Sidro u šolji kafe – simbolika i značenje

Ako ste u talogu kafe videli oblik koji podseća na sidro to može da ima mnogo značenja. Tumačenje, pre svega, zavisi od položaja na kome se sidro pojavilo. Interpretacija ovakvih figura može da bude pozitivna ili negativna, tj. da se odnosi na nešto iz vaše prošlosti, sadašnjosti ili budućnosti.

Postoji još jedna metoda gledanja u šolju, tj. tumačenja figura iz taloga kafe, a ona je bazirana na tome da li ste u šolji videli crno ili belo sidro.

Sidro koje je nastalo iz otiska prsta u šolji kafe odnosi se na želju koju ste u tom trenutku zamislili.

U nastavku teksta potražite preciznu simboliku sidra koje se u vašoj šolji pojavilo.

Detaljno tumačenje sidra u šolji

Oblik sidra ima snažnu simboliku kada se pojavi u talogu kafe. Tumačenje zavisi od toga na kom mestu u šolji se ova figura pojavila. Ukoliko ste videli sidro bliže dnu šolje, tj. na prvoj trećini šolje simbolika je povezano sa prošlošću. Ako je sidro bilo na sredini šolje onda se tumačenje tiče sadašnjosti, a ukoliko ste ovaj oblik videli u trećoj trećini šoljice tada najavljuje neka buduća dešavanja u vašem životu.

Osim toga, za interpretaciju oblika, figura ili likova u talogu kafe, bitno je da obratite pažnju i na druge detalja. Različito se interpretira kada sidro vidite levo, odnosno desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Kada se ova figura pojavi sa leve strane, značenje je negativno. Ukoliko ste sidro videli desno od mesta pijenja, tada je njegova simbolika uglavnom pozitivna.

Na tumačenje može da utiče i veličina sidra. Veruje se da manje sidro donosi sitnu, tj. kratkotrajnu radost, dok se veliko sidro u talogu kafe tumači kao veoma lepa vest.

Sidro pri dnu šolje

Ukoliko ste oblik sidra videli u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to implicira da se kajete što ste u prošlosti propustili neku veliku šansu. Imajte u vidu da sada ništa ne možete da uradite povodom toga, osim da izvučete pouku kako ne biste ponovili takvu grešku

Sidro bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste shvatili da vam je drago što neki ljudi više nisu deo vašeg života.

Sidro u sredini šolje

Kada se sidro nađe u sredini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to znači da ste previše uplašeni. Verovatno razmišljate više koraka unapred, umesto da uživate u onome što vam se trenutno dešava.

Sidro u sredini šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju predstavlja jasan znak da ste zahvalni zbog nekih izbora koje ste napravili i da ste tek nedavno shvatili da niste pogrešili. Sidro na ovom mestu u šolji kafe može da bude znak da ste u ovom trenutku vrlo srećni.

Sidro pri vrhu šolje

Ako ste sidro videli bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to implicira da ćete napraviti grešku ako dozvolite da vašim odlukama upravljaju drugi ljudi ili strah. Plašite se promene, a znate da je ona neminovna da biste imali bolju budućnost.

Sidro bliže vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale može da bude najava za vrlo lepe i interesantne trenutke u vašem životu. Oni će doći samo ukoliko budete bili spremni da izađete iz svoje zone komfora.

Sidro u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u ostacima kafe u šolji možete da dođete do odgovora na pitanje da li će neka vaša želja da postane stvarnost ili ne. Vrlo je važno da odgovarajućim prstom utisnete svoju želju kako bi tumačenje bilo verodostojno.

  • Ako se vaša želja tiče ukućana, porodice ili dece u šolji treba da ostavite otisak palca. Ukoliko se u otisku palca pojavilo sidro vrlo je moguće da će vaša želja da postane stvarnost.
  • Želje koje se tiču posla, tj. profesionalnog života se u šolju utiskuju kažiprstom. Kada u otisku kažiprsta vidite sidro to implicira da će vam se posrećiti, odnosno da ćete ono što želite dobiti sa mnogo manje muke nego što ste mislili.
  • Ukoliko ste poželeli nešto što se tiče seksualnog, tj. intimnog života, u šolju bi trebalo da ostavite otisak srednjeg prsta. Sidro u ovakvom otisku znači da će vam se želja ispuniti ukoliko „otvorite svoj um“, tj. ako budete spremni da probate neke nove stvari, tj. da doživite nova iskustva.
  • Otisak prstenjaka se u šolji ostavlja kada se želja odnosi na ljubav. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli sidro postoje velike šanse da će ono što ste zaželeli da se i obistini. Samo budite strpljivi!
  • Malim prstom se u talogu kafe utiskuju želje koje se tiču zdravlja. Sidro u otisku malog prsta znači da previše brinete i da bi to moglo negativno da utiče na ostvarenje vaše želje.

Alternativno tumačenje sidra u šolji

Kao što smo u uvodu napomenuli, postoji još jedan način gledanja u šolju, tj. tumačenja znakova koji se u njoj nalaze.

U ovom slučaju interpretacija zavisi od toga da li je sidro koje ste videli u šolji bilo crno ili belo, tj. da li je oblik bio ispunjen ili prazan. Ako figura nije ni sasvim crna, a niti potpuno bela, uzima se boja koje ima više.

Značenje crnog sidra

Crno sidro u talogu kafe u šolji može da predstavlja izvesno upozorenje. Ako hoćete da ostvarite neki plan, ideju ili želju, pazite kome o tome pričate.

Ljudi su skloni da zloupotrebe poverenje kako bi ostvarili ličnu korist. Nemojte da dozvolite da zbog lakovernosti ostanete „kratkih rukava“.

Značenje belog sidra

Belo sidro u talogu kafe najavljuje lepe vesti koje se tiču porodice, partnera tj. partnerke ili prijatelja. Verovatno će vas uskoro neko od bliskih ljudi zaista obradovati i razveseliti.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts