|

Pas u šolji kafe – značenje i simbolika

Pas u talogu od kafe u šolji

Ako ste u talogu kafe videli psa to može da ima više različitih značenja. Tumačenje se razlikuje prema poziciji na kojoj se pas našao u šolji. Simbolika zavisi od toga da li ste ovu životinju videli bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, te da li se ona našla levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Druga, alternativna metoda tumačenje znakova u šolji kafe jeste po boji oblika koji ste u njoj videli, ali o tome će više biti reči u nastavku teksta.

Veruje se da iz otiska prsta u talogu kafe možete da saznate da li će vam se neka želja ostvariti ili ne, međutim, i tu moraju da se ispoštuju neka osnovna pravila.

Detaljno tumačenje psa u šolji kafe

Da biste dobili što precizniji odgovor šta znači kada se u talogu kafe pojavi pas, važno je da se bazirate na neke detalje. Tako, na primer, pas u donjem delu šoljice, bliže njenom dnu obično simbolizuje nešto iz prošlosti. Ako se pas pojavio u sredini šolje tada je njegovo značenje vezano za sadašnjost. Ukoliko ste psa videli bliže vrhu šolje tada se njegova simbolika tiče budućnosti. Koliko daleko u prošlost ili budućnost tumačenje može da ide, zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Drugo pravilo jeste leva i desna strana šolje. Ako se neki oblik pojavio levo od mesta gde su usne dodirivale šolju tada je njegovo značenje obično negativno. Ukoliko ste psa videli desno od mesta pijenja, simbolika je najčešće pozitivna.

Kada u šolji vidite psa podignutih ušiju to implicira da treba da budete vrlo oprezni. Ukoliko se u šoljici pojavilo dva ili više pasa to znači da ste srećni jer imate na koga da se oslonite.

Pas u prvoj trećini šolje

Ako ste psa videli bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to je znak da još uvek niste oprostili izdaju. Neko je u prošlosti izneverio vaše poverenje, povredio vas ili razočarao, te niste u stanju da pređete preko toga i krenete dalje.

Ukoliko se pas pojavio pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ćete sresti osobu koja je nekad bila vrlo važan deo vašeg života. Zamoliće vas za pomoć i neće vam pasti na pamet da ga/je odbijete.

Pas u drugoj trećini šolje

Kada se figura psa pojavi negde na sredini šolje i levo od mesta pijenja to može da bude znak da sumnjate u blisku osobu. Verovatno se član porodice, partner tj. partnerka ili neko od prijatelja u poslednje vreme ponaša čudno, pa ste skloni da verujete da nešto krije od vas.

Pas u sredini šolje i desno od meta gde su je usne dodirivale obično znači da ste srećni. Neko vas je nedavno obradovao i još uvek ste pod snažnim utiskom toga. Druga mogućnost jeste da ste zaljubljeni i da su vam emocije uzvraćene.

Pas u trećoj trećini šolje

Ako ste psa videli bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su usne doticale šolju to, na žalost, može da bude znak da ćete se razočarati u nekoga ili nešto. Možda će vas uvrediti osoba koju ste dugo idealizovali. Druga mogućnost jeste da ono u šta ulažete mnogo truda neće doneti dobre rezultate.

Pas pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja nagoveštava povoljan period vašeg života. Neke stvari će u skorijoj budućnosti početi da se menjaju na bolje. Zato budite strpljivi.

Pas u otisku kafe za želju

Veruje se da se iz otiska prsta u talogu kafe može iščitati da li će se neka želja ostvariti ili ne. Ipak, važno je da znate kako pravilno da svoju želju utisnete u šolju. Ako vaša želja nije utisnuta na pravi način, možda nećete dobiti adekvatan odgovor.

  • Otisak palca se ostavlja u šolji kafe kada se želje tiču dece, ukućana, tj. porodice. Ukoliko ste u tom otisku videli psa to je jasan znak da nema razloga za brigu, tj. da će se vaša želja ostvariti.
  • Ako su vaše želje vezane za profesionalni život, posao ili karijeru tada želju utiskujete kažiprstom. Ako se u otisku kažiprsta pojavio pas to implicira da će se želja ispuniti ukoliko budete ambiciozni, motivisani i vredni, te ako se okružite dobrim saradnicima.
  • Ukoliko ste zaželeli nešto u vezi sa seksualnim, tj. erotskim delom vašeg života tada u talogu kafe ostavljate otisak srednjeg prsta. Ako se u tom otisku pojavi pas to je znak da bi trebalo još jednom da razmislite da li želite da vam se ta želja ostvari.
  • Kada se želja tiče ljubavnog života tada u šolji ostavljate otisak prstenjaka. Ukoliko se u otisku prstenjaka pojavio pas to implicira da postoje velike šanse da će vam se želja ispuniti.
  • Malim prstom u talogu kafe utiskujete želje vezane za zdravlje. Ako ste u tom otisku videli psa to može da bude znak da će se vaša želja ostvariti, ali ne tako brzo kao što biste hteli.

Alternativno tumačenje psa u šolji kafe

Značenje simbola u šolji kafe može da se tumači i po njihovoj boji. Oblici mogu da budu crni tj. ispunjeni ili beli tj. prazni. Ako je boja neodređena, za tumačenje se uzima ona koje ima više.

Značenje crnog psa

Crni pas u šolji kafe simbolizuje odane prijatelje ili saradnike. On je znak da imate na koga da se oslonite kada vam je teško.

Značenje belog psa

Beli pas u talogu kafe znači da nečiju naklonost i pažnju ne treba da uzimate zdravo za gotovo. Neko gaji emocije prema vama, ali se pretvarate da to ne vidite.

Navedena tumačenja su stvar sujeverja, narodnog verovanja i nisu utemeljena na naučnim istraživanjima. Svemu što ste pročitali verujete na vlastitu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts