|

Ptica u šolji kafe – simbolika i značenje

Ptica u talogu od kafe u šolji

Figura ptice u talogu kafe može da simbolizuje dobre ili loše vesti, promenu, putovanje i slično. Ipak, na tumačenje utiče položaj u šolji na kome se ptica pojavila. Različito se interpretira kada pticu uočite pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, odnosno desno ili levo od mesta gde su je usne dodirivale.

Drugi način da se simbolika oblika tumači jeste po njihovoj boji. U tom slučaju, obratite pažnju na to da li ste u šolji videli belu tj. praznu pticu ili crnu tj. ispunjenu pticu. O ovoj metodi će više biti reči u nastavku teksta.

Veruje se da se iz otiska prsta u talogu kafe može naslutiti da li će se neke želje ispuniti ili ne. Pri tome je bitno da se ispoštuju neka osnovna pravila, kojima ćemo se kasnije posvetiti.

Detaljno tumačenje ptice u šolji

Za preciznu interpretaciju ptice u ostatku kafe bitno je da se pravilno odredi njen položaj u šolji. Ako ste pticu uočili bliže dnu šolje, značenje se odnosi na događaje iz prošlosti. Ptica u sredini šolje obično simbolizuje sadašnjost. Ukoliko ste pticu videli bliže vrhu šolje, njeno značenje može da najavi buduća dešavanja. Koliko daleko u prošlost ili sadašnjost interpretacija ide zavisi od emocija osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, bitno je i da li ste pticu videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Levo od mesta pijenja obično se nalaze negativna, dok se na desnoj strani nalaze pozitivna tumačenja.

Veličina i vrsta ptice u ovom kontekstu ne igraju bitnu ulogu. Ipak, ako ste videli pticu raširenih krila to može da bude znak da ćete se preseliti ili da ćete negde putovati. Ptica na grani simboliše slobodu, a u kavezu manjak iste. Dve ptice najavljuju novu ljubav i radost.

Ptica u prvoj trećini šolje

Kada se ptica pojavi pri dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to znači da pogrešno gledate na neke događaje iz prošlosti. Možda ste povređeni ili vam promena nije prijala, pa mislite da vam se desila tragedija. Brzo ćete i sami uvideti da se iz svega što ste preživeli izrodilo nešto dobro.

Oblik ptice bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste ponosni na sebe što ste u nekom trenutku znali da donesete pravu odluku. Bili ste vrlo hrabri i to vam je donelo slobodu o kojoj ste oduvek maštali.

Ptica u drugoj trećini šolje

Ako ste pticu uočili u sredini šolje i levo od mesta pijenja to znači da ste nezadovoljni ili nesrećni. Nešto vas guši i sputava da iskoristite sav potencijal koji imate. Možda vam fali samopouzdanja, a možda ste samo okruženi pogrešnim ljudima.

Ptica u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da ste zaljubljeni. Možda sebi još uvek niste priznali šta prema nekome osećate, međutim, sasvim je izvesno da su emocije snažne i da ih uskoro više nećete moći sakriti.

Ptica u trećoj trećini šolje

Ukoliko ste pticu uočili bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to može da bude znak da ćete ući u turbulentan period svog života. Mnogo toga će vam se dogoditi u vrlo kratkom periodu. Moraćete da budete snalažljivi i odlučni. Zato već sada počnite da se pripremate za ono što tek dolazi.

Oblik ptice pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ćete čuti dobre vesti. Moguće je da će se poslovno putovanje pretvoriti u uživanje. Nije isključeno da ćete se u drugom gradu zaljubiti.

Ptica u otisku prsta za želju

Po narodnom verovanju iz otiska prsta u talogu kafe može da se dođe do odgovora da li će se neke želje ostvariti ili ne. Osnovno pravilo je da pazite kojim prstom utiskujete svoju želju u šolju. Ukoliko se želja utisne pogrešnim prstom tumačenje neće biti validno.

  • Ako se vaša želja tiče dece ili porodice, u šolju je utiskujete palcem. Ptica u otisku palca može da bude znak da će se vaša želja uskoro ispuniti.
  • Želje koje se odnose na posao, tj. karijeru se u šolju utiskuju kažiprstom. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli pticu to implicira da morate da budete vrlo strpljivi i vredni kako bi vam se želja ostvarila.
  • Srednjim prstom se u šolji ostavlja otisak za želje koje se tiču seksualnog života. Kada u otisku srednjeg prsta vidite pticu to je, na žalost, znak da ne postoji mogućnost ostvarenja vaše želje.
  • Za želje koje se odnose na ljubav u šolji se ostavlja otisak prstenjaka. Ako ste u otisku prstenjaka uočili pticu to naslućuje ostvarenje želje.
  • Malim prstom se u šolju utiskuju želje koje se tiču zdravlja. Ptica u otisku malog prsta može da bude znak da će se vaša želja ispuniti u bližoj budućnosti.

Alternativno tumačenje ptice u šolji kafe

Simbolika figura u šolji može da se tumači i na temelju njihove boje. Figure mogu da budu crne tj. ispunjene ili bele tj. prazne. Ako ptica koju ste u svojoj šolji videli nije bila ni skroz crna, a ni sasvim bela, tumači se boja koja prevladava.

Značenje crne ptice

Crna ptica u talogu kafe obično simbolizuje dobre vesti. Nešto će vas u bližoj budućnosti zaista obradovati.

Značenje bele ptice

Bela ptica u šolji kafe ukazuje na to da biste uskoro mogli trajno promeniti mesto boravka ili se barem na neko vreme preseliti u drugi stan, drugi grad ili čak drugu državu.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts