|

Ovca, ovan ili jagnje u šolji kafe

Ovca i ovan u talogu od kafe u šolji

Figura ovce u talogu kafe obično ima pozitivno značenje. Ovca simbolizuje sreću, tj. radost. Međutim, tumačenje može da se razlikuje u zavisnosti od toga da li ste ovu životinju videli pri dnu, u sredini ili bliže vrhu šolje, odnosno, levo ili desno od mesta gde su je usne dodirivale.

Simbolika može da se interpretira i po boji oblika. U tom slučaju crna, tj. ispunjena ovca nema isto značenje kao i bela tj. prazna ovca.

Iz otiska prsta u šoljici kafe se, prema narodnom verovanju, može prepoznati da li će se neka želja ostvariti ili ne. Postoje pravila kako se želja utiskuje u šolju, a tome ćemo se više posvetiti nešto kasnije.

Detaljno tumačenje ovce u šolji kafe

Da biste dobili što precizniji odgovor na pitanje šta znači kada u ostacima kafe u šolji vidite ovcu, potrebno je da obratite pažnju na položaj u šolji gde se ovaj motiv pojavio. Ukoliko ste ovcu uočili bliže dnu šolje, njena simbolika se veže za događaje iz prošlosti. Ovca u sredini šolje se odnosi na sadašnjost, a kada se pojavi bliže vrhu šolje, tj. u njenoj trećoj trećini, najavljuje buduća dešavanja.

O koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti je tačno reč, zavisi isključivo od subjektivnog osećaja osobe kojoj se gleda u šolju.

Osim toga, za interpretaciju je bitno i da li se ovca pojavila levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Ako ste ovcu videli levo od mesta pijenja, njeno značenje je negativno. Ovca desno od mesta gde su usne doticale šolju češće nosi pozitivna značenja.

Veličina ovce, ovna ili jagnjeta u šolji kafe ne igra značajnu ulogu. Ukoliko ste videli ovcu sa jagnjetom to može da najavi prinovu u porodici. Dve ovce, dva ovna ili ovca i ovan u šolji kafe ukazuju na to da ćete upoznati osobu koja vam može pomoći da rešite neki problem.

Ovca u prvoj trećini šolje

Figura ovce pri dnu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da se kajete što ste u prošlosti bili naivni. Možda ste verovali nečijim lažima ili lažnim obećanjima. Bili ste izmanipuisani i to sebi nikako ne možete da oprostite.

Kada se ovca pojavi bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da vas je urođeni skepticizam spasao nevolje ili razočarenja. Niste nekome dali priliku da vas iskoristi kako bi ostvario svoje ciljeve.

Ovca u drugoj trećini šolje

Ako ste ovcu uočili u sredini šolje i levo od mesta pijenja to je znak da ste uplašeni ili zabrinuti. Moguće je da čekate ishod neke odluke ili poteza. Sa druge strane, možda se plašite vlastitih osećanja prema nekome. Sve to je posledica manjka samopouzdanja. Kada taj problem rešite, sve će krenuti na bolje.

Oblik ovce u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale znači da ste srećni. Možda niste rešili sve svoje brige i postigli ono što ste zamislili, međutim, zahvalni ste za ono što imate i ponosni i na sebe i na ljude koje volite.

Ovca u trećoj trećini šolje

Ukoliko se ovca pojavila pri vrhu šolje i levo od mesta pijenja to može da bude znak da nećete uspeti da ostvarite svoj cilj. Moguće je da ste mislili da ćete prečicom postići ono što želite, ali će vam se taj plan izjaloviti, pa ćete morati da napravite novi.

Kada ovcu uočite u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju to najavljuje radost u bližoj budućnosti. Verovatno ćete vi ili neko ko vam je drag dobiti prinovu. Druga mogućnost jeste neočekivani, ali izdašan materijalni, tj. finansijski dobitak.

Ovca u otisku prsta za želju

Veruje se da se iz otiska prsta u šolji kafe može naslutiti ostvarenje nekih želja. Ako ste odlučili da na ovaj način saznate svoju sudbinu, bitno je da znate kojim prstom da utisnete želju u šolju kafe. Ukoliko je želja utisnuta pogrešnim prstom, interpretacija neće biti tačna.

  • Želje koje se tiču porodice ili dece se u šolju utiskuju palcem. Ovca u otisku palca je jasan znak da će se ostvariti ono što ste poželeli.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja za želje koje se odnose na posao, tj. karijeru. Ako ste u otisku kažiprsta videli ovcu moguće je da će vam se želja ostvariti ako budete hrabri, vredni i strpljivi.
  • Ukoliko se vaša želja tiče seksualnog, tj. erotskog života tada ćete je u šolju utisnuti srednjim prstom. Kada se u ovom otisku pojavi ovca to, na žalost, ne najavljuje ostvarenje želje.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje vezane za ljubav. Ovca u otisku prstenjaka je znak da bi vaša želja mogla postati stvarnost.
  • Ako ste poželeli nešto što se tiče zdravlja, tada ćete u šolji ostaviti otisak malog prsta. Ukoliko ste u tom otisku videli ovcu to implicira da bi vam se želja mogla ispuniti.

Alternativno tumačenje ovce u šolji kafe

Figure u šolji se mogu interpretirati i po njihovoj boji. Ispunjeni tj. crni oblik nema isto značenje kao prazni tj. beli oblik. Ukoliko ovca koju ste u šolji videli nije ni potpuno crna, a ni skroz bela tumačiće se boja koje ima više.

Značenje crne ovce

Crna ovca u šolji kafe najavljuje radost nakon dugog perioda neizvesnosti i straha.

Značenje bele ovce

Bela ovca u šolji kafe može da znači da ćete slaviti nešto sa ljudima koje volite.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts