Trougao u šolji kafe – šta predstavlja i šta znači

Trougao u talogu od kafe u šolji

Figura trougla može da bude znak neočekivanog uspeha ili neuspeha. Ipak, tumačenje se razlikuje u zavisnosti od toga da li ste trougao videli bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, tj. da li se našao levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Druga vrsta tumačenja je bazirana na boji oblika. Obojeni tj. crni trougao nema ista značenje kao prazni tj. beli trougao. Više o ovom načinu interpretacije simbola u šolji kafe ćete moći da pročitate u nastavku teksta.

Veruje se da se u otisku kafe može pročitati da li će se ostvariti neke želje. Tu se moraju ispoštovati određena pravila, ali ćemo se tome posvetiti kasnije.

Detaljno tumačenje trougla u šolji kafe

Trougao može da ima više značenja kada se pojavi u talogu kafe. Ako ste ga, na primer, videli u prvoj trećini šolje tada je njegova simbolika povezana sa nekim prošlim događajima. Ukoliko se trougao pojavio u drugoj trećini šolje tada se značenje odnosni na sadašnjost. Kada trougao uočite bliže vrhu šolje tada je njegova interpretacija vezana za budućnost. O koliko dalekoj budućnosti ili prošlosti govorimo, zavisi o osobe kojoj se gleda u šolju.

Za tumačenje je važno i da li se oblik našao levo ili desno od mesta pijenja. Ukoliko ste trougao videli na levoj strani njegovo značenje je uglavnom negativno. Trougao desno od mesta gde su usne dodirivale šolju često nosi pozitivna značenja.

Ako je vrh trougla okrenut prema gore to najavljuje profesionalni ili privatni uspeh. Ukoliko je vrh okrenut prema dole to može da najavi padove, gubitke, rastanke ili neuspehe.

Kada se u trouglu pojave slova to simbolizuje iznenadnog gosta. Dva ili više trouglova u šolji kafe su znak da ste skloni komplikovanju situacija u kojima se nađete.

Trougao pri dnu šolje

Oblik trougla u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja ukazuje na to da ste svesni da ste sami sebi u prošlosti iskomplikovali život. Da ste tada išli linijom manjeg otpora, verujete da biste danas više uživali. Ipak, prošli ste važne škole i vaše iskustvo je dragoceno.

Ukoliko se trougao pojavio bliže dnu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ste ispravno postupili kada ste nekim ljudima otvoreno kazali da ne želite da se uplićete u konflikte koji vas se ne tiču.

Trougao u sredini šolje

Ako ste trougao uočili u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to implicira da vam se čini da uzalud ulažete vreme i trud u nešto ili nekoga. Činjenica je da rezultata još uvek nema, pa bi možda trebalo da dignete ruke od toga kako biste se mogli posvetiti konstruktivnijim stvarima u svom životu.

Kada se trougao pojavi u sredini šolje i desno od mesta pijenja to može da bude znak da se dobro osećate u svojoj koži. Izgradili ste solidno samopouzdanje i čini vam se da ne može svako to da naruši. Sada je pravi trenutak da napravite planove za budućnost.

Trougao bliže vrhu šolje

Ukoliko ste trougao videli u trećoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to može da najavi manje izazove u budućnosti. Moguće je da ćete se suočiti sa situacijom kakva vam je do sada bila potpuno nepoznata.

Trougao pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na veći uspeh u bliskoj budućnosti. Možda ćete rešiti neki problem ili ćete napredovati u karijeri, tj. onome čime se bavite. Imaćete i razloga za slavlje sa dragim ljudima.

Trougao u otisku prsta za želju

Prema narodnom predanju iz otiska prsta u talogu kafe se može naslutiti da li će se neka želja ostvariti ili ne. Ipak, bitno je da znate kojim prstom treba da utisnete želju u šolju. Ako upotrebite pogrešan prst, možda odgovor neće biti jasan ili validan.

  • Želje koje se odnose na porodicu ili decu se u šolji utiskuju palcem. Trougao u otisku palca ukazuje na to da će proći izvesno vreme pre nego što vam se želja ispuni.
  • Ukoliko su vaše želje vezane za profesionalni život i karijeru tada ćete ih u šolju kafe utisnuti kažiprstom. Ako se u tom otisku pojavi trougao moguće je da će ispunjenje vaše želje zahtevati veću žrtvu nego što ste mislili.
  • Otisak srednjeg prsta se ostavlja za želje koje se tiču intimnog života. Ukoliko ste u otisku srednjeg prsta videli trougao to implicira da vam se želja neće ostvariti barem još neko vreme.
  • Kada se želje odnose na ljubav tada ih u šolju utiskujete prstenjakom. Ako ste u tom otisku videli trougao moguće je da vam se želja neće ostvariti.
  • Malim prstom se u šolji ostavlja otisak za želje koje se tiču zdravlja. Trougao u otisku malog prsta nagoveštava skoro ispunjenje želje.

Alternativno tumačenje trougla u šolji kafe

Simboliku figura u ostacima kafe možete da iščitate i na temelju njihove boje. Oblik može da bude crn tj. ispunjen ili prazan tj. beo. Ukoliko trougao u vašoj šolji nije bio ni skroz crn, a ni sasvim beo tumačite boju koja prevladava.

Značenje crnog trougla

Crni trougao i šolji kafe može da najavi zdravstvene probleme. Ne propuštajte redovne kontrole kod lekara.

Značenje belog trougla

Ukoliko ste u šolji videli beli trougao to ukazuje na veći uspeh. Moguće je da će vaš trud, rad i znanje napokon biti prepoznati i nagrađeni onako sigurno zaslužujete.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts