|

Haljina u šolji kafe – simbolika

Haljina u talogu od kafe u šolji

Do tačnog značenja oblika haljine u šolji kafe možete doći samo ukoliko uzmete u obzir položaj u šolji na kome se ona našla. Različito se tumači kada haljinu vidite pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, tj. levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Alternativno tumačenje je zasnovano na tome da li je oblik u šolji bio crn tj. ispunjen ili beo tj. prazan. Više o ovom načinu čitanja znakova u šolji kafe možete pronaći u nastavku teksta.

Prema narodnom verovanju iz otiska prsta u šolji kafe može da se sazna da li će se neka želja ostvariti ili ne. I tu je bitno da se ispoštuju neka pravila o kojima će više reči biti kasnije.

Kako protumačiti haljinu u šolji kafe

Za precizno tumačenje haljine u talogu kafe najbitnije je da odredite njen položaj u šolji. Ukoliko ste haljinu videli bliže dnu šolje, simbolika se tiče nekih prošlih događaja. Haljina u sredini šolje aludira na sadašnjost, dok haljina bliže vrhu šolje nagoveštava buduća dešavanja. O koliko bliskoj ili dalekoj budućnosti tj. prošlosti govorimo zavisi od onoga kome se gleda u šolju.

Pored toga, za interpretaciju je važno da li se oblik pojavio levo ili desno od mesta pijenja. Ako ste haljinu videli na levoj strani njena simbolika je negativna. Ukoliko se, pak, haljina pojavila desno od mesta gde su usne dodirivale šolju značenje je pozitivno.

Mala haljina u šolji kafe simbolizuje požudu, dok velika (balska) znači poverenje i poštovanje. Kada u šolji vidite pocepanu haljinu to najavljuje promašaj tj. štetu u bliskoj budućnosti.

Haljina u prvoj trećini šolje

Ukoliko ste haljinu videli bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ćete uskoro osetiti negativne posledice loših odluka ili poteza iz prošlosti. Moguće je da tada niste razmišljali trezveno, pa ste neke korake povukli u afektu. Vrlo brzo ćete za to biti kažnjeni.

Ako se haljina pojavila pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to znači da ste mudrim odlukama izbegli opasnost. Našli ste se u nezavidnom položaju, ali niste paničili. Vaši potezi su bili dobri i zbog toga ne strahujete od loših implikacija.

Haljina u drugoj trećini šolje

Oblik haljine u sredini šolje i levo od mesta pijenja ukazuje na strah. Verovatno ste svesni da nešto radite pogrešno i da bi vam se to kasnije moglo obiti o glavu, međutim, previše ste tvrdoglavi, sujetni i gordi da biste sada odustali. Zapitajte se kome će vaš inat da nanese štetu – nekom drugom ili vama.

Kada haljinu vidite u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su usne doticale šolju to implicira da vam je samopouzdanje na zavidnom nivou i da zahvaljujući tome neke probleme rešavate bez mnogo muke. Ne fali vam energije i motivacije, pa ćete za kratko vreme uspeti da sa svog vrata skinete mnoge brige.

Haljina u trećoj trećini šolje

Ukoliko se haljina ukazala bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to najavljuje finansijske probleme u budućnosti. Moguće je da će rashodi premašiti prihode, pa ćete morati da se zadužite kako biste servisirali svoje obaveze.

Haljina pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da bi vam se neki rizik mogao uskoro isplatiti. Niste osoba koja često donosi nagle odluke, međutim, ovog puta će vam se sreća osmehnuti pa ćete dobiti više nego što ste očekivali.

Haljina u otisku prsta za želju

Kao što smo ranije spomenuli, iz otiska prsta može da se iščita da li će se neka želja ispuniti ili ne. Ipak, vrlo je važno da vodite računa o tome kojim prstom ste utisnuli svoju želju. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom značenje neće biti validno.

  • Ukoliko ste zaželeli nešto što se tiče porodice ili dece tada u šolji ostavljate otisak palca. Haljina u otisku palca, na žalost, ne najavljuje ostvarenje želje u bližoj budućnosti.
  • Kažiprstom se u šolju utiskuju želje vezane za posao, tj. profesionalni život. Ako ste u otisku kažiprsta videli cvet to implicira da će trebati mnogo truda da bi vam se želja ispunila.
  • Želje koje se odnose na seksualni život se u šolju utiskuju srednjim prstom. Ukoliko ste u otisku srednjeg prsta videli cvet to može da bude znak da će vam se želja ubrzo ostvariti.
  • Ako se vaša želja tiče emocija, konkretno, ljubavi tada ćete u šolji ostaviti otisak prstenjaka. Cvet u otisku prstenjaka najavljuje sigurno ostvarenje želje.
  • Malim prstom se u šolju utiskuju želje vezane za zdravlje. Ukoliko ste u tom otisku videli cvet postoji velika mogućnost da će vaša želja postati stvarnost.

Alternativno tumačenje haljine u šolji kafe

Druga metoda gledanja u šolju podrazumeva tumačenje oblika po njihovoj boji. Figure mogu da budu crne ili bele, a ukoliko haljina u vašoj šolji nije bila ni skroz crna, a ni skroz bela tumačiće se boja koje ima više.

Značenje crne haljine

Crna haljina u talogu kafe u šolji može da bude znak da ćete zbog uspeha koje ste ostvarili steći poštovanje ljudi iz vašeg okruženja. Pored onih koji će vam se diviti, biće i drugih koji će vam zavideti na svemu što ste do sada postigli.

Značenje bele haljine

Bela haljina u šolji kafe ukazuje na to da je pred vama lep period. Mlađima se može dogoditi nova ljubav, brak ili prinova. Za starije bela haljina najavljuje veće slavlje i mnogo radosti.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts