Kako se tumači insekt u šolji kafe?

Ako ste u šolji videli neki insekt koji ne možete da najbolje da definišete, tj. da prepoznate koja vrsta bube je u pitanju, u ovom članku ćete pronaći detaljno objašnjenje simbolike razne vrste insekata tj. kukaca.

U opštem smislu insekt se u šolji kafe tumači kao najava nekog većeg gubitka u profesionalnom smislu. Međutim, da bi tumačenje bilo što preciznije, potrebno je da odredite poziciju u šolji na kojoj se on našao. Značenje je različito kada insekt vidite bliže dnu, sredini ili vrhu šolje. Pored navedenog, simbolika je različita kada ga uočite levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Drugi način gledanja u šolju baziran je na tumačenju figura po njihovoj boji. Oblici u šoljici mogu da budu ispunjeni tj. crni ili prazni tj. beli. U delu teksta pod naslovom „Šta znači crni, a šta beli insekt u šolji?“ pronaći ćete detaljno objašnjenje.

Iz figura koje se pojave u šolji kada ostavite otisak prsta u njoj može da se nasluti odgovor na pitanje da li će se neke želje ispuniti ili ne. U podnaslovu „Insekt u otisku prsta za želju“ potražite šta simboliše insekt u otisku nekog prsta.

Detaljno objašnjenje insekta u šolji kafe

Insekt u šolji kafe može da se tumači na različite načine, a sve zavisi od toga na kojoj poziciji u šolji se ova figura našla. Ako ste insekt videli bliže vrhu šolje, njegova simbolika se tiče prošlosti. Ukoliko ste insekt primetili u sredini šolje, tumačenje se odnosi na sadašnjost. Insekt bliže vrhu šolje može da predstavlja najavu onoga što će se događati u budućnosti. Prošlost, sadašnjost i budućnost u šolji kafe mogu da se prožimaju i prepliću, pa interpretacija najviše zavisi od ličnih osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Na tumačenje simbolike utiče i mesto pijenja. Ako se insekt našao levo od mesta gde su usne dodirivale šolju njegovo značenje je uglavnom negativno. Ukoliko ste ga uočili desno od mesta pijenja, simbolika je manje-više pozitivna.

Manji insekt u šoljici kafe može da najavi i manje brige u životu. Ako ste u šolji videli dva različita insekta moguće je da ste skloni paranoji. Ukoliko se u šoljici pored insekta pojavio još neki oblik to implicira da bi trebalo malo bolje da odredite životne prioritete.  Dajete prevelik značaj nebitnim stvarima.

Insekt u prvoj trećini šolje

Ukoliko ste insekt videli bliže dnu šolje i levo od pozicije gde su je usne doticale to znači da ste sami sebi najveći neprijatelj. Previše se često vraćate u prošlost, premda ste svesni da tamo ništa ne možete da promenite. Zbog toga vam stalno promiču dobre šanse.

Kada insekt vidite u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste napokon pronašli opravdanje za neke ranije postupke. Prestrogi ste prema sebi i trebalo vam je neko vreme da se pomirite sa činjenicom da niste perfektni i da vaše odluke ili potezi ne mogu da budu idealni u nesavršenom svetu.

Insekt u drugoj trećini šolje

Ukoliko se insekt ukazao u sredini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to znači da ste uplašeni ili zabrinuti. Moguće je da treba da donesete neku odluku kojoj pridajete mnogo veći značaj nego što realno zaslužuje. Vreme je da se malo opustite.

Insekt u drugoj trećini šolje i desno od pozicije pijenja znači da imate dosta energije i da ste konačno našli način da je kanališete na pravi način. Izašli ste iz „lenje“ faze svoj života odmorni i sada je vreme da se rešavaju neki problemi.

Insekt u trećoj trećini šolje

Ako ste insekt videli bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to je znak da vas u budućnosti čekaju manje brige. Moguće je ćete doživeti neugodno iznenađenje ili da ćete morati da odustanete od nekih ideja, a to vam se neće dopasti.

Kada se insekt pojavi pri vrhu šolje i desno od pozicije gde su je usne dodirivale to simbolizuje napredak u profesionalnom ili privatnom smislu. Zračićete pozitivnom energijom i to će se dobro odraziti na svaki segment vašeg života.

Insekt u otisku prsta za želju

Iz obrisa koji se pojavi kada u šolji ostavite otisak prsta može da se nagovesti odgovor na pitanje da li će neka želja da se ispuni ili ne. Pre svega, bitno je da ste upoznati sa pravilima kako se želje utiskuju u šolju. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom ni odgovor neće biti jasan.

  • Kada su želje vezane za kuću i porodicu u ostacima kafe u šoljici se ostavlja otisak palca. Insekt u otisku palca predviđa ostvarenje želje, ali samo pod uslovom da i vi napravite određene ustupke.
  • Ako se želja tiče posla tj. profesionalnog života, u šolji se ostavlja otisak kažiprsta. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli insekt to, na žalost, ne predviđa ispunjenje želje u bliskoj budućnosti.
  • Otisak srednjeg prsta ostavljate u šolji za želje koje se odnose na seksualni život. Ako ste u otisku srednjeg prsta videli insekt, moguće je da će se želja ispuniti, međutim, neće vam doneti zadovoljstvo o kome maštate.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje vezane za ljubavne odnose. Insekt u otisku prstenjaka ukazuje na to da će ono što ste poželeli u nekom trenutku života postati stvarnost.
  • Za želje koje se tiču zdravlja u šolji se ostavlja otisak malog prsta. Ako ste u otisku malog prsta videli insekt moguće je da će se obistiniti ono što ste poželeli.

Šta znači crni, a šta beli insekt u šolji?

Postoji još jedan način da otkrijete simboliku figura u ostacima kafe u šoljici, a on je baziran na boji oblika koji su se u njoj našli. Insekt u šolji može da bude crn (ispunjen oblik) i beo (prazan oblik). Ako insekt koji ste u šolji uočili nije bio ni skroz crn, a ni sasvim beo, tumači se boja koja dominira.

Značenje crnog insekta

Crni insekte u talogu kafe ukazuje na to da bi vas preterana briga mogla dovesti u ozbiljne nevolje. Skloni ste paranoji i paničnim ispadima, a tako, ne samo da ugrožavate odnos sa drugim ljudima, nego i vlastito zdravlje.

Značenje belog insekta

Beli insekt u ostacima kafe u šolji znači da se pogrešno procenili nekoga. Trebalo bi da toj osobi date drugu šansu jer je moguće da vas je prvi utisak prevario.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts