Orhideja u šolji kafe – značenje i simbolizam

Oblik orhideje u ostacima kafe u šolji može da bude znak da treba da proširite vidike. Pored toga, orhideja u šoljici vam poručuje da nema razloga da sumnjate u osobu koju volite. Ipak, simbolika može da bude i drugačija. Sve zavisi od toga da li ste ovaj cvet videli bliže dnu, sredini ili vrhu šolje kafe. Osim toga, bitno je i da li se orhideja pojavila levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Druga metoda tumačenja zasniva se na boji oblika. U tom slučaju, treba voditi računa o tome da li je orhideja u šolji bila crna (ispunjena figura) ili bela (prazna figura). Više o ovom načinu interpretacije pročitajte u podnaslovu „Alternativno tumačenje orhideje u šolji kafe“.

Iz otiska prsta u talogu kafe se, prema narodnom verovanju može iščitati da li će neka želja da se ostvari ili ne. Kako pravilno utisnuti želju u šolju, te šta znači kada se u otisku pojavi orhideja potražite u delu teksta pod naslovom „Orhideja u otisku prsta za želju“.

Detaljna simbolika orhideje u kafi

Kao što smo u uvodu teksta spomenuli, orhideja u šoljici kafe može da ukazuje na mnogo toga. Ipak, njeno značenje uslovljeno je pozicijom u šolji na kojoj se našla. Ako ste orhideju videli bliže dnu šolje, tumačenje se odnosi na prošlost. Kada se orhideja pojavi u sredini šolje, simbolika je povezana sa sadašnjošću. Ukoliko ste ovaj cvet uočili bliže vrhu šolje, značenje se tiče budućnosti. Nezahvalno je govoriti o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti, tj. budućnosti se tačno radi jer to prvenstveno zavisi od emocija i iskustava osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, za detaljnu interpretaciju bitno je i da odredite mesto pijenja. Ako se orhideja ukazala levo od pozicije gde su usne doticale šolju, značenje je negativno. Kada se orhideja pojavi desno od mesta pijenja, simbolika je uglavnom pozitivna.

Kada u šolji vidite orhideju u saksiji to implicira da se još uvek tražite. Moguće je da ne znate šta želite, ali znate šta ne želite. Orhideja u vazi ukazuje na to da biste uskoro mogli pronaći svoju srodnu dušu. Kada u šoljici kafe vidite buket orhideja moguće je da se dopadate osobi koja vas ne privlači. Uvele orhideje simbolišu neuzvraćena osećanja.

Orhideja u prvoj trećini šolje

Ako se orhideja pojavi bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to implicira da se kajete što ste nekoga povredili. Verovatno ste bili grubi prema osobi koja vas je volela. Možda mu/joj niste mogli uzvratiti osećanja, ali je ipak trebalo da budete obazriviji.

Orhideja pri dnu šolje i desno od pozicije gde su je usne dodirivale ukazuje na to da ste nedavno pametno investirali svoj novac, trud ili vreme. Moguće je da još uvek ne vidite rezultate, međutim, budite sigurni da oni neće izostati.

Orhideja u drugoj trećini šolje

Kada orhideju uočite u sredini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da niste sigurni u partnera tj. partnerku ili drugu blisku osobu. Sumnjate u nekoga ko se ponaša drugačije, ali ne treba da u glavi razvijate razne scenarije, nego da razgovarate sa tom osobom o onome što vas muči.

Ukoliko ste orhideju primetili u sredini šolje i desno od pozicije pijenja to je znak da ste blizu ostvarenja neke svoje želje. Verovatno ste u svoj cilj uložili celoga tj. celu sebe i verujete da će vam se sve to isplatiti.

Orhideja u trećoj trećini šolje

Ako ste orhideju videli bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja to implicira da bi trebalo da proširite vidike. Često mišljenje o ljudima i nekim stvarima gradite na bazi pretpostavki, a ne na temelju ličnog iskustva. Zato propuštate dobre šanse za napredak i sreću.

Orhideja pri vrhu šolje i desno od pozicije gde su je usne doticale ukazuje na to da bi vas u bliskoj budućnosti nešto moglo obradovati. Nije isključeno da ćete dobiti dobru poslovnu ponudu. Druga mogućnost jeste da će vas osoba koja vam se dugo dopada napokon pozvati na piće.

Orhideja u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u ostacima kafe u šolji se, prema predanju naših predaka može iščitati da li će se neka želja ostvariti ili ne. U nastavku teksta dobićete detaljne instrukcije kako se želje utiskuju u šolju, te saznati šta znači kada se u tom otisku pojavi orhideja.

  • Ukoliko se vaša želja odnosi na dom, decu ili porodicu, u šolji treba da ostavite otisak palca. Orhideja u otisku palca znači da ćete morati još da sačekate kako bi se vaša želja obistinila.
  • Kada se želja odnosi na posao, tj. profesionalni život u šolju se utiskuje kažiprstom. Ako ste u otisku kažiprsta videli orhideju to implicira da će vam se želja ostvariti u bližoj budućnosti.
  • Za želje koje se tiču seksa, tj. erotskog života, u šolji se ostavljaj otisak srednjeg prsta. Orhideja u otisku srednjeg prsta najavljuje ispunjenje želje pre nego što biste očekivali.
  • Iz otiska prstenjaka se iščitava da li će se ispuniti želja vezana za ljubav. Ako ste u otisku prstenjaka videli orhideju vaša želja će vrlo brzo postati stvarnost.
  • Otisak malog prsta se u šolji ostavlja kada se želje tiču zdravlja. Orhideja u otisku malog prsta, na žalost, ne predviđa ostvarenje želje u skorijoj budućnosti.

Alternativno tumačenje orhideje u šolji kafe

Druga metoda čitanja skrivene simbolike figura u šoljici zasniva se na njihovoj boji. Oblici mogu da budu crni tj. ispunjeni ili beli tj. prazni, a ako orhideja u vašoj šolji nije bila ni potpuno crna, a ni sasvim bela tumači se boja koje ima više.

Značenje crne orhideje

Kada u šoljici vidite crnu orhideju to implicira da ste pogrešno shvatili nečije postupke. Moguće je da namere osobe koju ste nedavno upoznali nisu loše, međutim, vi ste podigli gard prema njemu tj. njoj jer su vas u prošlosti neki ljudi povredili.

Značenje bele orhideje

Ako ste u šolji videli belu orhideju to je znak da biste se mogli naći u dilemi. Budućnost donosi neke promene, a vi ćete biti u prilici da birate kojim putem ćete da krenete.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts