Džak u šolji kafe – detaljno tumačenje

Kada se džak pojavi u ostacima kafe u šolji to može da najavi dobitak u budućnosti, ali i da ukaže na problem koji osoba kojoj se gleda u šolju sama sebi pravi. Ipak, tumačenje se razlikuje ukoliko džak uočite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje.

Na interpretaciju utiče i mesto pijenja. Ako ste džak videli levo odnosno desno od pozicije gde su usne doticale šolju to uglavnom ima različitu, čak i suprotnu simboliku.

Postoji još jedna metoda otkrivanja simbolike iza figura u talogu kafe. Ovaj alternativni način tumačenja oblika u šoljici baziran je na njihovoj boji. Potražite u tekstu kako se tumači kada u šolji vidite beli, a kako crni džak.

Usmeno predanje kaže da se iz otiska prsta u šolji kafe može nagovestiti ostvarenje nekih želja. Pri tome se treba držati osnovnih pravila kako se želja utiskuje u šolju. Šta znači kada se u otisku prsta pojavi džak moći ćete da pročitate u nastavku članka.

Interpretacija džaka u šolji kafe

Kako biste što preciznije definisali značenje džaka u ostacima kafe u šolji, važno je da obratite pažnju na položaj u šolji gde se ovaj oblik našao.

Ako ste džak videli pri dnu šolje, simbolika se tiče prošlosti. Kad se džak pojavi u sredini šolje, značenje se odnosi na sadašnjost. Džak bliže vrhu šolje najavljuje ono što bi se moglo događati u budućnosti.

Ne može se sa preciznošću odrediti o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti se radi zato što je to uslovljeno iskustvima i emocijama osobe kojoj se gleda u šolju.

Osim navedenog, važno je i mesto pijenja. Levo od pozicije gde su usne doticale šolju uglavnom se nalaze negativna, a desno od mesta pijenja pozitivna značenja.

Džak u šolji može da predstavlja mnogo toga. Ako ste u talogu kafe videli prazan džak, moguće je da ćete imati finansijskih problema. Pun džak u šolji kafe najavljuje dobitak. Ukoliko ste u šolji uočili da iz džaka nešto curi to implicira da treba da pazite na svoj naredni korak i da odluke donosite promišljeno i mudro.

Džak bliže dnu šolje

Ukoliko ste džak primetili u prvoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da žalite što niste bili iskreni prema nekome.

Verovatno ste sakrili svoje emocije i propustili ste priliku da budete sa nekim. Druga mogućnost jeste da ste krili nezadovoljstvo i da je ono zbog toga preraslo u frustraciju.

Kada se džak pojavi pri dnu šoljice i desno od pozicije gde su je usne doticale to može da znači da ćete se prisetiti detinjstva ili mladosti. Moguće je da ćete sresti osobu koja vam je u prošlosti bila jako važna i da ćete biti radosni zbog toga.

Džak u sredini šolje

Oblik džaka u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale simboliše brigu zbog manjka novca. Moguće je da su troškovi premašili primanja i da ne znate kako ćete se izvući iz te situacije. Nemojte da paničite, nego potražite dodatni izvor prihoda.

Ako ste džak uočili u sredini šolje i desno od mesta pijenja to je znak da verujete u sebe. Prošli ste mnogo toga i sva ta iskustva su vas učinila mudrijim. Sada ste sigurni da vas više ništa ne može iznenaditi ili obeshrabriti. Budite strpljivi da biste postigli ono što želite.

Džak pri vrhu šolje

Ukoliko se džak pojavio bliže vrhu šolje i levo od pozicije gde su je usne dodirivale to može da bude znak finansijskih problema. Nepromišljeno ulaganje bi vam se moglo obiti o glavu. Možete to da sprečite ukoliko budete bili vrlo oprezni.

Kada džak uočite u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to implicira da bi vam se trud i rad uskoro mogli isplatiti. Dobićete „novčanu injekciju“ i to će vam pomoći da servisirate obaveze, ali i da sebi priuštite ono o čemu dugo maštate.

Šta znači kada se džak pojavi u otisku prsta?

Ako ste odlučili da iz otiska prsta u šolji kafe saznate da li će vam se ostvariti neka želja, važno je da znate kojim prstom se u šolju utiskuju koje vrste želja. Ukoliko želju utisnete pogrešnim prstom nećete dobiti tačan i validan odgovor.

  • Za želje koje se odnose na porodicu, decu ili rodbinu u šolji se ostavlja otisak palca. Džak u otisku palca ukazuje na to da će vam se želja sigurno ispuniti.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja za želje vezane za profesionalni život, tj. karijeru. Ako ste u tom otisku videli džak to znači da bi zahvaljujući mudrim odlukama i potezima ono što želite moglo da postane stvarnost.
  • Kada se želje tiču intimnih odnosa, tj. seksa, u šolji se ostavlja otisak srednjeg prsta. Džak u otisku srednjeg prsta, na žalost, znači da su šanse da se vaša želja obistini izuzetno male.
  • Prstenjakom se u šolji ostavlja otisak za želje koje se odnose na emocije, odnosno ljubav. Ako ste u otisku prstenjaka videli džak moguće je da će se vaša želja vrlo brzo ostvariti, ali ne s osobom koja vam je trenutno na umu.
  • Ukoliko se vaše želje tiču ličnog zdravlja ili zdravlja osobe koju volite, u šolju ih utiskujete malim prstom. Kada se u otisku malog prsta pojavi džak to implicira da će se vaša želja ispuniti u bliskoj budućnosti.

Tumačenje džaka u šolji kafe po njegovoj boji

Figure se u talogu kafe mogu tumačiti i prema njihovoj boji. One mogu da budu crne tj. ispunjene ili bele tj. prazne. Ako džak koji se u vašoj šolji pojavio nije bio ni skroz crn, a ni sasvim beo, tumači se boja koja dominira.

Značenje crnog džaka

Crni džak u talogu kafe u šolji može da bude znak da ćete pozajmiti novac nekome ko vam ga nikad neće vratiti.

Druga mogućnost jeste da ćete nekome učiniti uslugu, a on tj. ona vam se čak neće ni zahvaliti. Ovo bi vas moglo razočarati.

Značenje belog džaka

Beli džak u ostacima kafe u šoljici ukazuje na to da bi trebalo da prestanete da „sudite knjizi po koricama“.

Mišljenje o ljudima i stvarima gradite na temelju pretpostavki, a ne na bazi vlastitih znanja i iskustava. Zbog ovoga propuštate dobre životne prilike.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts