Ekser u šolji kafe – cela simbolika

U ovom tekstu ćete saznati šta tačno znači kada u talogu kafe u šolji vidite ekser i to u zavisnosti od toga na kojoj se poziciji ovaj oblik pojavio. Interpretacija može da se razlikuje u zavisnosti od toga da li ste da li ste oblik videli pri dnu, na sredini ili na vrhu šolje, te da li je ekser bio levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Alternativno tumačenje je zasnovano na boji oblika koji ste u talogu videli, ali o tome će više biti reči u nastavku teksta.

Osim toga, iz otiska prsta u kafi možete da dobijete odgovor na pitanje da li će vam se neka želja ispuniti. Pravila koja pri tome treba da se ispoštuju potražite u tekstu.

Detaljno tumačenje eksera u šolji kafe

Da bi tumačenje eksera u ostacima kafe u šolji bilo precizno potrebno je da se odredi pozicija u šolji na kojoj se našao. Ukoliko se ekser pojavio pri dnu, odnosno u prvoj trećini šolje njegovo značenje je vezano za prošlost. Ako ste ekser videli na sredini šolje, tj. u njenoj drugoj trećini tumačenje je vezano sadašnjost. Ekser bliže vrhu šolje može da bude najava nekih budućih događaja.

Za detaljno tumačenje je bitno i to da li ste ekser videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Leva strana uglavnom nosi negativna, a desna pozitivna značenja.

U najprostijem smislu ekser u šolji kafe simboliše ispunjenje nada. Dva eksera u talogu kafe znače da biste mogli učvrstiti vezu sa partnerom tj. partnerkom ili nekom drugom bliskom osobom. Kriv ekser u šolji može da najavi konflikte u bližoj budućnosti. Ako ste u šolji pored eksera videli i čekić moguće je da ste pod nečijim snažnim uticajem. Ta osoba vas sputava da budete ono što stvarno jeste.

Ekser u donjoj trećini šolje

Ako se ekser pojavio bliže dnu šolje i levo od mesta pijenja to implicira da je vaša veza sa nekom osobom ili događajem iz prošlosti nezdrava. Morate što pre da prestanete da gledate iza sebe, zato što propuštate mnogo toga što se trenutno dešava.

Ukoliko ste ekser videli u prvoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to znači da ste napokon stavili tačku na neki odnos i uskoro ćete napokon da „prodišete“.

Ekser u sredini šolje

Kada se ekser nađe u sredini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to simboliše tvrdoglavost. Ne možete sami sebi, ni drugima da priznate da ponekad grešite. Zbog toga su vaši odnosi sa nekim ljudima na „klimavim nogama“.

Ekser u drugoj trećini šolje i desno od mesta pijenja znači da ne treba da brinete da ćete iskrenošću povrediti osobu koju volite. Ako je vaša veza jaka, potpuna otvorenost je može samo dodatno osnažiti.

Ekser u gornjoj trećini šolje

Ako ste ekser uočili bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to najavljuje ozbiljne svađe. Nije isključeno da ćete potpuno prekinuti komunikaciju sa nekom osobom. Gordost i sujeta vam neće dati da se pomirite.

Ekser u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da biste mogli učvrstiti svoj odnos sa nekim. Nije isključeno da će se iz povremenih druženja sa nekim izroditi vrlo snažne emocije.

Ekser u otisku prsta za želju

Otisak prsta se u šolji ostavlja da biste otkrili odgovor na pitanje da li će se neke želje obistiniti ili ne. Bitno je da znate koji prst treba da utisnete u šolju za koju vrstu želja. Tumačenje neće biti jasno i pouzdano ako se želja utisne pogrešnim prstom.

  • Ako su vaše želje vezane za porodicu, trebalo bi da ostavite otisak palca u šolji kafe. Ukoliko se u tom otisku pojavi ekser to znači da će vam se želja ostvariti.
  • Otisak kažiprsta ostavljamo onda kada su želje vezane za profesionalni život. Ako se u otisku kažiprsta pojavio ekser to je znak da će se vaša želja ispuniti ako budete vrlo strpljivi i odlučni.
  • Kada se tiču seksa, tj. intimnih odnosa, utiskujemo ih u šolju srednjim prstom. Ukoliko ste u otisku srednjeg prsta prepoznali ekser to implicira da treba da preuzmete inicijativu ukoliko želite da vam se želja ispuni.
  • Želje utisnute prstenjakom vežemo za ljubavne, tj. emotivne odnose. Ako se u takvom otisku pojavio ekser to je znak da postoje dobre šanse da se vaša želja ostvari.
  • Malim prstom utiskujemo želje koje se odnose na zdravlje. Ukoliko se u otisku pojavio ekser to, na žalost, može da bude znak da se vaša želja neće ostvariti u dogledno vreme.

Alternativno tumačenje eksera u šolji kafe

Postoji još jedan način da se iščitaju poruke koje su se pojavile u talogu kafe. Ova alternativna metoda bazirana je na boji oblika. Figura u šolji može da bude crna (ispunjena) ili bela (prazna). Ukoliko ekser koji ste u šolji uočili nije ni skroz crn, a ni potpuno beo, za tumačenje se uzima boja koja je dominantnija.

Značenje crnog eksera

Crni ekser u šolji kafe ukazuje na to da vam fali hrabrosti da biste promenili svoj život. Niste zadovoljni, a ne radite ništa kako bi se stvari pomerile sa „mrtve tačke“. Sreća vam neće pasti sa neba, nego ćete morati da se za nju borite.

Značenje belog eksera

Beli ekser u talogu kafe može da najavi emocionalne ili materijalne gubitke. U emotivnom smislu biste mogli da izgubite dragu osobu zbog preterane posesivnost. U finansijskom smislu je moguć gubitak zbog nepromišljenog poslovnog poteza.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts