|

Lav u šolji kafe – značenje i simbolizam

Lav u talogu od kafe u šolji

Ako ste gledajući u šolju uočili figuru lava to može da ima više značenja koja zavise od toga da li se lav pojavio bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, te da li ste ga videli levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Druga metoda podrazumeva čitanje znakova na temelju njihove boje. U tom slučaju, značenje se razlikuje u zavisnosti od toga da li je lav u šolji bio crn ili beo.

Veruje se da se u otisku prsta u šoljici kafe može prepoznati da li će se neke želje ostvariti. Više o ovome moći ćete da pročitate u nastavku teksta.

Detaljno tumačenje lava u šolji kafe

Lav simbolizuje hrabrost, snagu, dostojanstvo i ponos. Ipak, njegova simbolika u talogu kafe može da bude različita s obzirom na mesto u šolji gde ste ovu figuru uočili. Ukoliko se lav pojavio bliže dnu šolje tada je njegovo značenje povezano sa prošlošću. Ako ste lava videli na sredini šolje tada se tumačenje odnosi na sadašnjost. Kada se ova figura pojavi bliže vrhu šolje tada njena simbolika ima veze sa nekim budućim događajima. Od osobe kojoj se gleda u šolju zavisi koliko daleko u prošlost ili sadašnjost tumačenje može da ide.

Pored toga, važno je i da li se oblik našao levo ili desno od mesta pijenja. Ukoliko ste lava videli levo od mesta gde su usne doticale šolju to često ima negativan predznak, a ako se lav pojavio desno od mesta pijenja tada je njegova simbolika uglavnom pozitivna.

Veličina lava ne igra značajnu ulogu, a ako ste u šolji videli lava i lavicu to najavljuje ljubavne brige. Dva ili više lavova u šolji simbolizuju rivalstvo i ljubomoru.

Lav u prvoj trećini šolje

Kada vidite lava bliže dnu šolje i levo od mesta pijenja to implicira da će vam prošlost zakucati na vrata. Moguće je da će vam se javiti stara ljubav, osoba koja vas je povredila ili da će vas sudbina spojiti sa nekim sa kime duže vreme niste u dobrim odnosima.

Ako se lav pojavio u prvoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to znači da će hrabra odluka koju ste ranije doneli u bliskoj budućnosti doneti odlične rezultate, mnogo uspeha i sreće.

Lav u drugoj trećini šolje

Ukoliko ste lava videli u sredini šolje i levo od mesta pijenja to znači da vam nedostaje hrabrosti da biste barem pokušali da ostvarite ono što želite. Možda je problem u samopouzdanju koje su narušili neki neugodni događaji.

Lav u sredini šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da neugodna situacija u kojoj ste se našli neće narušiti vaše dostojanstvo. Sigurno nećete izneveriti sami sebe samo zato što su okolnosti u kojima se nalazite, u najmanju ruku problematične.

Lav u trećoj trećini šolje

Kada vidite lava bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale moguće je da ćete dozvoliti da vas neko isprovocira minimalizujući vaš trud, rad i uspehe. Možete da sprečite da ostvari svoj cilj, ako mu na „peckanje“ odgovorite osmehom.

Ukoliko ste u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja videli lava to najavljuje veći uspeh u budućnosti. Verovatno ćete napokon biti u prilici da ostvarite svoje snove. Potrudite se da je ne propustite.

Lav u otisku prsta za sreću

Prema narodnim verovanjima iz otiska prsta u šolji kafe može da se nasluti da li će se neke želje ostvariti. Prilično je bitno kojim prstom utiskujete svoju želju u talog kafe. Značenje može biti nejasno ukoliko ste u talogu ostavili otisak pogrešnog prsta.

  • Ako su vaše želje vezane za porodicu, decu i slično tada ih u šolju utiskujete palcem. Ukoliko se u otisku palca pojavio lav to je dobar znak. Ova figura pokazuje da bi vam se želja mogla brzo ostvariti.
  • Kada zaželite nešto što se tiče karijere, tj. profesionalnog života tada ćete svoju želju u šolju utisnuti kažiprstom. Ako se u otisku kažiprsta pojavi lav to implicira da će se vaša želja ispuniti ukoliko budete donosili hrabre, ali mudre odluke.
  • Srednjim prstom se u šolju utiskuju želje vezane za seksualni aspekt života. Ukoliko se u tom otisku pojavio lav to znači da treba da budete jasniji i konkretniji da bi vaša želja postala stvarnost.
  • Otisak prstenjaka se u šolji ostavlja kada se želje tiču ljubavi. Ako ste u tom otisku videli lava to, na žalost, znači da vam se želja neće ispuniti.
  • Ukoliko se vaša želja odnosi na zdravlje tada u šolju ostavljate otisak malog prsta. Lav u tom otisku predstavlja jasan znak da će se želja ostvariti nakon duže borbe.

Alternativno tumačenje lava u šolji kafe

Drugi način da saznate šta vam poručuju figure u talogu kafe jeste da se bazirate na tumačenje po njihovoj boji. Oblici u šoljici su crni tj. ispunjeni ili beli tj. prazni. Ako lav koga ste u šolji videli nije ni potpuno crn, a ni sasvim beo, značenje se odnosi na boju koje ima više.

Značenje crnog lava

Crni lav u šolji kafe može da bude znak da ćete imati posla s osobom od autoriteta. Moguće je da će vaš uspeh zavisiti od njegove tj. njene dobre volje.

Značenje belog lava

Beli lav u šolji kafe ukazuje na to da treba da čuvate verne prijatelje. Pokažite im da mogu i oni da računaju na vas kako bi što duže ostali deo vašeg života.

Napomena: Tumačenje simbola u šolji kafe nisu bazirana na naučnim analizama, nego na sujeverju, tj. narodnom verovanju. Svemu što ste pročitali verujete na sopstvenu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts