Đevrek u šolji kafe – kompletno tumačenje

Ako ste u talogu kafe u šolji videli đevrek to može da bude znak da ste zapali u kolotečinu i da vam je potrebna promena. Međutim, do kompletnog značenja ovog oblika u kafi možete da dođete samo ukoliko uzmete u obzir sve detalje koji su uticali na tumačenje. Za interpretaciju je važno da li se đevrek pojavio pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, kao i da li ste ga uočili levo ili desno od pozicije gde su usne doticale šolju.

Druga metoda gledanja u kafu bazirana je na boji oblika koji su se u njoj našli. Više o ovom načinu interpretacije figura pronaći ćete u podnaslovu „Šta simboliše crni, a šta beli đevrek u šolji“.

U ovom članku ćemo posebnu pažnju posvetiti čitanju oblika koji su se našli u otisku prsta u šoljici kafe. Postoji verovanje da se iz tog otiska može pročitati da li će neke želje da se ostvare, a o tome će više biti reči u delu teksta pod naslovom „Đevrek u otisku prsta za želju“.

Detaljno tumačenje đevreka u šolji kafe

Za precizno objašnjenje simbolike nekog oblika u talogu kafe najvažnije je da se pravilno odredi njegov položaj u šolji. Ako ste đevrek videli bliže dnu šolje, simbolika se tiče prošlosti. Kada đevrek uočite u sredini šolje, značenje se odnosi na sadašnjost, a ako ste ovaj oblik uočili bliže vrhu šolje, đevrek nagoveštava buduća dešavanja.

Koliko daleko u prošlost ili budućnost tumačenje ide zavisi od sećanja i emocija pojedinca kome se gleda u šolju.

Pored toga, za interpretaciju je važno i da li se ovaj oblik pojavio levo ili desno od pozicije pijenja. Ako ste đevrek videli levo od mesta gde su usne dodirivale šolju, simbolika je manje-više negativna. Ukoliko se đevrek ukazao desno od mesta pijenja, značenje je uglavnom pozitivno.

Kada u šolji vidite dva ili više đevreka to može da bude znak da ne treba da budete alavi, tj. previše ambiciozni kada je u pitanju zarada, odnosno novac. Ukoliko se u šolji pored đevreka pojavila još neka figura to implicira da vam u životu nedostaje nešto vrlo bitno.

Đevrek pri dnu šolje

Ukoliko ste đevrek uočili bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da sami sebe sabotirate. Umesto da gledate napred, stalno se vraćate na neke događaje koji su bili negativni ili koji su vam naneli štetu.

Đevrek pri dnu šolje i desno od pozicije pijenja znači da ste prekinuli neku prijateljsku, emotivnu ili poslovnu vezu i da se to pozitivno odrazilo na vaš život, razmišljanje i raspoloženje. Niste se pokajali što ste napokon prošlost ostavili tamo gde i treba da bude.

Đevrek u sredini šolje

Oblik đevreka u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja ukazuje na to da ste zarobljeni u začaranom krugu koji ste sami stvorili. Jednostavno, premalo verujete u sebe, svoje sposobnosti i umeća. Kada se to promeni, vaš život će postati lepši i kvalitetniji, a vi ćete postati zadovoljniji onim što imate.

Đevrek u sredini šolje i desno od pozicije gde su je usne doticale može da bude znak da ste srećni zbog privatnog ili profesionalnog života. Verovatno su se neke kockice složile i sada ste postali svesni da imate ono što želite.

Đevrek bliže vrhu šolje

Ukoliko ste đevrek primetili u trećoj trećini šolje i levo od pozicije pijenja to implicira biste se uskoro mogli suočiti sa izdajom. Moguće je da će vas razočarati osoba kojoj ste bezrezervno verovali.

Ako se đevrek ukazao pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to implicira da ćete zahvaljujući svojoj kreativnosti, ali i pomoći dobrih prijatelja uspeti da prevaziđete neku krizu, pa čak i da napredujete u poslu sa kojim se prvi put susrećete.

Đevrek u otisku prsta za želju

Po usmenom predanju iz otiska prsta u talogu kafe može da se dođe do odgovora na pitanje da li će se neke želje ispuniti ili ne. Kako bi taj odgovor bio jasan važno je da pazite kojim prstom svoju želju utiskujete u šolju. Ukoliko je želja utisnuta pogrešnim prstom tumačenje neće biti tačno.

  • Ako ste zaželeli nešto što se tiče porodičnih tj. rodbinskih odnosa ili odnosa sa decom tada u šolji treba da ostavite otisak palca. Đevrek u otisku palca najavljuje ostvarenje želje u bližoj budućnosti.
  • Kažiprstom se u šolju utiskuju želje koje se odnose na profesionalni život, tj. karijeru. Ukoliko ste u otisku palca videli đevrek to može da bude znak da će vam se želja ispuniti ukoliko budete sarađivali sa pravim ljudima. 
  • Želje koje se tiču seksa, tj. erotskog života se u šolju utiskuju srednjim prstom. Đevrek u otisku srednjeg prsta je znak da bi vaša želja uskoro mogla da postane stvarnost.
  • Ukoliko je vaša želja vezana za emocije, konkretno za ljubav, u šolji bi trebalo da ostavite otisak prstenjaka. Ako ste u otisku prstenjaka videli đevrek to, na žalost, ne nagoveštava ostvarenje želje.
  • Za želje koje se tiču vašeg ili zdravlja drage osobe u šolji se ostavlja otisak malog prsta. Ukoliko ste u otisku malog prsta videli đevrek to je znak da postoje velike šanse da vam se želja ispuni.

Šta simboliše crni, a šta beli đevrek u šolji?

Alternativna metoda tumačenja oblika u talogu kafe bazirana je na njihovoj boji. Figure u šolji mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ukoliko đevrek koji ste u šolji uočili nije bio ni skroz crn, a ni sasvim beo tumači se boja koje ima više.

Značenje crnog đevreka

Crni đevrek u talogu kafe u šolji ukazuje na to da bi trebalo da pronađete način da kanališete negativne emocije. Svoju frustraciju ne treba da lečite tako što ćete se „istresati“ na ljudima oko sebe. Prvo se pozabavite „unutrašnjim demonima“, pa tek onda rešavajte konflikte sa drugima.

Značenje belog đevreka

Beli đevrek u ostacima kafe u šolji ukazuje na to da vam je pod hitno potrebna promena. Ako nešto ne uradite sa svojim životom i emocijama, mogli biste imati većih zdravstvenih problema. Vreme je da izađete iza začaranog kruga obmana koji ste sami napravili.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts