Đon u šolji kafe – tumačenje i simbolika

Kada se đon pojavi u šolji kafe, prema narodnom predanju, to je znak većih izazova, promena koje budućnost sa sobom nosi, pa čak i nekih finansijskih problema. Međutim, simbolika može da se razlikuje u zavisnosti od mesta u šolji na kome se đon pojavio.

Đon bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, odnosno levo ili desno od pozicije gde su usne dodirivale šolju ne mora da se tumači na isti način, niti da nosi istu simboliku.

Skriveno značenje figure u talogu kafe možete da otkrijete i ukoliko se fokusirate na njenu boju. Više o ovom načinu interpretacije pročitajte u delu teksta pod naslovom „Alternativno tumačenje đona u šolji kafe“.

Naši preci kažu da se iza otiska prsta u šolji kafe, odnosno figuri koja se iza tog otiska pojavila može saznati da li će neka želja da se ostvari ili ne.

Da biste saznali da li će ono što ste zaželeli da postane stvarnost, morate da ispoštujete određena pravila. O tome će više biti reči kasnije u članku.

Simbolika i značenje đona u šolji kafe

Za detaljnu interpretaciju đona u ostacima kafe u šolji trebalo bi da obratite pažnju na njegov položaj u šolji. Ukoliko ste đon videli pri dnu šolje, njegova simbolika se tiče prošlih događaja. Ako se đon pojavio u sredini šolje, njegovo značenje se veže za sadašnjost. Đon bliže vrhu šolje najavljuje ono što će tek da se dogodi u budućnosti. O koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti se radi zavisi od subjektivnih osećanja osobe kojoj se gleda u šolju.

Da biste dobili što tačnije tumačenje važno je i da odredite mesto pijenja. Ako se đon našao levo od mesta gde su usne doticale šolju, značenje je manje-više negativno. Ukoliko ste ga primetili desno od pozicije gde su usne dodirivale šolju simbolika je uglavnom pozitivna.

Ranije smo pomenuli šta bi đon mogao da simboliše u opštem smislu, a ako se u šolji videli pocepan đon to implicira da ćete biti prisiljeni na neke veće promene. Moguće je da ćete se zbog posla preselili u drugi grad ili državu.

Ako se pored đona u šoljici pojavila još neka figura to može da bude znak da će neko pokušati da vas diskredituje ili da vas osramoti tj. unizi pred drugima.

Đon u prvoj trećini šolje

Ako ste đon videli bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da niste preboleli uvredu i da maštate da se osvetite nekome ko vas je ponizio.

Gledajući u prošlost propuštate dobre prilike u sadašnjosti, a ne možete ni da gradite dobru budućnost trudeći se da nekome „vratite milo za drago“.

Oblik đona u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ne žalite zbog postupka koji ste nedavno učinili. Možda je on naišao na osudu drugih ljudi, međutim, vi ga smatrate potpuno ispravnim i opravdanim.

Đon u drugoj trećini šolje

Kada se đon pojavi u sredini šolje i levo od pozicije gde su je usne doticale to implicira da sumnjate u sebe, svoje sposobnosti, veštine i znanje. Trebalo bi da poradite na samopouzdanju. Vredite mnogo, a toga uopšte niste ni svesni.

Ukoliko ste đon videli u drugoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to znači da ste u vrlo povoljnoj fazi života. Ako budete dovoljno vredni, rešićete mnoge probleme, a moći ćete i da napravite dobru podlogu za realizaciju nekih budućih planova.

Đon u trećoj trećini šolje

Oblik đona pri vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale najavljuje velike izazove u budućnosti. Mnogo toga ćete morati da rešavate u hodu, a nećete imati na koga da se oslonite, osim na samog tj. samu sebe. Važno je da ne padate u očajanje, jer vam to sigurno neće pomoći da se izvučete iz krize.

Ako ste đon videli u trećoj trećini šolje i desno od pozicije pijenja to može da bude znak da će vam se sreća osmehnuti. Nije isključeno da će velika životna promena doneti neke izuzetno pozitivne stvari.

Šta znači kada se đon pojavi u otisku prsta?

Veruje se da se iz otiska prsta može iščitati da li će neka želja da postane stvarnost ili ne. Važno je da pri tome obratite pažnju kojim prstom svoju želju utiskujete u šolju. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom, ni tumačenje neće biti jasno i validno.

  • Ukoliko ste poželeli nešto što se odnosi na decu, porodicu ili rodbinu, u šolji treba da ostavite otisak palca. Ako se u otisku palca pojavio đon to implicira da će se vaša želja uskoro ispuniti, ako pokažete razumevanje za one koje volite.
  • Želje koje se tiču profesionalnog života se u šolju utiskuju kažiprstom. Đon u otisku kažiprsta najavljuje ostvarenje želje u daljoj budućnosti.
  • Otisak srednjeg prsta se u šolju ostavlja kada se želje odnose na seksualni život. Đon u otisku srednjeg prsta, na žalost, znači da se ono što ste poželeli neće još dugo ispuniti.
  • Kada se želja tiče ljubavnog, tj. emotivnog života, u šolju se utiskuje prstenjakom. Ako ste u otisku prstenjaka videli đon, to takođe ne predviđa ostvarenje želje.
  • Malim prstom se u ostatku kafe u šolji utiskuju želje vezane za zdravlje. Đon u otisku malog prsta naslućuje ispunjenje želje, ali ne u roku koji bi vama odgovarao.

Alternativno tumačenje đona u šolji kafe

Drugi način da saznate šta se krije iza figure u talogu kafe jeste da obratite pažnju na njenu boju. Oblici u šoljici mogu da budu ispunjeni tj. crni ili prazni, tj. beli.

Ako đon u vašoj šolji nije bio ni potpuno crn, a na skroz beo, za tumačenje se uzima boja koje ima više.

Značenje crnog đona

Crni đon u talogu kafe simbolizuje poniženje. Verovatno mislite da niste dovoljno plaćeni za posao kojim se bavite. Druga mogućnost jeste da osećate da vas partner tj. partnerka ili porodica ne ceni onoliko koliko ste zaslužili.

Značenje belog đona

Beli đon u ostacima kafe u šolji ukazuje na to da nemate jasnu sliku situacije u kojoj se nalazite.

Gledate previše negativno na neke stvari koje vam se dešavaju. Verujte da imate mnogo razloga da budete zadovoljni.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts