|

Figure šaha u šolji kafe – kako se tumače?

Pijun u talogu od kafe u šolji

U talogu kafe u šoljici mogu da se pojave različiti oblici, tj. figure. Na njihovo tumačenje presudno utiče položaj u šolji. Dakle, ne tumači se isto kada figuru vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno, desno ili levo od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Druga metoda tumačenja simbolike figura u šolji jeste po njihovoj boji. Oblik može da bude ispunjen tj. crn ili prazan tj. beo.

Pored toga iz otiska prsta u talogu kafe može da se iščita da li će se neke želje ostvariti ili ne. Tu postoje pravila kojih se morate pridržavati da biste dobili što tačniji odgovor na vaše pitanje.

Figura u šolji može da bude bilo šta – broj, životinja, biljka, predmet i slično. Ako ste, na primer, u talogu kafe videli ribu, pretražite sajt kako biste našli konkretno tumačenje ove figure. Isto važi i za druge oblike koji se pojave u šolji.

U ovom tekstu ćemo pažnju posvetiti šahovskim figurama u ostatku kafe u šolji i njihovom značenju kada se nađu na različitim pozicijama u šoljici.

Simbolika šahovskih figura u šoljici kafe

Šahovska figura u talogu kafe može da ima pozitivno ili negativno značenje, a njena interpretacija može da se tiče prošlog, sadašnjeg ili budućeg vremena.

Ako ste šahovsku figuru videli u prvoj trećini šolje, njena simbolika je vezana za prošle događaje. Ukoliko se šahovska figura pojavila u drugoj trećini šolje, značenje se odnosi na sadašnjost. Šahovska figura u trećoj trećini šolje najavljuje buduća dešavanja u životu osobe kojoj se gleda u šolju.

Osim toga, značajnu ulogu u tumačenju igra mesto pijenja. Kada se šahovska figura pojavi levo od mesta gde su usne doticale šolju to obično ima negativno značenje. Šahovska figura desno od mesta pijenja ima pozitivno značenje.

Pešak u šolji kafe može da bude znak da morate da naučite da kažete „ne mogu“, „ne želim“ ili „neću“ da biste biti srećniji i zadovoljniji u životu. Skakač u talogu kafe je znak da će vas lenjost dovesti u nezavidan položaj. Ako ste u šolji videli lovca to može da znači da imate tajnog obožavaoca. Kralj u šolji kafe simboliše sujetu, a kraljica zavist.

Šahovska figura pri dnu šolje

Ako ste šahovsku figuru uočili bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to znači da ste u prošlosti doneli nepromišljenu odluku ili napravili brzoplet potez zbog koga se i dan danas kajete. Vreme je da to ostavite iza sebe. Naučili ste lekciju – krenite dalje!

Ukoliko se šahovska figura pojavila u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste ponosni na sebe zato što ste nadmudrili protivnike. Niste pali pod nečiji uticaj ili poverovali lažnim obećanjima, pa ste se tako spasili nevolje.

Šahovske figure u sredini šolje

Kada šahovsku figuru uočite u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to znači da ste u panici. Verovatno vam se događaju mnoge stvari i ta situacija vas zbunjuje. Ne vucite nagle poteze, nego se o tome što se dešava posavetujete sa nekim kome verujete.

Šahovska figura u sredini šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju ukazuje na to da ste puni samopouzdanja i da vam zbog toga mnogo štošta polazi za rukom. Iskoristite ovaj period na najbolji mogući način. Možda je sada trenutak da napravite realne planove kako biste ono što želite postigli u što kraćem vremenskom periodu.

Šahovske figure bliže vrhu šolje

Oblik šahovske figure u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale može da najavi finansijsku krizu. Ako već sada ne povedete više računa o tome kako trošite svoj novac, mogli biste se naći u nezavidnom položaju. Ne zaboravite na fond za „crne dane“!

Ako ste šahovsku figuru uočili pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja to najavljuje pobedu. Moguće je da ćete uspeti da se izborite sa nekim problemom ili da ćete postići svoj cilj. Postoji mogućnost i da ćete savladati neprijatelje. U svakom slučaju, biće razloga za slavlje.

Šahovske figure u otisku prsta u šolji kafe

Usmeno predanje kaže da se u otisku prsta u šoljici kafe može prepoznati da li će se neke želje ispuniti ili ne. Bitno je da znate kojim prstom utiskujete želju u šolju. Ako želju utisnete pogrešnim prstom, ni tumačenje neće biti tačno.

  • Kada se želje odnose na rodbinu, porodicu ili decu u šolju se utiskuju palcem. Šahovska figura u otisku palca, na žalost, znači da vam se želja neće ostvariti duže vreme.
  • Kažiprstom se u šolju utiskuju želje koje se tiču posla, tj. karijere. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli šahovsku figuru to implicira da ćete morati da budete vrlo mudri da bi vaša želja postala stvarnost.
  • Ako ste zaželeli nešto što se tiče seksa, tj. erotike, tada u šolji ostavljate otisak srednjeg prsta. Šahovska figura u otisku srednjeg prsta ne najavljuje ostvarenje želje.
  • Za želje koje se odnose na ljubav u šolji se ostavlja otisak prstenjaka. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli šahovsku figuru, želja vam se neće ispuniti u bližoj budućnosti.
  • Malim prstom se ostavlja otisak u šolju za želje koje se tiču zdravlja. Šahovska figura u tom otisku ukazuje na ispunjenje želje.

Alternativno tumačenje šahovskih figura u šolji kafe

Drugi način gledanja u šolju i čitanja oblika koji se u njoj nalaze je baziran na njihovoj boji. Figure mogu da budu bele tj. prazne ili crne tj. ispunjene. Ako šahovska figura u vašoj šolji nije bila ni sasvim bela, a ni sasvim crna, tumačite boju koje ima više.

Značenje crnih šahovskih figura

Crna šahovska figura u šolji kafe simbolizuje profesionalni uspeh ili sreću na emotivnom planu.

Značenje belih figura

Bela šahovska figura u šolji kafe ukazuje na to da bi trebalo da budete hrabriji i odlučniji kako biste ostvarili ono što želite.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts