|

Polumesec u šolji kafe – tumačenje i značenje

Polumesec u talogu od kafe u šolji

Figura polumeseca u talogu kafe se najčešće interpretira kao najava promene posla ili zanimanja. Međutim, značenje je uslovljeno položajem polumeseca u šolji. Ne tumači se isto kada polumesec vidite u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno, desno ili levo od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Simbolika se može tumačiti i na bazi boje oblika koji ste u šolji videli. U ovom slučaju se uglavnom različito interpretira kada se u šolji pojavi crni ili beli polumesec. O ovoj alternativnoj metodi će više biti reči kasnije.

Iz otiska prsta se, po narodnom verovanju može naslutiti da li će neke želje da postanu stvarnost ili ne. Da biste dobiti odgovor na pitanje koje vas interesuje, potrudite se da se pridržavate pravila o tome kako se ispravno želja utiskuje u šolju.

Detaljno tumačenje polumeseca u šolji kafe

Da biste dobili što precizniju interpretaciju figure polumeseca u talogu kafe potrebno je da povedete računa o tome gde se ovaj oblik našao u šolji. Ukoliko ste polumesec videli u prvoj trećini šolje njegova simbolika je povezana sa prošlošću. Polumesec u sredini šolje uglavnom se tiče sadašnjosti, dok polumesec u trećoj trećini šolje nagoveštava buduće događaje.

Od osećanja osobe kojoj se gleda u šolju zavisi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti se radi.

Na tumačenje utiče i položaj pijenja. Ako ste polumesec videli levo od mesta gde su usne doticale šolju, njegovo značenje je uglavnom negativno. Polumesec desno od mesta pijenja obično nosi pozitivna značenja.

Ukoliko ste u šolji videli polumesec iznad krova to znači da ne treba da brinete za mir u kući. Kada se polumesec pojavi u šolji iznad vode to najavljuje putovanje u skorijoj budućnosti. Ako ste pored polumeseca videli i zvezde to implicira da ulazite u vrlo povoljan period života.

Polumesec pri dnu šolje

Oblik polumeseca bliže dnu šolje i levo od mesta gde su usne dodirivale šolju ukazuje na to da vam se nije dopala istina koju ste saznali. Verovatno insistirate da bliski ljudi uvek budu iskreni prema vama, međutim, nedavno ste shvatili koliko to zapravo može da bude bolno.

Ukoliko ste polumesec uočili u prvoj trećini šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ste shvatili da vam ne nedostaje osoba sa kojom ste prekinuli komunikaciju ili druženje. Moguće je da je reč o lažnom prijateljstvu ili ljubavnoj vezi koja je počivala isključivo na navici, pa ste shvatili da vam je ovako bolje i da zapravo ne tugujete za njim tj. njom.

Polumesec u sredini šolje

Kada se polumesec pojavi u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da niste sigurni u nečija osećanja. Verovatno neko igra igru toplo-hladno sa vama ili pokušava da manipuliše vašim emocijama. Izađite iz tog začaranog kruga pre nego što bude prekasno.

Polumesec u drugoj trećini šolje i desno od mesta pijenja obično je znak da ste u fazi kada imate dovoljno energije i volje da se pozabavite starim problemima, ali i da počnete da se borite za bolju budućnost. Sve vam polazi za rukom, pa nema razloga da ne postignete ono što ste poželeli.

Polumesec pri vrhu šolje

Ako ste polumesec uočili u trećoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to najavljuje probleme u komunikaciji sa partnerom tj. partnerkom ili nekim od kolega ili prijatelja. Moguće je da se nećete složiti oko načina na koji treba nešto da se reši, pa ćete ući u žustru raspravu.

Polumesec u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja može da bude znak da ćete promeni zanimanje ili posao. Studenti bi lako mogli odlučiti da pređu na drugi fakultet, a oni koji su na početku karijere, da se prebace na drugo zanimanje. U svakom slučaju, vreme će pokazati da li je to bio dobar potez ili ne.

Polumesec u otisku prsta za želju

Usmeno predanje kaže da se iz otiska prsta u talogu kafe može saznati da li će se neke želje ostvariti. Ako ste odlučili da na ovaj način pokušate da saznate svoju sudbinu, potrudite se da pravim prstom utisnete svoju želju u šolju. Ukoliko se želja utisne pogrešnim prstom tumačenje neće biti validno.

  • Za želje koje se tiču porodice u šolji se ostavlja otisak palca. Polumesec u otisku palca može da bude znak da će se vaša želja ispuniti.
  • Kada se želja odnosi na posao tj. karijeru u šolju je utiskujete kažiprstom. Ako ste u otisku kažiprsta videli polumesec to implicira da bi vam se želja mogla ostvariti u daljoj budućnosti.
  • Srednjim prstom se u šolju utiskuju želje koje se tiču seksualnog života. Polumesec u otisku srednjeg prsta ne najavljuje ostvarenje želje.
  • Ukoliko ste poželeli nešto što se odnosi na emocije, konkretnije, na ljubav, u šolji ostavljate otisak prstenjaka. Kada se u tom otisku pojavi polumesec to je znak da će se vaša želja ispuniti.
  • Želje koje se tiču zdravlja se u šolju utiskuju malim prstom. Polumesec u otisku malog prsta ukazuje na ispunjenje želje u daljoj budućnosti.

Alternativno tumačenje polumeseca u šolji kafe

Simboliku figura u ostatku kafe u šolji možete tumačiti i po njihovoj boji. Beli tj. prazni oblici nemaju isto značenje kao i crni tj. ispunjeni. Ukoliko polumesec koji se u vašoj šoljici pojavio nije bio ni potpuno beo, a ni skroz crn tumači se boja koja prevladava.

Značenje crnog polumeseca

Crni polumesec u šolji kafe može da najavi vrlo radosne trenutke u budućnosti. Moguće je da ćete ići na slavlje.

Značenje belog polumeseca

Beli polumesec u šolji kafe vam poručuje da knjizi ne sudite po koricama, a ljudima po prvom utisku.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts