|

Zmaj ili aždaja u šolji – kompletno tumačenje

Zmaj u talogu od kafe u šolji

Simbolika zmaja ili aždaje u šolji zavisi od pozicije na kojoj se taj oblik pojavio. Različito se tumači kada se ova figura nađe bliže dnu, bliže sredini ili pri vrhu šolje. Osim toga, interpretacija može da bude suprotna ukoliko ste zmaja ili aždaju videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Zmaj ili aždaja se mogu pojaviti i u otisku prsta u talogu kafe. U tom slučaju, ovaj oblik daje odgovor na pitanje da li će vam se neka želja ostvariti ili neće.

Postoji još jedna metoda u kojoj se značenje čita iz boje figure koju ste videli u šolji, a o tome će više biti reči u nastavku teksta.

Aždaja ili zmaj u talogu kafe mogu da imaju pozitivno ili negativno značenje. Češće se pojavljuju osobama koje se osećaju neshvaćeno. Veličina oblika u talogu kafe ne igra značajnu ulogu.

Detaljno tumačenje zmaja u šolji

Za precizno tumačenje zmaja ili aždaje u talogu kafe morate da obratite pažnju na kojoj se poziciji ova figura našla. Ako ste ga videli u prvoj trećini šolje, dakle, bliže dnu tada je značenje vezano za prošlost. Ukoliko se zmaj našao u drugoj trećini šolje tada se tumačenje vezuje za sadašnjost, a ako ste ga uočili pri samom vrhu šolje tada najavljuje neke buduće događaje.

Pored toga, važno je i to da li ste zmaja videli levo ili desno od mesta pijenja. Ukoliko se zmaj pojavio levo od mesta gde su usne dodirivale šolju tada je njegovo značenje negativno. Ako je situacija obrnuta, tj. ako ste ovaj oblik videli desno od mesta pijenja tada je tumačenje pozitivno.

Par zmajeva ili aždaja u šolji obično simbolizuju ljubomoru, a ako ih je bilo više od troje to je znak da imate opasne neprijatelje.

Zmaj na dnu šolje

Ukoliko ste zmaja ili aždaju videli pri dnu šolje i levo od mesta pijenja to implicira da vi i voljena osoba različito gledate na neke događaje iz prošlosti. Interpretirate ih na potpuno suprotan način i zbog toga među vama vlada nerazumevanje.

Ako ste zmaja videli u prvoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to znači da imate lepe uspomene na period života koji ste proveli sa nekim koga danas retko viđate.

Zmaj na sredini šolje

Zmaj ili aždaja na sredini šolje i levo do mesta gde su je usne doticale može da bude znak za uzbunu. Moguće je da ste u nekoj vrsti opasnosti i zato ne bi bilo loše kada biste bili vrlo oprezni.

Kada zmaja ili aždaju vidite u sredini šolje i desno od mesta pijenja to znači da intenzivno razmišljate o realizaciji neke ideje koja se tiče vašeg emocionalnog ili privatnog života. Možda još niste usavršili sve detalje, ali bi se i to moglo uskoro dogoditi.

Zmaj na vrhu šolje

Oblik zmaja u trećoj trećini šolje i levo od mesta pijenja ukazuje na to da bi vas neko ili nešto moglo razočarati. Druga mogućnost jeste gubitak ili šteta nastala tuđom krivicom. Verovatno ćete morati da se uhvatite u koštac sa posledicama grešaka koje je neko drugi učinio.

Ukoliko ste figuru zmaja videli pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to može da bude znak da ćete sresti dragu osobu ili da ćete čuti lepe vesti. Moguć je profesionalni napredak.

Zmaj u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u talogu kafe možete da naslutite da li će vam se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je najvažnije da znate koji otisak ostavljate za koju vrstu želja. Ako pogrešnim prstom utisnete želju, moguće je da tumačenje neće biti ispravno.

  • Otisak palca u talogu kafe se ostavlja kada se želja odnosi na porodicu. Ukoliko ste u tom otisku videli zmaja ili aždaju to implicira da ćete morati da pokažete razumevanje i spremnost na kompromise ako želite da vam se želja ostvari.
  • Ako ste zamislili želju koja se tiče profesionalnog života, tada ostavljate otisak kažiprsta. Kada u otisku kažiprsta vidite aždaju ili zmaja to znači da će ispunjenje vaše želje zahtevati žrtvu i odricanje.
  • Ukoliko se vaša želja odnosi na seksualni, tj. erotski deo vašeg života, otisak ostavljate srednjim prstom. Ako ste u tom otisku videli zmaja ili aždaju to implicira da će vam se želja ostvariti.
  • Prstenjakom ostavljamo otisak u talogu kada se želje tiču emotivnog, tj. ljubavnog života. Aždaja u takvom otisku svakako najavljuje mnogo strasti, pa su i mogućnosti da će vam se želja ispuniti prilično velike.
  • Kada se vaša želja odnosi na zdravlje tada u talogu kafe ostavljate otisak malog prsta. Ukoliko se u otisku malog prsta pojavi aždaja to je, na žalost, znak da vam se želja neće ispuniti.

Alternativno tumačenje zmaja u šolji

Drugi način da saznate simboliku zmaja ili aždaje u talogu kafe jeste da obratite pažnju na boju figure koju ste u šoljici videli. Oblik može da bude crn (obojen) ili beo (prazan). Ako znak nije ni sasvim crn, a ni sasvim beo, za tumačenje se uzima boja koja prevladava.

Značenje crnog zmaja

Crni zmaj u šolji kafe ukazuje na to da biste mogli postati žrtva nečije ambicije.

Značenje belog zmaja

Beli zmaj u šolji kafe je znak da okolina ne pokazuje mnogo razumevanja za vas.

Napomena: Navedena tumačenja su stvar sujeverja i nisu zasnovana na naučnim istraživanjima. Svemu što ste u tekstu pročitali verujete na ličnu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts