Kako se tumači harfa u šolji kafe?

U ovom članku saznaćete šta tačno znači kada vidite harfu u talogu kafe i to u zavisnosti od pozicije u šolji gde se ovaj muzički instrument pojavio. Objašnjenje se razlikuje od toga da li ste harfu videli bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, te da li se ona pojavila levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Drugi način da se dođe do odgovora na pitanje šta se krije iza oblika harfe u šolji kafe jeste po njenoj boji. Figure u šoljici mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne, odnosno bele. Više o značenju crne tj. bele harfe u ostacima kafe u šolji saznaćete u podnaslovu „Alternativno tumačenje harfe u šolji“.

Pored toga, narodno verovanje kaže da se iz otiska prsta u šolji kafe može doći do odgovora na pitanje da li će neka želja da postane stvarnost. U članku potražite instrukcije kako da pravilno utisnete svoju želju u šolju, te šta znači kada se u otisku prsta pojavi harfa.

Detaljno objašnjenje harfe u šolji kafe

Da biste došli do detaljnog tumačenja harfe u talogu kafe, važno je da pravilno odredite poziciju ove figure u šolji. Ako se harfa pojavila pri dnu, tj. u prvoj trećini šolje njeno značenje je povezano sa prošlošću. Ukoliko ste je videli u sredini, tj. u drugoj trećini šolje, simbolika se odnosi na sadašnjost. Harfa u trećoj trećini šolje nagoveštava ono što će tek da se dogodi. Ne može se sa sigurnošću tvrditi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti se radi, zato što to zavisi od emocija osobe kojoj se gleda u šolju.

Drugi važan faktor za ispravno tumačenje oblika u talogu kafe jeste mesto pijenja. Ako ste harfu videli levo od mesta gde su usne dodirivale šolju, njena simbolika je manje-više negativna. Ukoliko se harfa ukazala desno od pozicije pijenja, značenje je često pozitivno.

Ukoliko ste u šolji videli i ruke koje sviraju harfu to može da bude znak da ćete uskoro steći neka vrlo korisna znanja. Ako je u šolji žena svirala harfu to simboliše dobre vesti u ljubavnom životu, a ukoliko je harfu svirao muškarac to može da bude znak pozitivnih promena u profesionalnom životu.

Harfa u prvoj trećini šolje

Ako se harfa pojavila u donjoj trećini šolje i levo od pozicije gde su je usne dodirivale to implicira da previše razmišljate. Često analizirate svaku reč koju vam je neko uputio i tražite skriveno značenje u svemu. Tako možete samo da narušite svoje mentalno zdravlje.

Ukoliko ste harfu videli bliže dnu šolje i desno od mesta pijenja to znači da ste ponosni na sebe što ste u nekoj situaciji ostali dostojanstveni. Neko vas je uvredio ili povredio, međutim, niste želeli da mu/joj se osvetite jer znate da će život kad-tad da naplati vaš dug.

Harfa u drugoj trećini šolje

Kada se harfa nađe u sredini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da vam nedostaje hrabrosti da biste postigli ono što želite. Možda se ne borite dovoljno za osobu koja vam se dopada ili ste pasivni kada su profesionalni ciljevi u pitanju.

Harfa u sredini šolje i desno od pozicije gde su je usne dodirivale predstavlja dobar znak. Imate vrlo pozitivno mišljenje o sebi i to se vidi. Verovatno vam ljudi u poslednje vreme često govore da zračite i da ste vrlo privlačni suprotnom polu.

Harfa u trećoj trećini šolje

Ukoliko ste harfu videli pri vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da bude znak da vam se neće dopasti nečiji predlog ili sugestija. Ipak, to ne znači da treba da se svađate ili da to doživljavate kao kritiku. Poslušajte savet, a postupite onako kako vi mislite da je najbolje.

Ako se oblik harfe pojavio bliže vrhu šolje i desno od pozicije pijenja to najavljuje dobre vesti u bliskoj budućnosti. Pred vama je uzbudljiv period i treba da iskoristite svaku priliku koja se nađe pred vama.

Harfa u otisku prsta za želju

Ako želite da saznate da li će neka želja da postane stvarnost, trebalo bi da u šolju ostavite otisak prsta. U nastavku članka ćemo dati detaljno uputstvo kako se želje utiskuju u šolju, te šta tačno znači kada se u otisku pojavi harfa.

  • Ako su vaše želje vezane za porodicu, u šolji bi trebalo da ostavite otisak palca. Ukoliko se u otisku palca pojavila harfa to implicira da će vam se želja ostvariti.
  • Otisak kažiprsta u šolji ostavljate za želje koje se tiču profesionalnog života, tj. karijere. Ako ste u tom otisku primetili harfu to znači da morate da budete vrlo strpljivi i mudri da bi se vaša želja ispunila.
  • Kada se želje odnose na seks, tj. erotski deo vašeg života, u šolji ostavljate otisak srednjeg prsta. Harfa u otisku srednjeg prsta ukazuje na to da bi trebalo još jednom da razmislite da li želite da vam se ta želja ostvari.
  • Želje utisnute prstenjakom vezuju se za emotivne odnose. Ukoliko se u otisku prstenjaka pojavila harfa to implicira da će se obistiniti to što ste zaželeli.
  • Malim prstom u šolju utiskujemo želje koje se odnose na zdravlje. Harfa u otisku malog prsta predviđa ostvarenje želje u bližoj budućnosti.

Alternativno tumačenje harfe u šolji kafe

Narodno predanje kaže da se simbolika figura u šolji kafe može tumačiti i po njihovoj boji. Figure u šolji su uglavnom crne tj. ispunjene i bele tj. prazne. Ako harfa koju ste u šolji videli nije bila ni skroz crna, a ni sasvim bela, tumači se boja koja dominira.

Značenje crne harfe

Crna harfa može da bude znak da su pred vama vrlo uzbudljivi dani. Moguće je da će vam se život potpuno promeniti. Možda će vam trebati neko vreme da se naviknete na novine, ali ćete svakako u nekom trenutku shvatiti da ste srećni.

Značenje bele harfe

Bela harfa u talogu kafe najavljuje veselje. Mlađi bi mogli da odluče da uplove u bračnu zajednicu. U svakom slučaju, moguće je da ćete se dobro zabaviti na venčanju, krštenju ili na nekoj drugoj proslavi.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts