|

Jež u šolji kafe – šta znači

Jež u talogu od kafe u šolji

Figura ježa u talogu kafe može da ima više različitih značenja. Tumačenje se razlikuje u zavisnosti od toga da li ste ovu životinju videli bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, tj. levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Drugi način da rastumačite šta znači jež u šolji kafe jeste da se fokusirate na njegovu boju. Oblik u šolji može da bude ispunjen tj. crn ili prazan tj. beo. Više o ovoj metodi interpretacije znakova u ostacima kafe biće reči u nastavku teksta.

Veruje se da se u otisku prsta u šolji kafe može doći do odgovora na pitanje da li će vam se ostvariti neka želja. Pri tome je jako važno da znate kojim prstom da je utisnete u šolju. Kako da pravilno utisnete želju i kakve su šanse da se ona ispuniti objasnićemo nešto kasnije.

Detaljno tumačenje ježa u šolji

Da biste dobili što precizniju interpretaciju znakova u šolji kafe, potrebno je da obratite pažnju na nekoliko stvari. Za početak, bitno je da odredite poziciju na kojoj se jež našao u šolji. Ukoliko ste ježa videli pri dnu šolje tada se tumačenje odnosi na prošlost. Kada se jež ukaže u sredini šolje tada se njegova simbolika odnosi na sadašnjost. Ako se jež pojavio blizu vrha šolje tada se njegovo značenje odnosi na budućnost. Koliko daleko u prošlost tj. budućnost tumačenje ide zavisi od osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored toga, bitno je i da li ste ježa videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju. Leva strana obično nosi negativno, a desna pozitivno značenje.

Veličina ježa u šolji kafe nije mnogo važna za tumačenje njegove simbolike. Ako ste u talogu kafe videli dva ježa to može da bude znak da imate neiskrenog prijatelja. Ukoliko je jež u šolji bio okrenut na leđa to implicira da treba da se čuvate intriga.

Jež u prvoj trećini šolje

Kada vidite figuru ježa u prvoj trećini šolje, tj. bliže njenom dnu i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da nećete vratiti tj. pronaći ono što ste izgubili. Premda tako nešto nije lako prihvatiti, moraćete da se pomirite sa činjenicom da ono što je nestalo, neće da se vrati.

Ukoliko se jež pojavio pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to znači da ćete uskoro sebi oprostiti grešku iz prošlosti. Shvatićete da ste bili prestrogi prema sebi, te da ne treba više da se mučite istim pitanjima.

Jež u drugoj trećini šolje

Ako ste ježa videli negde na sredini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da sumnjate u nekoga. Moguće je da se bliska osoba u poslednje vreme čudno ponaša, pa ste počeli da verujete da vam nešto krije.

Jež bliže sredini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale obično znači da se dobro snalazite u situaciji u kojoj se nalazite. Verovatno se vodite razumom, a ne osećanjima, pa su vam i odluke i potezi prilično mudri.

Jež u trećoj trećini šolje

Ukoliko se jež pojavio bliže dnu šolje i levo od mesta pijenja to može da bude znak da će vas informacija koju ćete uskoro čuti zabrinuti. Moguće je da se neke stvari neće odvijati onako kako ste vi zamislili.

Kada ježa uočite u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ćete pronaći stvar koju ste izgubili ili rešenje problema koji vas duže vreme muči. Budite uporni, strpljivi i hrabri, pa će se neke bitne kockice složiti baš onako kako vama odgovara.

Jež u otisku prsta za želju

Veruje se da se u otisku prsta može naslutiti da li će se neka želja ostvariti ili ne. Bitno je da znate kojim prstom da utisnete svoju želju u šolju. Ako to učinite pogrešnim prstom, tumačenje može biti nejasno ili neverodostojno.

  • Želje koje se tiču porodice utiskujete u šolju kafe palcem. Ukoliko se u otisku palca pojavio jež to implicira da će vam se želja ispuniti za vrlo kratko vreme.
  • Kada su želje vezane za karijeru, posao, tj. profesionalni napredak i razvoj tada u šolji ostavljate otisak kažiprsta. Jež u otisku kažiprsta može da bude znak da će se vaša želja ostvariti ukoliko budete bili strpljivi i vredni.
  • Ako se vaše želje tiču intimnog, tj. seksualnog života utiskujete ih u šolju srednjim prstom. Ukoliko ste u tom otisku videli ježa vaša želja se, na žalost, neće ispuniti.
  • Otisak prstenjaka se u šolju ostavlja kada se želje odnose na ljubav. Kada u otisku prstenjaka vidite ježa to implicira da se vaša želja neće ispuniti ako budete sedeli skrštenih ruku.
  • Ukoliko se vaša želja tiče zdravlja tada u šolji ostavljate otisak malog prsta. Jež u otisku malog prsta najavljuje ispunjenje želje.

Alternativno tumačenje ježa u šolji kafe

Drugi način da otkrijete simboliku figure u talogu kafe jeste da se fokusirate na njenu boju. Jež u šolji može da bude crn, tj. ispunjen ili beo tj. prazan. Ako jež u vašoj šolji nije ni potpuno crn, a ni sasvim beo, tumačiće se značenje boje koja prevladava.

Značenje crnog ježa

Crni jež u šolji kafe ukazuje na to da ćete neki problem rešiti ukoliko zatražite pomoć pravih ljudi.

Značenje belog ježa

Beli jež u šolji kafe obično najavljuje neočekivanu posetu. Na sreću, gost će vam doneti neke dobre informacije.

Napomena: Navedena tumačenja nisu stvar nauke, nego narodnog verovanja. Svemu što ste pročitali verujete na ličnu odgovornost.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts