Rogovi u šolji kafe – cela simbolika

Ukoliko ste u ostacima kafe u šolji videli rogove to može da simbolizuje prevaru, obmanu ili ljubavno razočarenje sa jedne strane, ili, pak, mudru odluku sa druge strane. Ipak, na interpretaciju utiče nekoliko važnih faktora. Različito se tumači kada se rogovi pojave pri dnu, u sredini ili vrhu šolje, odnosno, levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Alternativno tumačenje je utemeljeno na boji oblika koji ste u šolji videli. Figure mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne, tj. bele, a više o ovom načinu gledanja u šolju pronaći ćete u podnaslovu „Šta znače crni, a šta beli rogovi u šolji“.

Ukoliko vas zanima zašto se ponekad ostavlja otisak prsta u šolju, te kako se interpretira kada se u tom otisku pojave rogovi, odgovore ćete pronaći u delu članka naslovljenom „Rogovi u otisku prsta za želju“.

Detaljna simbolika rogova u šolji kafe

Za preciznu interpretaciju rogova u ostacima kafe u šolji važno je da pravilno odredite poziciju u šolji na kojoj se ovaj oblik našao. Ako su se rogovi pojavili pri dnu šolje, odnosno u njenoj prvoj trećini, simbolika je vezana za prošlost. Kada se rogovi ukažu u sredini šolje, tj. u njenoj drugoj trećini, značenje se odnosi na sadašnjost. Rogovi bliže vrhu šolje, odnosno u njenoj trećoj trećini povezani su sa budućim događajima. Nezahvalno je govoriti o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti je tačno reč jer to zavisi od subjektivnih emocija i iskustava osobe kojoj se gleda u šolju.

Da bi tumačenje bilo još preciznije, morate da obratite pažnju i na mesto pijenja. Ako ste rogove videli levo od pozicije gde su usne doticale šolju, simbolika je manje-više negativna. Kada se rogovi pojave desno od pozicije pijenja značenje je često pozitivno.

Veličina rogova može da igra bitnu ulogu za ispravnu interpretaciju ovog oblika u talogu kafe. Manji rogovi mogu da simbolišu i manju povredu, tj. emocionalni bol. Ako ste u talogu videli rogove jelena to implicira da će vam trebati dugo vremena da prevaziđete neku traumu. Kada u šolji vidite rogove bika to može da bude znak da se niste dovoljno posvetili nekom poslu da bi iznedrio uspeh. Rogovi jarca u ostacima kafe u šolji mogu da znače da imate ozbiljnog konkurenta u poslovnom ili privatnom smislu.

Rogovi pri dnu šolje

Ako su se rogovi pojavili u donjem delu šolje i levo od pozicije pijenja to implicira da niste prevazišli traumu iz prošlosti. Moguće je da vas je neko povredio ili vam naneo štetu. Niste osetili potrebu da mu/joj vratite milo za drago, ali se niste ni oteli razmišljanju o tome.

Kada se rogovi ukažu u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to znači da ste u ranijem životnom periodu razvili sposobnost prilagođavanja koja će vam u budućnosti možda biti od koristi.

Rogovi u sredini šolje

Ako ste rogove videli u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to simbolizuje sumnju ili, čak, paranoju. Moguće je da ste počeli da verujete da se ceo svet okrenuo protiv vas, uključujući i vrlo bliske ljude. Krajnje je vreme da „stanete na zemlju“ i da prihvatite da ste sami krivi za neke neuspehe.

Rogovi u drugoj trećini šolje i desno od pozicije pijenja ukazuju na to da vam je samopouzdanje na zavidnom nivou. Moguće je da su vas neki ljudi pohvalili i da vam je to dalo krila. Sigurno nemate problem da pronađete nekoga sa kime ćete popiti kafu, što nije loše ako ste duže vreme sami.

Rogovi pri vrhu šolje

Ako ste u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale videli rogove to, na žalost, nije dobar znak. Uskoro biste se mogli suočiti sa velikim razočarenjem. Verovatno će vas izdati ili povrediti osoba od koje to nikad ne biste očekivali.

Rogovi u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja ukazuju na to da biste u bliskoj budućnosti mogli upoznati osobu koja će promeniti vaš život. Razmislite o tome da prihvatite njegovu tj. njenu ponudu, premda ona uključuje potpuni izlazak iz vaše zone komfora.

Rogovi u otisku prsta za želju

Otisak prsta se u šoljici ostavlja kako biste saznali da će neke vaše želje postati stvarnost. Pri tome je jako bitno da znate koji prst da utisnete u šolju za koju vrstu želja. Ukoliko ste pogrešnim prstom utisnuli svoju želju, tumačenje neće biti pouzdano i jasno.

  • Ako su vaše želje vezane za porodicu ili rodbinu u talogu kafe bi trebalo da ostavite otisak palca. Ukoliko su se u tom otisku pojavili rogovi to može da bude znak da vam se želja neće ispuniti u skorijoj budućnosti.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja za želje koje se tiču posla, tj. karijere. Ako ste u tom otisku videli rogove to implicira da bi vam se želja uskoro mogla ostvariti.
  • Ukoliko ste zaželeli nešto što se tiče seksa, tj. intimnih odnosa, u šolji treba da ostavite otisak srednjeg prsta. Rogovi u otisku prsta ne predviđaju ostvarenje želje.
  • Želje utisnute prstenjakom u talog kafe povezane su sa ljubavnim odnosima. Ako ste u otisku prstenjaka videli rogove, male su šanse da vaša želja postane stvarnost.
  • Kada se želje tiču zdravlja u šolju se utiskuju malim prstom. Ukoliko ste u otisku malog prsta videli rogove moguće je da će vaša želja u bliskoj budućnosti da se ispuni.

Šta znače crni, a šta beli rogovi u šolji?

Do značenja oblika u ostacima kafe u šolji može da se dođe i putem njihove boje. Figure u šolji su uglavnom ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ukoliko rogovi koje ste u šoljici uočili nisu bili ni skroz crni, a ni sasvim beli, tumači se boja koje ima više.

Značenje crnih rogova

Crni rogovi u šolji vam poručuju da „stanete na loptu“. U poslednje vreme se svađate sa svima i zbog najsitnijih stvari, umesto da se pozabavite „unutrašnjim demonima“. Najpre odgovorite sebi na neka pitanja, a nakon toga rešavajte konflikte sa drugima.

Značenje belih rogova

Beli rogovi u šoljici kafe mogu da budu znak da ćete biti zavedeni. Moguće je da će vam neko pričati bajke kako bi pridobio vaše poverenje, a nakon toga će vas iskoristiti za ostvarenje svojih ciljeva.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts