Broj 7 u šolji kafe – šta znači

Sedmica u talogu od kafe u šolji

Oblik broja 7 u talogu kafe može da ima više različitih značenja, a ona zavise od toga na kojoj poziciji se taj znak pojavio. Tumačenje se uglavnom bazira na tome da li ste broj 7 videli pri dnu, na sredini ili pri vrhu šolje kafe, tj. da li ste ga videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Druga metoda jeste tumačenje po boji, pri čemu simboliku otkrivamo na osnovu toga da li je simbol u šolji bio prazan ili obojen.

Iz otiska prsta u talogu kafe možemo da protumačimo da li će se želja koju ste zamislili ostvariti ili ne.

Detaljno tumačenje broja 7 u šolji

Da biste što preciznije protumačili šta broj 7 u talogu kafe predstavlja, važno je da odredite na kom mestu u šolji se ovaj znak našao. Ako ste ga videli u prvoj trećini šolje, tj. pri dnu tada se njegovo značenje odnosi na prošlost. Ukoliko se broj 7 pojavio na sredini tada je njegova simbolika povezana sa sadašnjošću, a kada se ovaj znak nađe pri vrhu šolje tada se odnosi na budućnost.

Na koji period u prošlosti ili budućnosti se značenje odnosi zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Tumačenje zavisi i od toga da li se ovaj oblik pojavio levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Leva strana uglavnom ima negativno, dok desna strana nosi pozitivna značenja.

Ukoliko se broj 7 pojavio dva puta to je dobar znak. Može da nagovesti neke lepe promene u bližoj budućnosti. Ako ste taj broj videli više od tri puta to implicira da ste u dilemi. Rimska sedmica (VII) može da znači da vas zbunjuje nečije ponašanje.

Broj 7 pri dnu šolje

Ako ste broj 7 videli u prvoj trećini šolje i to levo od mesta pijenja to je znak da se kajete zbog greške iz prošlosti. Moguće je da ste nekoga uvredili, povredili ili mu/joj naneli štetu, a niste se nikad izvinili.

Broj 7 pri dnu šolje i desno od mesta pijenja simbolizuje dobru odluku koju ste nedavno doneli i zbog koje se ni kasnije sigurno nećete pokajati.

Broj 7 na trećini šolje

Ukoliko se broj 7 pojavio u drugoj trećini, tj. na sredini šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to simbolizuje dilemu ili kolebanje. Sedmica u šolji može da bude znak da ste zabrinuti zbog situacije u kojoj se trenutno sami nalazite ili neko ko vam je drag.

Kada na sredini šolje i desno od mesta pijenja vidite broj 7 to je znak da ste zadovoljni smerom u kome se kreće vaša karijera ili emotivna veza. Zadovoljstvo može da se odnosi i na neki drugi segment vašeg života.

Broj 7 pri vrhu šolje

Ako ste broj 7 videli u trećoj trećini, tj. pri vrhu šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to najavljuje turbulentan period u vašem životu. Verovatno ćete istovremeno morati da se borite „na više frontova“. Bićete pod stresom i zbog tuđih visokih očekivanja.

Ukoliko se broj 7 pojavio pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da će neki trud u budućnosti da urodi plodom. Ono u šta ste uložili mnogo energije i vremena, napokon će početi da se isplaćuje.

Broj 7 u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u talogu kafe možete da dobijete nagoveštaj da li će vam se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je izuzetno važno da znate kojim prstom treba da utisnete svoju želju. Ukoliko ostavite pogrešan otisak u talogu, tumačenje neće biti verodostojno.

  • Otisak palca u talogu kafe ostavlja se za želje koje se tiču porodice. Ako ste u tom otisku videli broj 7 vaša želja će se sigurno ostvariti u nekom trenutku.
  • Kada je ono što želite vezano za posao, tada u talogu kafe ostavljate otisak kažiprsta. Ukoliko se u tom otisku pojavi broj 7 to je znak da će vaša želja postati stvarnost ako budete imali strpljenja, hrabrosti i snage da se borite za ono što želite.
  • Želje vezane za erotski, tj. seksualni deo vašeg života ostavljate srednjim prstom u šolji. Ako se u otisku srednjeg prsta pojavio broj 7 to implicira da će se vaše želje ispuniti, međutim, moraćete i sami da napravite neke konkretne korake.
  • Ukoliko su vaše želje vezane za ljubav utiskujete ih u šoljicu prstenjakom. Kada se u tom otisku pojavi broj 7 to je znak da ćete morati malo da sačekate da se neke kockice slože onako kako biste želeli.
  • Malim prstom ostavljamo otisak kada su želje vezane za zdravlje. Ako se u tom otisku pojavio broj 7 to implicira da još nije trenutak da se vaša želja ostvari.

Alternativno tumačenje broja 7 u šolji

Oblike u talogu kafe možemo tumačiti i po njihovoj boji. U tom slučaju, vodi se računa o tome da li je figura bila crna tj. ispunjena ili bela, odnosno prazna. Ako znak u šolji nije ni sasvim crn, a ni potpuno beo, za tumačenje se uzima ona boja koje ima više.

Značenje crnog broja 7 u šolji

Crni broj 7 u šolji kafe je znak da biste mogli uploviti u neku vrstu tajne emotivne veze.

Značenje belog broja 7 u šolji

Beli broj 7 u šoljici kafe obično ukazuje na to da bi trebalo da se čuvate slatkorečivih ljudi.

Napomena: Gore navedena tumačenje nisu bazirana na naučnim istraživanjima, nego su stvar sujeverja, pa svemu što ste pročitali verujete na ličnu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts