|

Naočare u šolji kafe – šta znače i kako se tumače?

Naočare u talogu od kafe u šolji

Oblik naočara u talogu kafe obično je znak da vam nedostaje fokus, tj. motivacija ili da bi trebalo problem koji vas muči da sagledate iz nekog drugog ugla. Ipak, tumačenje može da bude i drugačije, s obzirom na to da je uslovljeno pozicijom u šolji na kojoj se figura našla. Nije isto kada naočare uočite pri dnu, u sredini ili bliže vrhu šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su je usne dodirivale.

Značenje se može interpretirati i na temelju boje oblika u šolji. U tom slučaju, različitu simboliku imaju crne tj. obojene i bele tj. prazne naočare u šoljici. Ovoj metodi tumačenje ćemo se detaljnije posvetiti kasnije.

Prema predanju, iz otiska prsta u šolji kafe može da se nasluti ostvarenje želja. U nastavku teksta ćete saznati kako da dobijete odgovor na pitanje da li će ono što želite postati stvarnost ili ne.

Detaljno tumačenje naočara u šolji kafe

Kao što smo na početku napomenuli, naočare mogu da simbolišu pad koncentracije, tj. fokusa ili manjak motivacije. Međutim, postoji čitav spektar mogućih tumačenja. Ako ste naočare videli bliže dnu šolje njihovo značenje se vezuje za prošlost. Naočari u sredini šolje ukazuju na sadašnjost, dok budućnost može da se predvidi ukoliko se naočari pojave u trećoj trećini šolje.

Od emocija osobe kojoj se gleda u šolju zavisi koliko daleko u prošlost ili sadašnjost će tumačenje ići.

Pored toga, za interpretaciju znakova u talogu kafe bitno je i da li se oblik pojavio levo ili desno od mesta pijenja. Ukoliko ste naočare videli levo od mesta gde su usne doticale šolju simbolika je često negativna. Kad se naočare ukažu desno od mesta pijenja, simbolika je uglavnom pozitivna.

Polomljeni naočari u šolji kafe su jasan znak da vam je potrebna promena. Ako ste uočili naočare za jedno oko (monokl) to znači da imate tajnog obožavaoca. Kada u šolji vidite zaštitne naočare ili naočare za ronjenje to implicira da ne treba da se bavite tračevima.

Naočare u prvoj trećini šolje

Ukoliko ste naočare videli bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to može da bude znak da ste prekasno shvatili neke stvari. Verovatno nekome niste dali priliku ili niste prepoznali vrednost osobe koju ste izbacili iz svog života. Nedostaje vam, ali ćete jednostavno morati sa time da se pomirite.

Oblik naočara pri dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste zadovoljni što ste u nekom trenutku u prošlosti povukli pravi potez. Premda ste bili mladi i neiskusni, doneli ste mudru odluku i zbog toga ste ponosni na sebe.

Naočare u drugoj trećini šolje

Kada naočare vidite u sredini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da pokušavate da se dopadnete pogrešnoj osobi. Moguće je da se mnogo trudite da privučete njegovu tj. njenu pažnju, a da pri tome ne znate ni da li je on tj. ona vredan tj. vredna vašeg vremena.

Ako ste naočare uočili u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to znači da vam ne nedostaje motivacije i želje da neke planove napokon sprovedete u delo. Ukoliko tako nastavite, postići ćete mnogo više nego što možda očekujete.

Naočare u trećoj trećini šolje

Figura naočara pri vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale ukazuje na to da ćete uskoro shvatiti da ste zapali u kolotečinu i da niste time zadovoljni. Samo vi možete da promenite dalji tok svog života.

Ukoliko ste naočare videli bliže vrhu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ćete uskoro pronaći način da rešite problem koji vas muči. Promenićete ugao gledanja na stvari ili ćete potražiti savet od osobe kojoj verujete.

Naočare u otisku prsta za želju

Veruje se da se iz otiska prsta u ostacima kafe u šolji može doći do odgovora da li će se neka želja ostvariti ili ne. Ako ste odlučili da na ovaj način pokušate da saznate ono što vas zanima, važno je da znate kojim prstom da utisnete svoju želju u šolju. Ukoliko to učinite pogrešnim prstom, tumačenje neće biti kredibilno.

  • Želje koje se tiču dece, porodice ili rodbine se u šolju utiskuju palcem. Naočare u otisku palca mogu da budu najava da će se vaša želja vrlo brzo ispuniti.
  • Kažiprstom se u šolju utiskuju želje vezane za posao, tj. karijeru. Ako ste u otisku kažiprsta videli naočare to implicira da ćete morati da uložite dosta truda da bi vaša želja postala stvarnost.
  • Ukoliko se želje tiču erotskog života, onda se u šolju ostavlja otisak srednjeg prsta. Naočare u tom otisku ukazuju na to da će se želje ostvariti u daljoj budućnosti.
  • Kada se želje odnose na ljubav tada ih u šolju utiskujete prstenjakom. Ukoliko ste u otisku prstenjaka videli naočare moguće je da će vam se želja ispuniti.
  • Malim prstom se u šolji ostavlja otisak za želje vezane za zdravlje. Naočare u otisku malog prsta su najčešće znak da se želja neće ispuniti.

Alternativno tumačenje naočara u šolji kafe

Poruke koje se kriju u ostatku kafe u šolji možete tumačiti i na temelju boje oblika koji ste videli. Figure su uglavnom ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ako naočare u vašoj šolji nisu bile ni potpuno crne, a ni potpuno bele za tumačenje se uzima boja koja prevladava.

Značenje crnih naočara

Crne naočare u šolji kafe su znak da biste mnogo više postigli kada biste proširili vidike.

Značenje belih naočara

Bele naočare u šolji mogu da ukazuju na to da se nekome zaista dopadate.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts