Ljiljak u šolji kafe – šta znači i predstavlja

Pre nego što počnete da se udubljujete u otkrivanje simbolike oblika ljiljka u šoljici kafe, bitno je da budete sigurni da ste u šolji videli ljiljka, a ne leptira. Ljiljak može da simbolizuje mnogo toga. Ipak, interpretacija je uslovljena položajem u šolji na kome se našao. Ljiljak u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju ne tumači se na isti način.

Do značenja ljiljka u ostacima kafe u šolji možete doći i tako što ćete se usredotočiti na njegovu boju. Figure u šolji su ispunjene (crne) ili prazne (bele). Šta simboliše crni, a šta beli ljiljak pronaći ćete u delu članka pod naslovom „Alternativno tumačenje ljiljka u šolji“.

Ako ste se zapitati zašto se u šolji ostavlja otisak prsta i šta znači kada se u tom otisku pojavi ljiljak, detaljno objašnjenje ćete dobiti u podnaslovu „Ljiljak u otisku prsta za želju“.

Detaljno tumačenje ljiljka u šolji kafe

Ljiljak u šolji kafe može da najavi dobre vesti, međutim, kao što smo u uvodu teksta napomenuli, njegova simbolika se razlikuje od mesta u šoljici na kome se pojavio. Ako ste ljiljak videli bliže dnu šolje, njegova interpretacija se tiče prošlosti. Ljiljak u sredini šolje ukazuje na nešto iz sadašnjosti, a ukoliko ste ga uočili bliže vrhu šolje, ljiljak može da najavi buduća dešavanja. Od iskustava i emocija osobe kojoj se gleda u šolju zavisi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti govorimo.

Osim navedenog, važno je i da obratite pažnju na to da li ste ovaj oblik videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Ako se ljiljak ukazao levo od mesta pijenja, značenje je manje-više negativno. Ukoliko ste ga uočili desno od pozicije gde su usne doticale šolju, simbolika je uglavnom pozitivna.

Mali ljiljak u šolji kafe može da simboliše nemir, dok veliki donosi dobre vesti. Ako ste u šoljici videli ljiljka na nekoj biljki to implicira da ćete napokon osetiti mir za kojim dugo žudite. Ljiljak u letu najavljuje putovanje u skorijoj budućnosti, a kada vidite mrtvog ljiljka to implicira da ćete doživeti gubitak.

Ljiljak bliže dnu šolje

Ukoliko ste figuru ljiljka videli u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ste napokon postali svesni kakvu ste grešku u prošlosti napravili. Da ste tada postupili drugačije, možda bi vaš život sada bio lepši. Uprkos tome, prošlost ne možete da promenite, ali možete da se borite za bolju budućnost.

Kada se ljiljak pokaže bliže dnu šolje i desno od pozicije pijenja to je znak da će vam se isplatiti što se niste pokušali osvetiti osobi koja vas je povredila. Verovali ste da će mu/joj život vratiti za to, a ispostaviće se da će vas nagraditi.

Ljiljak u sredini šolje

Ako ste ljiljak uočili u drugoj trećini šolje i levo od pozicije pijenja to simboliše nemir. Postoji nešto što vam noću ne dozvoljava da spavate i zbog čega ste pod stresom. Ovo je poruka da se što pre izborite sa time kako biste sačuvali svoje mentalno i fizičko zdravlje.

Ljiljak bliže sredini šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste zahvaljujući nekom manjem uspehu sada puni optimizma. Imate dosta energije i trudite se da je usmerite na prave stvari. Ne smete da dozvolite da izgubite strpljenje, volju ili motivaciju kako biste ostvarili svoje želje.

Ljiljak bliže vrhu šolje

Oblik ljiljka pri vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale najavljuje manje izazove. Moguće je da vaša finansijska situacija neće biti baš najbolja. Moraćete da vodite računa o svakom dinaru koji trošite kako ne biste morali da se zadužujete.

Kada se ljiljak ukaže u trećoj trećini šolje i desno od pozicije pijenja to je odličan znak. Verovatno ćete u bližoj budućnosti postići veliki uspeh. Druga mogućnost jeste da ćete čuti povoljne vesti koje će vam takođe pomoći da napredujete. Imaćete razloga za slavlje!

Ljiljak u otisku prsta za želju

Mnogi veruju da se iz otiska prsta u talogu kafe u šolji može naslutiti da li će se neke želje ispuniti ili ne. Pri tome je bitno da znate kako pravilno da utisnete svoju želju u šolju. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom, ni tumačenje neće biti jasno i verodostojno.

  • Otisak palca se u šolji ostavlja za želje koje se tiču dece, porodice ili rodbine. Ukoliko ste u otisku palca videli ljiljka to može da znači da se vaša želja neće obistiniti u bliskoj budućnosti.
  • Kada se želja odnosi na profesionalni život, tj. karijeru, u šolju se utiskuje kažiprstom. Ljiljak u otisku kažiprsta najavljuje brzo ostvarenje želje.
  • Iz otiska srednjeg prsta se tumači da li će se ostvariti želja vezana za seksualni život. Ako ste u otisku srednjeg prsta videli ljiljka to, na žalost, ne predviđa ispunjenje želje.
  • Ukoliko se želja odnosi na ljubavni život, u šolji treba da ostavite otisak prstenjaka. Ljiljak u otisku prstenjaka ukazuje na to da će vaša želja uskoro da postane stvarnost.
  • Malim prstom u šolju utiskujete želje koje se tiču ličnog zdravlja ili zdravlja drage osobe. Ako ste u tom otisku videli ljiljka moguće je da će se želja brzo ostvariti.

Alternativno tumačenje ljiljka u šolji kafe

Do značenja figura u talogu kafe može da se dođe i analizom njihove boje. Oblici u šolji su crni tj. ispunjeni ili beli tj. prazni. Ukoliko ljiljak u vašoj šolji nije ni sasvim crn, niti potpuno beo, za tumačenje se uzima boja koje ima više.

Značenje crnog ljiljka

Crni ljiljak u ostacima kafe u šolji ukazuje na to da bi vas nešto moglo ugodno iznenaditi. Možda ćete dobiti dobru poslovnu ponudu ili će vas osoba koja vam se duže vreme dopada pozvati na kafu.

Značenje belog ljiljka

Beli ljiljak u talogu kafe u šoljici znači da bi trebalo da se čuvate slatkorečivih ljudi. Neko je nedavno postao deo vašeg života i brzo ste „kliknuli“. Međutim, nemojte odmah da mu/joj pričate svoje tajne, strahove i planove. Sačekajte neko vreme da proverite kakve su mu/joj stvarne namere.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts