Vuk u šolji kafe – simbolika i značenje

Vuk u talogu od kafe u šolji

Figure poput vuka u talogu kafe mogu da imaju razna tumačenja. Njihova simbolika se razlikuje u zavisnosti od toga da li se ovaj oblik pojavio bliže dnu, sredini i vrhu šoljice kafe. Različito se tumači i ukoliko ste vuka videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Drugi metoda tumačenja znakova u šolji tiče se njihove boje. Oblici mogu da budu beli tj. prazni ili ispunjeni tj. crni.

Iz obrisa u šolji kafe može da se nagovesti da li će se ostvariti želja onoga kome se gleda u kafu.

Detaljno tumačenje vuka u šolji kafe

Da bismo dobili precizno tumačenje vuka u talogu kafe, potrebno je da obratimo pažnju na nekoliko detalja. Ako ste ovu figuru videli u prvoj trećini šolje značenje vuka je naslonjeno na prošlost. Ukoliko se vuk pojavio u drugoj trećini šolje tada se simbolika vezuje za sadašnjost, a ako ste ovu životinju uočili bliže vrhu šolje onda se značenje odnosi na budućnost. Da li se simbolika tiče bliže ili dalje prošlosti tj. budućnosti, zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, bitan je još jedan detalj. Ukoliko ste vuka videli levo od mesta gde su usne dodirivale šolju, tada je značenje često negativno. Ako se vuk pojavio desno od mesta pijenja, tada je njegova simbolika uglavnom pozitivna.

Veličina vuka nije bitna za tumačenje. Ipak, ako ste videli dva ili više vukova u šoljici kafe to implicira da imate suparnika tj. suparnicu.

Vuk u prvoj trećini šolje

Ukoliko se vuk pojavio bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to je znak da vam „duhovi prošlosti“ ne daju mira. Verovatno ne možete da prebolite bivšeg partnera tj. partnerku, premda ste svesni da je on tj. ona krenuo/la dalje.

Vuk u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja znači da ćete sresti dragu osobu sa kojom ćete evocirati lepe uspomene iz prošlosti. Prijaće vam njegovo tj. njeno društvo, iako ćete biti svesni da ste se oboje promenili.

Vuk u drugoj trećini šolje

Ako ste vuka videli na sredini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da ste svesni da pravite grešku, ali ste previše tvrdoglavi ili gordi da biste to priznali. Još uvek nije kasno da se predomislite.

Kada vuka uočite u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to je znak da osećate nečiju zaštitu i podršku. Možda je to proisteklo iz ljubavi ili poštovanja, međutim, činjenica je da ste svakako zaslužili to što od njega tj. nje dobijate.

Vuk u trećoj trećini šolje

Ukoliko ste vuka videli bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to, na žalost, nagoveštava izdaju. Moguće je da će vas uvrediti, povrediti ili razočarati osoba kojoj mnogo verujete. Pazite sa kime pričate o svojim tajnama, strahovima i planovima.

Ako ste figuru vuka primetili u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to znači da ćete pobediti neprijatelje „njihovim oružjem“. Budite snažni i hrabri, te uspeh neće izostati.

Vuk u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u talogu kafe možemo da dobijemo znak da li će nam se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je jako važno da pazite kojim prstom utiskujete želju kako biste dobili jasan simbol, tj. nagoveštaj o ispunjenju vaše želje.

  • Kada su želje vezane za porodicu, decu i slično, tada ih u šoljicu utiskujete palcem. Ako ste u otisku palca videli vuka, to je znak da će vam se želja ostvariti.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja kada se želja tiče posla ili karijere. Ukoliko ste u tom otisku videli vuka to implicira da ćete morati nekome da dokazujete vernost kako bi vaša želja postala stvarnost.
  • Ako se vaša želja odnosi na intimni, erotski život tada u šoljicu treba da je utisnete srednjim prstom. Vuk u otisku tog prsta ukazuje na to da bi se ono što želite moglo ostvariti, ali nešto kasnije tokom vašeg života.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje vezane za emocije, tačnije za ljubavni život. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli vuka to implicira da nema razloga za paniku jer će se vaša želja ispuniti.
  • Ukoliko se vaše želje tiču zdravlja tada u šolji ostavljate otisak malog prsta. Kada se u tom otisku pojavi vuk to znači da morate da se opustite i smirite kako bi vaša želja postala stvarnost.

Alternativno tumačenje vuka u šolji kafe

Postoji još jedan način da se iščitaju simboli u šolji kafe. On je baziran na boji oblika koji ste u šolji videli. Figura može da bude crna tj. ispunjena ili bela tj. prazna. Ukoliko vuk koga ste u šoljici videli nije ni sasvim crn, a ni potpuno beo, uzima se tumačenje za boju koja prevladava.

Značenje crnog vuka

Crni vuk u šoljici kafe je znak da ćete savladati izazove i prepreke koje vam se nađu na putu ostvarenja vaših ciljeva. Nemojte da sumnjate u sebe zato što ste dokazano dovoljno hrabri, snažni i istrajni da biste dobili ono što želite.

Značenje belog vuka

Beli vuk u šolji kafe ukazuje na to da biste uskoro mogli steći dragoceno iskustvo. Možda situacija u kojoj ćete se naći nije baš zavidna i verovatno će zahtevati neke žrtve, međutim, kasnije će vam se to višestruko isplatiti.

Sva navedena tumačenja su stvar narodnih običaja i nisu utemeljena na naučnim istraživanjima ili metodama, tako da onome što ste pročitali verujete na vlastitu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts