Ikona u šolji kafe – simbolika i tumačenje

Ako ste u talogu kafe u šolji uspeli da prepoznate ikonu to može da ima da ima više različitih značenja. Simbolika ovog oblika u šoljici kafe zavisi od pozicije gde se u šolji našao. Različito se interpretira kada ikonu vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su je usne doticale.

Postoji još jedan način da pokušate da proniknete u simboliku koja se krije iza ikone u talogu kafe. Alternativna metoda zasniva se na boji oblika koji mogu da budu ispunjeni (crni) ili prazni (beli). Više o tome šta predstavlja crna, a šta bela ikona potražite u podnaslovu „Alternativno tumačenje ikone u šolji“.

Ukoliko želite da dobijete odgovor na pitanje da li će neka vaša želja da postane stvarnost, u talogu kafe treba da ostavite otisak prsta. Kako se pravilno utiskuje želja u šolju, te šta znači kada se u tom otisku pojavi ikona pronaći ćete u delu teksta pod naslovom „Ikona u otisku prsta za želju“.

Simbolika ikone u šolji kafe

Da biste dobili detaljno tumačenje oblika ikone u ostacima kafe u šolji, potrebno je da odredite poziciju u šolji gde se ona pojavila. Ukoliko ste ikonu uočili bliže dnu šolje, značenje je povezano sa prošlošću. Ako se ikona pojavila u sredini šolje, simbolika se tiče sadašnjosti. Ikona bliže vrhu šolje obično nagoveštava neke buduće događaje. O koliko dalekoj ili bliskoj prošlosti tj. sadašnjosti se radi zavisi od ličnih iskustava i emocija osobe kojoj se gleda u šolju.

Na simboliku bitno utiče i mesto pijenja. Ako ste ikonu videli levo od pozicije gde su usne doticale šolju, značenje je uglavnom negativno. Kada se ikona ukaže desno od mesta pijenja, njena interpretacija je manje-više pozitivna.

Ikona Isusa Hrista u šolji kafe simboliše nadu, dok ikona Bogorodice najavljuje lepe stvari u životu onoga kome se gleda u kafu. Ako ste u šolji prepoznali ikonu muškog svetitelja moguće je da uživate zaštitu snažne osobe. Ikona svetiteljke najavljuje prinovu u porodici. Ukoliko je ikona bila okrenuta naopačke to nije dobar znak za vaše zdravlje. Isto važi i ako se u šolji pojavila oštećena ili polomljena ikona.

Ikona u donjoj trećini šolje

Ako ste ikonu uočili bliže dnu šolje i levo od pozicije gde su je usne dodirivale to znači da se kajete što ste nekoga klevetali. Ta osoba vam je „stala na žulj“ i odlučili ste da se osvetite na tako ružan način. Sada vam je krivo zbog toga, ali šteta je već učinjena i ne možete da je ispravite tek tako.

Oblik ikone pri dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da treba da budete ponosni na sebe. U prošlosti ste napravili dobru stvar kada ste odustali od osvete. Život će vas za ovo sigurno nagraditi u nekom trenutku.

Ikona u drugoj trećini šolje

Kada se ikona pojavi u sredini šolje i levo od pozicije pijenja to može da bude znak da ste anksiozni ili čak depresivni i da osećate da niko ne može da vas razume. Možda samo niste pronašli pravu osobu za razgovor.

Ako ste ikonu videli u sredini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to znači da posedujete ogromnu snagu volje. Mnogo toga ste preživeli, međutim, nikad ne gubite nadu u pozitivan ishod svega što radite. Vaše strpljenje i upornost su za svaku pohvalu.

Ikona u gornjoj trećini šolje

Ukoliko ste ikonu uočili bliže vrhu šolje i levo od pozicije gde su je usne doticale to, na žalost, najavljuje brige u budućnosti. Možda ćete vi ili neko koga volite imati određenih zdravstvenih problema i zbog toga ćete biti pod ogromnim stresom.

Ikona u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja je zapravo odličan znak. Pred vama je vrlo lep period života. Mnoge stvari će napokon početi da „sedaju na svoje mesto“. Uživaćete u ljubavi bliskih ljudi, a nećete morati mnogo da brinete ni o poslu ni o novcu.

Ikona u otisku prsta za želju

Usmeno predanje kaže da se iz otiska prsta u šolji kafe može naslutiti da li će neke želje da postanu stvarnost ili ne. Važno je da znate kojim prstom da utisnete svoju želju kako bi objašnjenje bilo tačno i validno.

  • Ukoliko se vaša želja tiče porodice ili dece tada je u šolju utiskujete palcem. Ikona u otisku palca najavljuje ostvarenje želje u skorijoj budućnosti.
  • Kada se želja odnosi na posao, tj. karijeru u šolji se ostavlja otisak kažiprsta. Ako ste u otisku kažiprsta videli ikonu moguće je da će vam se ono što ste poželeli i dogoditi, ali to zavisi samo od vas, vaše snage, truda i upornosti.
  • Otisak srednjeg prsta se u šolji ostavlja za zelje vezane za seks, tj. erotski deo vašeg života. Ukoliko se u tom otisku pojavila ikona, moguće je da vaša želja neće uskoro postati stvarnost.
  • Prstenjakom se u šolju utiskuju želje vezane za emocije, tačnije za ljubav. Ikona u otisku prstenjaka ukazuje na to da će vam se želja ostvariti.
  • Ako ste poželeli nešto što se tiče zdravlja, u šolji ostavljate otisak malog prsta. Ako ste u otisku malog prsta videli ikonu to implicira da će ono što ste zaželeli da se i dogodi.

Alternativno tumačenje ikone u šolji

Drugi način da dešifrujete simboliku koja se krije iza neke figure u talogu kafe jeste da se usredsredite na njenu boju. Oblici u šolji mogu da budu ispunjeni tj. crni ili prazni tj. beli. Za tumačenje se uzima boja koja dominira.

Značenje crne ikone

Ako ste u šolji videli ikonu na kojoj dominiraju tamni tj. crni tonovi to implicira da previše negativno razmišljate o svojoj budućnosti. Prečesto „trčite pred rudu“, a to nikako nije dobro za vaše mentalno, pa ni fizičko zdravlje.

Značenje bele ikone

Ukoliko se u šolji pojavila ikona na kojoj preovladavaju beli tj. svetli tonovi to je znak da ćete u vrlo teškim momentima u životu imati na koga da se oslonite. Zato je bitno da znate da niste sami na svetu i da imate saborce za neke velike bitke koje vam predstoje.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts