koju ste pročitali verujete na ličnu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts