|

Broj 10 u šolji kafe – simbolika i značenje

Broj 10 u talogu od kafe u šolji

Kada se pojavi u talogu kafe broj 10 može da najavi uspeh i blagostanje. Međutim, da bi tumačenje bilo precizno potrebno je da obratite pažnju na to da li ste ovaj broj videli pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, tj. desno ili levo od mesta gde su usne doticale šolju.

Ako se simboli u šolji kafe interpretiraju po njihovoj boji, to predstavlja alternativnu metodu tumačenja. U tom slučaju treba da obratite pažnju na to da li je broj 10 koji se u vašoj šolji pojavio bio crn ili beo, tj. ispunjen ili prazan.

Veruje se da se iz otiska prsta u šoljici kafe može iščitati da li će neka želja da postane stvarnost ili ne. Da biste dobili koliko-toliko validan odgovor, morate da se pridržavate pravila kojima je propisano kako se želja utiskuje u šolju, ali ćemo se ovome posvetiti nešto kasnije.

Detaljno tumačenje broja 10 u šolji kafe

Broj 10 u ostatku kafe u šolji najčešće ima vrlo pozitivno značenje, ali na interpretaciju presudno utiče njegov položaj u šolji.

Ako ste broj 10 videli bliže dnu šolje, njegova simbolika je povezana sa prošlim događajima. Ukoliko se ovaj broj pojavio u sredini šolje, tumačenje se odnosi na sadašnjost. Broj 10 bliže vrhu šolje obično najavljuje buduća dešavanja.

Od emocija osobe kojoj se gleda u šolju zavisi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti se radi.

Na interpretaciju utiče i mesto pijenja. Kada se broj 10 pojavi levo od mesta gde su usne doticale šolju njegovo značenje je uglavnom negativno. Ako ste ga uočili desno od mesta pijenja, simbolika je pozitivna.

Veličina broja 10 ne igra značajnu ulogu prilikom gledanja u šolju. Ipak, ako ste broj 10 videli napisan naopako kao 0 i 1, to može da bude znak da će vam se izjaloviti neki plan ili da neko pokušava da vam nanese štetu.

Broj 10 u prvoj trećini šolje

Ukoliko ste broj 10 videli pri dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da bude znak da žalite što ste u prošlosti propustili neku dobru poslovnu priliku. Moguće je da ste se plašili promene, pa ste odlučili da ostanete u svojoj zoni komfora. Ako se sada kajete, to je znak da ste ipak naučili lekciju.

Kada se broj 10 pojavi u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste u prošlosti doneli ispravnu odluku i time ste izbegli neku opasnost ili nevolju. Niste želeli da rizikujete, što se ispostavilo odličnom procenom.

Broj 10 u drugoj trećini šolje

Oblik broja 10 u sredini šoljice i levo od mesta gde su je usne doticale ukazuje na manjak samopouzdanja. Možda vas je neki neuspeh „izbacio iz koloseka“, pa ste sada tako nesigurni. Počnite da radite na onome što smatrate svojim nedostacima. To je jedini način da promenite sliku koju o sebi imate.

Ako ste broj 10 uočili u sredini šolje i desno od mesta pijenja to ukazuje na činjenicu da vam motivacije i želje za uspehom trenutno ne nedostaje. Imate dosta energije i spremni ste da se žrtvujete kako biste svoj plan sproveli u delo, tj. kako biste ostvarili ono što želite.

Broj 10 u trećoj trećini šolje

Ukoliko se broj 10 našao pri vrhu šolje i levo od mesta pijenja to može da najavi manje prepreke u budućnosti. Verovatno se neka situacija neće odviti baš onako kako ste zamislili. Ne smete da dozvolite da vas to pokoleba. Možda je to korisna lekcija za ubuduće.

Broj 10 u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja je vrlo dobar znak. Ukazuje na to da ćete ostvariti veći uspeh u budućnosti. To može da se odnosi na profesionalni ili emotivni deo vašeg života. U svakom slučaju, pred vama je period mira i blagostanja.

Desetka u otisku prsta za želju

Narodno predanje kaže da se iz otiska prsta u šolji kafe može naslutiti da li će se neke želje ostvariti ili ne. Da biste dobili što konkretniji odgovor, morate da obratite pažnju na to kako utiskujete želju u šolju. Ako želju utisnete pogrešnim prstom, tumačenje neće biti verodostojno.

  • Ukoliko ste zaželeli nešto što se odnosi na vašu porodicu ili decu, tada u šolji ostavljate otisak palca. Broj 10 u otisku palca može da bude znak da će vam se želja ispuniti.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja za želje koje se tiču posla, tj. karijere. Ako ste u tom otisku videli broj 10 to ukazuje na ostvarenje želje.
  • Srednji prst se u šolju utiskuje za želje koje se odnose na erotski, tj. seksualni život. Broj 10 u otisku srednjeg prsta, na žalost, ne znači da će se želja ostvariti.
  • Za želje koje se tiču ljubavi u šolju se ostavlja otisak prstenjaka. Ukoliko ste u tom otisku videli broj 10 sigurno je da će vaša želja postati stvarnost.
  • Ako ste poželeli nešto što se tiče vašeg zdravlja ili zdravlja bliske osobe, tada u šolji ostavljate otisak malog prsta. Broj 10 u otisku malog prsta nagoveštava ispunjenje želje.

Alternativno tumačenje broja 10 u šolji kafe

Značenje figura u šolji kafe može da se interpretira i po njihovoj boji. Oblici u šolji su uglavnom beli tj. prazni ili crni tj. ispunjeni. Ako broj 10 koji se u vašoj šolji pojavio nije bio ni skroz crn, a ni potpuno beo, tumači se boja koje ima više.

Značenje crnog broja 10

Crni broj 10 u šolji obično simboliše uspeh nakon mnogo truda i rada.

Značenje belog broja 10

Beli broj 10 u šolji kafe ukazuje na sreću u ljubavi.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts