|

Avion u šolji kafe – značenje i tumačenje

Avion u talogu od kafe u šolji

U opštem smislu avion u talogu kafe najavljuje napredak u profesionalnom ili emocionalnom smislu reči. Međutim, tumačenje može da bude različito u zavisnosti od toga da li ste figuru videli u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šoljicu iz koje ste pili kafu.

Ukoliko se bazirate na tumačenje po boji oblika, tada različito značenje imaju crni i beli avion u šolji kafe.

Veruje se da se u otisku prsta u šolji kafe može prepoznati da li će se neka želja ispuniti ili ne. Pri tome treba da se ispoštuju neke procedure, o čemu će više biti reči kasnije.

Detaljno tumačenje aviona u šolji kafe

Kao što smo na početku pomenuli, avion u talogu kafe često simbolizuje napredak. Ako ste ga videli bliže dnu šoljice tada je njegovo tumačenje vezano za prošlost. Ukoliko se avion pojavio u sredini šolje tada se simbolika tiče sadašnjosti, a kada se ova figura ukaže bliže vrhu šolje tada se odnosi na buduće događaje.

Osim toga, bitno je i da li ste ovaj oblik videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Figura levo od mesta pijenja često ima negativno, dok desno od mesta gde su usne dodirivale šoljicu ima pozitivno značenje.

Obratite pažnju na detalje, pošto oblik aviona može da podseti na pticu, koja ima drugačija značenja kada se nađe u šolji kafe. Veličina aviona nije bitna, a ukoliko ste ga videli dva u šoljici to je znak da biste na putovanju mogli upoznati svoju srodnu dušu.

Avion pri dnu šolje

Ako ste avion videli u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to implicira da ste propustili vrlo dobre prilike u prošlosti. Moguće je da vas je strah od promena sprečio da napravite veći uspeh.

Figura aviona bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da se sa mnogo radosti sećate nekih trenutaka iz prošlosti. Verovatno vam je sada drago što niste slušali ni razum, a ni osećanja, nego vlastite instinkte.

Avion u sredini šolje

Ukoliko ste avion uočili u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to znači da ste nesigurni i nesamostalni. Većinu odluka su vam nametnuli drugi, a nisu bile posledice vaših želja i potreba. Krajnje je vreme da naučite da kažete „ne mogu“, „ne želim“ i „neću“.

Oblik aviona u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da ste još uvek pod utiskom nekih lepih dešavanja. Verovatno ni sami ne možete da verujete šta vam se sve dogodilo, ali treba da budete sigurni da ste sve to itekako zaslužili.

Avion bliže vrhu šolje

Kada avion uočite u trećoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to može da znači da će vam se izjaloviti neki plan. Moguće je da se dugo radujete putovanju, međutim, neke okolnosti će vas sprečiti da konačno spakujete kofere.

Avion pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale obično ukazuje na veći uspeh u profesionalnom životu. Napokon će vam se isplatiti to što godinama radite na sebi. Poboljšanje će se videti i na vašem bankovnom računu.

Avion u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u šolji kafe može da se nagovesti ispunjenje neke želje. Pri tome je važno da znate kojim prstom svoju želju da utisnete u šoljicu. Ukoliko svoju želju utisnete pogrešnim prstom, moguće je da odgovor neće biti verodostojan.

  • Kada se želje odnose na porodicu ili decu tada ostavljate otisak palca u šoljicu kafe. Ako se u tom otisku pojavi avion to je, na žalost, znak da vam se želja neće ostvariti.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja za želje koje se tiču profesionalnog života. Avion u otisku kažiprsta je znak ispunjenja vaše želje.
  • Ukoliko želite nešto što se donosi na seksualni život, tada u šolji ostavljate otisak srednjeg prsta. Ako ste u tom otisku videli avion to implicira da vam se želja neće ostvariti još neko vreme.
  • Želje vezane za ljubav se u šoljicu utiskuju prstenjakom. Kada se avion pojavi u otisku prstenjaka to implicira da još uvek nije pravi trenutak da vaša želja postane stvarnost.
  • Malim prstom se u šolju utiskuje želje koje se tiču zdravlja. Ako ste u otisku malog prsta videli avion to može da najavi ispunjenje želje, ali samo ako budete vrlo strpljivi.

Alternativno značenje aviona u šolji kafe

Druga metoda čitanja značenje oblika u talogu kafe jeste po njihovoj boji. Figura može da bude ispunjena tj. crna ili prazna tj. bela. Ukoliko avion koju ste u šolji videla nije ni potpuno crn, a ni potpuno bel, tumači se boja koja prevladava, tj. koje ima više.

Značenje crnog aviona

Crni avion u šolji kafe ukazuje na to da nije sve onako kako se vama čini. Pogrešno ste protumačili nečije ponašanje.

Značenje belog aviona

Beli avion u šolji kafe može da bude znak da se previše bavite marginalnim stvarima i zato propuštate velike životne šanse.

Čitanje simbolike iz oblika u šolji kafe je stvar narodnog verovanja, tj. sujeverja, a ne posledica naučnih istraživanja. Značenjima koje ste pročitali verujete na ličnu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts