|

Sirena u šolji kafe – značenje i interpretacija

Sirena u talogu od kafe u šolji

Motiv sirene u talogu kafe može različito da se tumači s obzirom na poziciju na kojoj se ova figura našla u šolji. Nije isto značenje ukoliko je vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje. Osim toga, leva ili desna strana od mesta gde su usne dodirivale šolju, takođe imaju svoju ulogu prilikom gledanja u šolju.

Drugi način da otkrijete šta znači sirena u talogu kafe jeste po boji oblika. Različito je značenje kada je figura bela tj. prazna i kada je crna tj. ispunjena.

Pored toga, veruje se da se u otisku prsta u šolji kafe može naslutiti da li će se neka želja ostvariti ili ne. O ovome će više biti reči u nastavku teksta.

Detaljno tumačenje sirene u šolji kafe

Za preciznu interpretaciju simbola u talogu kafe važna je njihova pozicija u šolji. Ukoliko ste sirenu videli bliže dnu šolje, tada se značenje tiče prošlosti. Ako se pojavila na sredini tada se odnosi na budućnost, a kada sirenu vidite bliže vrhu šolje, tada simbolika može da bude povezana sa nekim budućim događajima. O koliko dalekoj prošlosti ili budućnosti govorimo zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Bitno je i da li se sirena ukazala levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Leva strana često nosi negativna, dok desna ukazuje na pozitivna značenja.

Sirena u šolji kafe je najčešće znak da prolazite kroz turbulentan period. Mnogo toga vam se događa i ne stižete sve da procesuirate na pravi način. Dve ili više sirena mogu da simbolizuju iskušenje.

Sirena u prvoj trećini šolje

Ako ste sirenu videli u prvoj trećini šolje, dakle bliže njenom dnu i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju to može da ukazuje na kajanje. Moguće je da ste u nekom trenutku dozvolili nagonima da upravljaju vašim životom, a zanemarili ideale u koje ste do tada zaklinjali.

Ukoliko se sirena pojavila bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste zahvaljujući kratkotrajnoj nepromišljenosti doživeli neka nezaboravna iskustva. U nekom trenutku u prošlosti ste isključili mozak i zato su vam se dogodile interesantne stvari.

Sirena u drugoj trećini šolje

Kada se sirena pojavi u sredini šolje i levo od mesta pijenja to je znak da se trenutno nalazite u vrlo osetljivoj situaciji. Verovatno ćete morati da se zauzmete za sebe, da branite svoj stav pred drugim ljudima.

Sirena u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da ste puni samopouzdanja i da se to pozitivno odražava na svaki segment vašeg života. Mnogo toga vam polazi za rukom, a ne nedostaje vam ni obožavalaca.

Sirena u trećoj trećini šolje

Ako ste sirenu videli bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to znači da postoji mogućnost da će vam se izjaloviti neki plan. Verovatno ćete morati nešto da odložite i biće vam žao zbog toga, ali nećete imati drugog izbora.

Kada se sirena pojavi pri vrhu šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to najavljuje veći uspeh u profesionalnom ili privatnom životu. U bližoj budućnosti možete očekivati neke vrlo pozitivne promene.

Sirena u otisku prsta za želju

Prema narodnom verovanju iz otiska prsta u šolji kafe može da se dođe do odgovora da li će vam se neka želja ostvariti ili ne. Pri tome je važno da ispoštujete nekoliko pravila, tj. da želju utisnete pravim prstom u talog kafe.

  • Ako se vaša želja odnosi na porodicu tada u šolji ostavljate otisak palca. Ukoliko se u tom otisku pojavila sirena to implicira da se vaša želja, na žalost, neće ispuniti.
  • Ukoliko se vaša želja tiče posla, karijere ili finansija utisnućete je u šolju kažiprstom. Ako se u otisku kažiprsta pojavila sirena moguće je da će ostvarenje želje zahtevati veće žrtve.
  • Otisak srednjeg prsta se u šolji ostavlja kada se želja vezuje za seksualni, tj. erotski deo vašeg života. Kada u tom otisku vidite sirenu to može da bude znak da će se vaša želja uskoro ispuniti.
  • Kada se želja tiče ljubavnog života tada u šolji kafe ostavljate otisak prstenjaka. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli sirenu to implicira da se vaša želja neće ostvariti u bližoj budućnosti.
  • Malim prstom u šolju kafe utiskujete želje vezane za zdravlje. Ako ste u otisku malog prsta videli sirenu to znači da će vaša želja sigurno postati stvarnost.

Alternativno tumačenje sirene u šolji kafe

Značenje motiva u šolji kafe može se odrediti i prema njihovoj boji. Figure u šolji su crne tj. ispunjene ili bele tj. prazne. Ukoliko sirena u šolji nije ni potpuno crna, a ni sasvim bela tada se za tumačenje uzima boja koje ima više.

Značenje crne sirene

Crna sirena u talogu kafe simbolizuje veliko iskušenje. Verovatno se uporno odupirete nečemu kako ne biste povredili druge ljude.

Značenje bele sirene

Bela sirena u talogu kafe ukazuje na to da ne treba da se poveravate ljudima koje ste nedavno upoznali. Moguće je da će neko pokušati da zloupotrebi vaše poverenje kako bi ostvario/la neke svoje interese i ciljeve.

Navedena tumačenja simbola u šoljici kafe su stvar sujeverja i narodnih običaja. Nisu zasnovana na naučnim istraživanjima i zato svemu što ste pročitali verujete na sopstvenu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts