Krv u šolji kafe – skrivena simbolika

Krv u šolji kafe se obično tumači kao loš znak. Međutim, ukoliko ste u talogu kafe videli krv to može da ima više različitih tumačenja koja zavise od položaja figure u šolji. Krv u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, tj. levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju ne mora da ima istu simboliku.

Oblik u šoljici možete da interpretirate i po njegovoj boji. U tom slučaju, različito se tumači crna tj. obojena i bela tj. prazna krv u ostacima kafe u šolji. Ovoj alternativnoj metodi ćemo se detaljnije posvetiti u nastavku teksta.

Prema narodnom predanju iz otiska prsta u šolji kafe može da se dođe do odgovora na pitanje da li će se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je bitno da znate kojim prstom da utisnete svoju želju u šolji. Šta znači kada se u otisku prsta pojavi krv možete da potražite u tekstu.

Detaljno tumačenje krvi u šolji kafe

Da biste dobili što precizniju interpretaciju krvi u talogu kafe potrebno je da obratite pažnju na nekoliko bitnih stvari. Na značenje presudno utiče mesto na kome se ova figura pojavila. Ako ste krv videli u prvoj trećini šolje njena simbolika se tiče prošlosti. Krv u drugoj trećini šolje ima veze sa sadašnjošću, a ukoliko ste je videli u trećoj trećini šolje ona najavljuje neke buduće događaje.

Ne može se tačno utvrditi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti je reč zato što to zavisi od ličnih iskustava i osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, mesto pijenja igra vrlo važnu ulogu prilikom otkrivanja skrivene simbolike oblika u šolji. Kada se krv pojavi levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to nosi negativno značenje, a ako ste je videli desno od mesta pijenja simbolika je uglavnom pozitivna.

Ukoliko ste u šolji videli srce iz koga ističe krv to može da ukazuje na lošu percepciju koju o sebi imate. Ako je krv curila iz nekog neobičnog objekta to implicira da se osećate izgubljeno u vremenu i prostoru.

Krv pri dnu šolje

Kada se krv ukaže u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to znači da niste preboleli nešto iz prošlosti. To može da bude emotivni raskid, profesionalni neuspeh i slično. Krv u šolji vam poručuje da prošlost ostavite iza sebe i da krenete dalje.

Ukoliko ste krv videli bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste potpuno ravnodušni prema nekome ko vas je razočarao. Shvatili ste da nema smisla da mu/joj bilo šta zamerate zato što vas je naučio/la važnu lekciju.

Krv u sredini šolje

Ako ste krv videli u drugoj polovini šolje i levo od mesta pijenja to može da simbolizuje potištenost. Stvorili ste vrlo lošu sliku o sebi i morate da radite na tome da je popravite kako bi vam budućnost bila bolja.

Krv u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da ste napokon uspostavili kontrolu nad vlastitim mislima i osećanjima. Znate šta želite i potrudićete se da pronađete način da do toga i dođete.

Krv bliže vrhu šolje

Ukoliko se krv ukazala u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to najavljuje turbulencije u bliskoj budućnosti. Ući ćete u period tranzicije između onoga što ste sada i što tek želite da postanete.

Ako ste krv videli u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da će vaš trud, rad i upornost biti nagrađeni. Nemojte ni na trenutak da posumnjate da se žrtva koju ste podneli neće isplatiti.

Krv u otisku prsta za želju

Usmeno predanje kaže da se iz otiska prsta u talogu kafe može doći do odgovora na pitanje da li će se neke želje ostvariti ili ne. Pri tome je jako bitno da znate kako da svoju želju ispravno utisnete u šolju. Ako se želja utisne pogrešnim prstom, ni interpretacija neće biti tačna.

  • Ukoliko se želje odnose na decu, porodicu ili rodbinu, one se u šolji utiskuju palcem. Krv u otisku palca u šolji kafe je znak da će se vaša želja ostvariti.
  • Kažiprstom se u šolju utiskuju želje koje se tiču posla, tj. karijere. Ako ste u tom otisku videli krv to znači da isključivo od vas zavisi da li će vaša želja postati stvarnost ili ne.
  • Za želje koje se odnose na erotski život, u šolji se ostavlja otisak srednjeg prsta. Krv u otisku srednjeg prsta ne najavljuje ispunjenje želje u skorijoj budućnosti.
  • Kada se vaša želja tiče ljubavi, tada ćete je u šolju utisnuti prstenjakom. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli krv to je znak da će se ostvariti ono što želite.
  • Malim prstom se u šolji ostavlja otisak za želje vezane za zdravlje. Ako ste u otisku malog prsta videli krv postoji mogućnost da se vaša želja nikad neće ispuniti.

Tumačenje simbolike po boji krvi u šolji kafe

Alternativno tumačenje oblika u šolji kafe zasnovano je na njihovoj boji. Krv u šoljici može da bude crna (ispunjena) i bela (prazna).

Značenje crne krvi

Crna krv u talogu kafe ukazuje na to da ste prestrogi prema sebi. Rođeni ste perfekcionista i nikad sebi ne praštate greške. Morate početi da se menjate jer ne živite u idealnom svetu, pa ne treba ni vi da budete savršeni.

Značenje bele krvi

Bela krv u šoljici kafe znači da bi se u vašem životu uskoro mogla pojaviti osoba koja će vaš svet „okrenuti naglavačke“. Nije isključeno da ćete se zaljubiti kao nikad do sada.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts