Mačka u šolji kafe – cela simbolika

Macka u talogu od kafe u šolji

Oblik mačke u šolji se relativno često pojavljuje, a tumačenja mogu da budu i pozitivna i negativna. Zato je važno da se pravilno odredi položaj figure u talogu kafe. Različita su značenja ukoliko se mačka pojavila bliže dnu, sredini ili vrhu šolje za kafu. Bitno je i da li ste mačku videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Druga metoda tumačenja je bazirana na tome da li je figura bila prazna ili ispunjena.

Otisak prsta u talogu kafe može da otkrije da li će vam se ostvariti neka želja.

Veličina ili vrsta mačke koju ste videli u šoljici ne igra značajnu ulogu, a ako ste u talogu videli dve mačke to je znak da treba da budete vrlo oprezni. Više mačaka u šolji kafe simbolizuje lukave neprijatelje.

Detaljno tumačenje mačke u šolji

Da biste precizno odredili značenje figure mačke u talogu kafe, moraćete da obratite pažnju na detalje. Ukoliko ste mačku videli bliže dnu šolje simbolika se odnosi na prošlost. Ako se mačka pojavila negde na sredini šolje, tj. u drugoj trećini tada je značenje vezano za sadašnjost, a ukoliko se ova figura našla pri vrhu šolje tada predstavlja nagoveštaj budućih događaja.

Osim toga, bitno je i da li se mačka pojavila levo ili desno od mesta pijenja. Leva strana često nosi neka loša, a desna dobra značenja.

Mačka u donjoj trećini šolje

Ako ste mačku videli pri dnu šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to implicira da niste oprostili izdaju. Neko vas je u prošlosti povredio ili razočarao, te još uvek niste prešli preko toga.

Kada se mačka pojavi u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to znači ste ponosni na sebe jer ste uspeli da prepoznate loše namere, pa niste dozvolili da neko zloupotrebi vaše poverenje i dobrotu.

Mačka u sredini šolje

Ukoliko ste u talogu kafe na sredini šolje i levo od mesta pijenja videli mačku to implicira da se morate čuvati lukavih ljudi. Svoje tajne, strahove i planove ne pričajte osobama koji su nedavno postale deo vašeg života, barem dok ne shvatite kakve su im namere.

Mačka u drugoj trećini šolje desno od mesta gde su usne doticale šolju je znak da ste svesni da vam se neko „uvlači pod kožu“ i da vam to prija.

Mačka u gornjoj trećini šolje

Oblik mačke pri vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale može da nagovesti frustraciju, bes ili razočarenje zbog nečijeg ponašanja. Ista osećanja se mogu javiti zbog poslovnog ili finansijskog neuspeha kao posledica pogrešne procene.

Ako ste u gornjoj trećini šolje i desno od mesta pijenja videli mačku to najavljuje pozitivne promene u vašem emotivnom ili profesionalnom životu. U svakom slučaju, imaćete razloga za dobro raspoloženje.

Mačka u šolji za želju

Iz otiska prsta u šolji kafe, tj. figure koja se u tom otisku pojavila možete da dođete do odgovora na pitanje da li će vam se neka želja ostvariti. Bitno je da znate kojim prstom treba da utisnete svoju želju, kako bi tumačenje bilo ispravno.

  • Ukoliko se vaša želja tiče ukućana, porodice ili dece tada treba da ostavite otisak palca u talogu kafe. Ako se u tom otisku pojavi mačka to implicira da će vam se želja ispuniti, ali ćete morati da budete vrlo strpljivi i spremni na kompromise.
  • Otisak kažiprsta u šoljici kafe ostavićete onda kada se vaša želja tiče profesionalnog života. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli mačku to, na žalost, može da bude znak da nećete prepoznati sabotažu i da se vaša želja neće ostvariti.
  • Ako su vaše želje vezane za seksualni život tada ćete ih utisnuti srednjim prstom. Kada se u otisku srednjeg prsta pojavi mačka to može da bude znak da se trebate više potruditi da bi vaša želja postala stvarnost.
  • Kada zamišljate želju koja se tiče ljubavnog, tj. emocionalnog života utisnite je prstenjakom. Ako se u tom otisku pojavi mačka to implicira da bi trebalo da još jednom razmislite da li stvarno želite da vam se ta želja ispuni.
  • Otisak malog prsta u šolji kafe odnosi se na želje vezane za zdravlje. Ako ste u otisku videli figuru mačke, vaša želja će se ostvariti.

Alternativno tumačenje mačke u šolji

Postoji još jedna metoda tumačenja oblika u šolji kafe, a ona je bazirana na tome da li je figura bila crna tj. ispunjena ili bela tj. prazna. Kada simbol u šolji nije ni potpuno crn, ni potpuno beo, tumači se ona boja koje ima više.

Značenje crne mačke u šolji

Crna mačka u talogu simbolizuje tajnu romansu ili poslovne intrige.

Značenje bele mačke u šolji

Bela mačka u talogu kafe može da najavi dobre vesti.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts