Petao u šolji kafe – tumačenje i simbolika

Kokoš u talogu od kafe u šolji

Simbolika petla u talogu kafe može da bude pozitivna ili negativna, u zavisnosti od pozicije u šolji na kojoj se taj oblik našao. Tumačenja se razlikuju ukoliko se figura pojavila pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, a različito se interpretira značenje u zavisnosti od toga da li ste petla videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Petao može da bude znak dobrih vesti, pozitivnih promena ili finansijskog ili drugog blagostanja. Mada u nekim situacijama ukazuje na izazove, prepreke i sabotaže.

Druga metoda interpretacije simbola u šolji kafe jeste po njihovoj boji, a iz obrisa koji se javljaju u talogu može se iščitati da li će vam se ostvariti neka želja ili ne. O ovome će detaljnije biti reči u nastavku teksta.

Detaljno tumačenje petla u kafi

Značenje oblika petla u talogu kafe razlikuje se od toga da li se pojavio u prvoj, drugoj ili trećoj četvrtini šolje, te da li ste ga videli levo ili desno od mesta pijenja. Ukoliko se petao našao pri dnu šolje tada se povezuje sa prošlim događajima, a ako je na sredini tada se njegova simbolika odnosi na sadašnjost. U slučajevima kada se petao pojavi bliže vrhu šolje može da nagovesti šta će se dogoditi u budućnosti.

Za detaljno tumačenje važno je i da li ste petla videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Ako se petao nađe na levoj strani tada je njegovo značenje negativno, a ukoliko se pojavio na desnoj strani tada je simbolika dobra.

Veličina petla ne igra bitnu ulogu. Ipak, ako ste videli petla bez kreste to može da bude znak da se neka situacija neće odviti onako kako ste vi zamislili.

Petao bliže dnu šolje

Ako ste oblik petla uočili u talogu kafe u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da još uvek sanirate posledice pogrešnih poteza koje ste napravili u prošlosti. Neki „grehovi“ u ratama dolaze na naplatu.

Ukoliko se petao pojavio pri dnu šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju to znači da ste u prošlosti napravili dobre izbore. Prepoznali ste svoju šansu, te načinili korake na koje ste danas ponosni.

Petao u sredini šolje

Figura petla u talogu kafe na sredini šolje i levo od mesta pijenja ukazuje na to da se teško privikavate na promene sa kojima ste morali da se suočite. Morate sami sebi da date priliku.

Kada petla vidite u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to implicira da se uspešno suočavate sa preprekama koje se javljaju na putu do cilja. Možete da budete zadovoljni napretkom koji ostvarujete i ako tako nastavite uspeh neće izostati.

Petao pri vrhu šolje

Kada se oblik petla pojavi bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to znači da bi trebalo da se čuvate sabotaže. Neko ili nešto će negativno uticati na vašu psihu, pa je važno da u narednom periodu budete vrlo oprezni.

Ako ste petao ukazao u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to simbolizuje blagostanje u svakom smislu te reči. Rešićete se nekih „demona“ koji su vas mučili, a poboljšaće se i materijalna situacija.

Petao u šolji za želju

Iz otiska prsta u talogu kafe možemo da naslutimo da li će nam se neka želja ostvariti ili ne. Bitno je da svoju želju utisnete pravim prstom, kako biste dobili validne odgovore.

  • Ukoliko se vaša želja odnosi na porodicu tada ostavljate otisak palca u talogu kafe. Ako ste u tom otisku videli petla to znači da ćete na ispunjenje želje morati da sačekate neko vreme.
  • U obrisu koji se pojavio u otisku kažiprsta saznajemo da li će se ostvariti želje vezane za karijeru, tj. posao. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli petla to je znak da postoji velika mogućnost da će vaša želja postati stvarnost.
  • Ako su vaše želje vezane za erotski, tj. seksualni deo života, potrebno je da ostavite otisak srednjeg prsta. Figura petla u tom otisku može da znači da trenutno ne postoji mogućnost da se ostvari ono što želite.
  • Iz otiska prstenjaka možemo da iščitamo da li će se ostvariti želje vezane za ljubavni, tj. emocionalni život. Ukoliko se u tom otisku pojavio petao to implicira da morate više da se potrudite da bi se želja ispunila. Moguće je da ljubav tražite na pogrešnom mestu.
  • Otisak malog prsta u talogu kafe daje odgovor na pitanje da li će se ostvariti vaša želja povezana sa zdravljem. Ako u otisku malog prsta vidite petla to implicira da će se ono što ste poželeli uskoro ostvariti.

Alternativno tumačenje petla u šolji kafe

Drugi način da prepoznate simboliku u talogu kafe jeste da se bazirate na boju oblika koji ste u njemu videli. Tumačenje se razlikuje u zavisnosti od toga da li je figura bila crna (ispunjena) ili bela tj. prazna. Ako obris u šolji nije ni sasvim crn, a ni beo, iščitavate simboliku boje koja je dominantnija.

Značenje crnog petla u šolji

Crni petao u šolji kafe najavljuje pozitivan zaokret u vašem životu.

Značenje belog petla u šolji

Beli petao u šolji kafe može da bude simbol razočarenja. Neko ili nešto neće ispuniti vaša očekivanja.

Na kraju, bitno je da napomenemo da je sve gore navedeno stvar sujeverja, tj. narodnog verovanja, te da nije zasnovano na naučnim istraživanjima. Tumačenjima koje ste pročitali verujete na ličnu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts