Nos u šolji kafe – značenje i simbolika

Oblik nosa u šolji kafe može da simboliše dobru poslovnu priliku ili, pak, sumnju u nečiju vernost i odanost. Međutim, tumačenje je kompleksno i zavisi od toga da li ste nos videli bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, tj. levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Simbolika nosa u talogu kafe se može tumačiti i po njegovoj boji. Različita su značenja ukoliko je nos u šolji bio crn ili beo, tj. ukoliko ste videli ispunjenu ili praznu figuru u ostacima kafe.

Iz otiska prsta se može dobiti nagoveštaj da li će se neka želja ispuniti. Pri tome je važno da se slede određena pravila, a tome ćemo se detaljnije posvetiti u nastavku teksta.

Kako se tumači nos u šolji kafe?

Za što detaljniju interpretaciju nosa u talogu kafe, trebalo bi da obratite posebnu pažnju na položaj u šolji na kome se ovaj oblik našao. Ako ste nos videli bliže dnu šolje tada je njegova simbolika vezana za prošlost. Ukoliko se nos pojavio u sredini šolje značenje se tiče sadašnjosti. Budućnost se može čitati ukoliko se nos nalazi bliže vrhu šolje.

Od iskustava i osećanja osobe kojoj se gleda u šolju zavisi koliko daleko u prošlost ili budućnost interpretacija ide.

Pored navedenog, za precizno tumačenje potrebno je obratiti pažnju i na to da li se nos ukazao levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju. Sa leve strane se obično nalaze negativna, a sa desne pozitivna značenja.

U ovom kontekstu, veličina nosa takođe može da igra određenu ulogu. Mali nos u šolji kafe ukazuje na to da biste mogli pogrešno da protumačite nečije reči ili postupke. Veliki nos u šolji simboliše sumnju, dok kriv nos u talogu kafe može da bude znak da neko nije sasvim iskren prema vama.

Nos u prvoj trećini šolje

Ako se nos pojavio bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to znači da ste previše lično shvatili neku situaciju koja se u prošlosti dogodila. Često razmišljate o tome i zaključci do kojih ste došli nisu tačni. Vreme je da prestanete da se mučite time i da prošlost ostavite iza sebe.

Oblik nosa pri dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste napravili dobar izbor u određenim trenucima u prošlosti. Nema razloga da sumnjate u svoje odluke zato što će vreme pokazati da su bile ispravne.

Nos u drugoj trećini šolje

Kada nos vidite u sredini šolje i levo od mesta pijenja to obično ukazuje na brigu. Trenutno ste pod stresom zato što niste sigurni da li dobro sagledavate situaciju u kojoj ste se našli. Potražite savet od nekoga kome verujete. Objektivan pogled na stvari bi mogao da iznedri neko dobro rešenje.

Nos u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da ste poslušali intuiciju i da ste sada ubeđeni da ste u pravu kada su neki ljudi ili događaji u pitanju. Verovatno ste shvatili da ste mudriji nego što ste mislili.

Nos u trećoj trećini šolje

Kada se nos ukaže bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to najavljuje kraći period neizvesnosti. Sumnjaćete u svoje sposobnosti ili osećanja, a možda će se to preslikati i na ljude oko vas.

Nos bliže vrhu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ćete uspeti da prepoznate životnu šansu kada vam se ukaže. Važno je samo da je prigrlite što jače možete i da izvučete maksimum iz te prilike.

Nos u otisku prsta za želju

Prema narodnom verovanju iz otiska prsta u šoljici kafe može da se nagovesti ostvarenje određenih želja. Od velikog je značaja da znate kojim prstom treba da utisnete svoju želju u šolju. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom ni značenje neće biti jasno.

  • Želje koje se tiču porodičnih odnosa se u šolju utiskuju palcem. Nos u otisku palca može da bude znak da će se želja ispuniti ako svi na koje se ona odnosi budu radili na tome.
  • Ako je želja vezana za posao ili karijeru u šolji ostavljate otisak kažiprsta. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli nos moguće je da će vam se želja ostvariti u daljoj budućnosti.
  • Otisak srednjeg prsta se u šolji ostavlja za želje povezane s erotskim životom. Nos u tom otisku jasan je znak da će se ono što ste poželeli obistiniti.
  • Za želje povezane sa ljubavnim životom i emocijama u talogu kafe se ostavlja otisak prstenjaka. Nos u otisku prstenjaka, na žalost, znači da se vaša želja neće uskoro ostvariti.
  • Kada se želje odnose na zdravlje one se u šolju utiskuju malim prstom. Ako ste u otisku malog prsta videli nos vaša želja će u daljoj budućnosti postati stvarnost. 

Alternativno tumačenje nosa u šolji kafe

Drugi način da otkrijete simboliku koja se krije iza oblika nosa u talogu kafe jeste po njegovoj boji. Nos u šoljici može da bude crn (ispunjena figura) ili beo (prazna figura). Ako nos nije bio ni potpuno crn, a ni potpuno beo, tumači se boja koja preovladava.

Značenje crnog nosa

Crni nos u šolji kafe ukazuje na dobru poslovnu priliku. Moguće je da će vam se u budućnosti ukazati šansa koju nikako ne smete da propustite.

Značenje belog nosa

Beli nos u talogu kafe u šolji znači da biste mogli da ostvarite napredak ili da rešite problem sarađujući sa osobom koju ste nedavno upoznali.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts