Jelen u šolji kafe – kompletna simbolika

Jelen u talogu od kafe u šolji

Figura jelena u šolji kafe može različito da se tumači u zavisnosti od toga da li se ovaj motiv pojavio u prvoj trećini šolje, drugoj trećini šolje ili pri vrhu šolje za kafu. Na detaljno tumačenje utiče i to da li ste životinju videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Jelen ima i svoju simboliku kada se pojavi u otisku prsta. U tom slučaju može da dá odgovor da li će vam se neka želja ostvariti ili ne.

Alternativno tumačenje je po boji simbola, pa tako beli jelen može da najavi turbulencije u porodici, dok crni ukazuje na nečije dobre namere.

Veličina i vrsta jelena koga ste u talogu videli ne igra značajnu ulogu. Par jelena može da najavi prinovu, dok više jelena simbolizuje porodično jedinstvo.

Detaljno tumačenje jelena u šolji kafe

Za detaljno tumačenje figure jelena u talogu kafe važna je pozicija na kojoj se taj simbol našao. Ukoliko ste videli jelena na prvoj trećini šolje njegovo značenje je uglavnom vezano za prošlost, a ako se ova životinja pojavila na sredini šolje, njena simbolika je povezana sa sadašnjošću. Jelen pri samom vrhu šolje, tj. na njenoj trećoj trećini vezuje se za neke buduće događaje.

Značenje zavisi i od toga da li ste jelena videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Ako se ova figura pojavila levo od mesta pijenja, njeno tumačenje je uglavnom negativno, a ukoliko se našla na desnoj strani simbolika je pozitivna.

Rogovi jelena u talogu kafe ukazuju na to da osoba kojoj se gleda u šolju pored sebe ima snažnu mušku figuru koja donosi mnoge važne životne odluke umesto njega tj. nje.

Jelen pri dnu šolje

Ako ste na dnu šolje, tj. na njenoj prvoj trećini i levo od mesta pijenja kafe videli jelena to implicira da u prošlosti mnoge odluke niste samostalno donosili. Verovatno su vam roditelji određivali životni put, a vi ste samo slušali njihove savete i niste se previše suprotstavljali.

Ukoliko se jelen pojavio pri dnu šolje i to desno od mesta gde su usne dodirivale šolju to znači da ste u prošlosti napravili dobar izbor kada je u pitanju karijera. Možda to još uvek ne osetite, ali ćete u nekom trenutku shvatiti da niste pogrešili.

Jelen u sredini šolje

Kada na sredini šolje i levo od mesta gde su usne doticale šolju vidite jelena to znači da ste u dilemi. Trenutno ste na prekretnici i ne znate kojim putem da krenete. Duboko udahnite i dobro sagledajte opcije koje su vam na raspolaganju.

Jelen na drugoj trećini šolje i desno od mesta pijenja je znak da ste zadovoljni kako se neke stvari u vašem životu odvijaju. Nije da nemate problema, međutim, uspevate uspešno da ih savladavate zato što ne paničite, nego tražite rešenja.

Jelen pri vrhu šolje

Ako se jelen pojavio na vrhu šolje i to sa levo od mesta pijenja to znači da bi vam se kolebanje u budućnosti moglo obiti o glavu. Neodlučnost će vas koštati nekih zadovoljstava.

Ukoliko ste jelena videli pri vrhu šolje i na desnoj strani od mesta gde su usne dodirivale šolju to implicira da ćete čuti dobre vesti koje se tiču vašeg emocionalnog ili profesionalnog života. Budite strpljivi!

Jelen u otisku prsta za želju

Otisak prsta u talogu kafe ostavljamo kako bismo saznali da li će nam se neka želja ostvariti. Pri tome je važno da znate na šta se koji prst odnosi. Ako pogrešnim prstom utisnete želju, tumačenje neće biti verodostojno.

  • Ako te palcem utisnuli želju ona se odnosi na vašu porodicu. Ukoliko ste u tom otisku videli jelena to je znak da će vam se želja ostvariti ukoliko vi sami preuzmete veću odgovornost. Možda ćete morati da budete moderator u nekom sukobu.
  • Ukoliko se vaša želja tiče posla, tj. karijere onda je u talog kafe utiskujete kažiprstom. Ako se u otisku kažiprsta pojavio jelen to implicira da će vam se želja ostvariti, samo morate da budete odlučni i da se borite za svoje ideale.
  • Otisak srednjeg prsta u talogu kafe vežemo za seksualne, tj. erotske želje. Jelen u takvom otisku je znak da bi vaša želja mogla da postane stvarnost, međutim, ne tako brzo kao što možda očekujete.
  • Kada u talogu kafe ostavite otisak prstenjaka vaša želja se odnosi na ljubavni, tj. emocionalni život. Jelen u otisku prstenjaka znači da će vam se želja ispuniti ukoliko smanjite očekivanja koja imate od nekoga.
  • Želja otisnuta malim prstom tiče se zdravlja. Ukoliko ste u tom otisku videli jelena to implicira da postoje velike šanse da će vam se želja ostvariti.

Tumačenje u zavisnosti od boje jelena u šolji

Kada figure u šolji kafe tumačimo na osnovu njihove boje, to predstavlja alternativnu metodu. U tom slučaju, simbol može da bude ispunjen tj. crn ili prazan tj. beo. Ako znak nije ni potpuno crn, niti potpuno beo tumači se po boji koja na njemu prevladava.

Značenje crnog jelena

Crni jelen simbolizuje snagu i poštenje. Može da bude znak da imate zaštitu, tj. osobu na koju uvek možete da se oslonite.

Značenje belog jelena

Beli jelen najavljuje brige vezane za emotivni život, porodicu ili decu.

Važno je da napomenemo da su gore navedena tumačenja stvar sujeverja, tj. narodnih verovanja. Nisu zasnovana na naučnim činjenicama, pa svemu što ste pročitali verujete na vlastitu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts