|

Hobotnica tj. oktopus u šolji kafe

Hobotnica u talogu od kafe u šolji

Iako se veruje da hobotnica u talogu kafe simbolizuje opasnost, tumačenje ove figure u šolji može da se razlikuje u zavisnosti od toga da li ste je videli pri dnu, u sredini ili pri vrhu šolje, tj. da li se našla desno ili levo od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Drugi način da se otkrije značenje hobotnice u šolji jeste po njenoj boji. Crni tj. ispunjeni i beli tj. prazni oblik u šolji kafe ne moraju isto da se interpretiraju. O ovom alternativnom načinu tumačenja će više biti reči u nastavku teksta.

Iz otiska prsta, prema narodnom verovanju, može da se nasluti da li će se neke želje ostvariti. Postoje pravila kako se želje utiskuju u šolju, ali i kako se dolazi do odgovora na pitanja koja vas interesuju.

Simbolika hobotnice tj oktopusa u šolji kafe

Za precizno tumačenje hobotnice u talogu kafe bitno je da se obrati pažnja na položaj figure u šolji. Ako ste hobotnicu videli bliže dnu šolje, njena simbolika je povezana sa prošlošću. Kada hobotnicu uočite u sredini šolje značenje se odnosi na sadašnjost, a ukoliko se pojavila pri vrhu šolje tada se tiče nekih budućih događaja.

Od emocija osobe kojoj se gleda u šolju zavisi o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti je reč.

Pored toga, za interpretaciju je bitno i mesto pijenja. Kada se hobotnica nađe levo od mesta gde su usne doticale šolju njena simbolika je često negativna. Ukoliko ste je videli na desnoj strani tada nosi pozitivno značenje.

Mala hobotnica u ostacima kafe može da najavi manje brige, dok velika predviđa neke ozbiljnije probleme. Ako ste videli hobotnicu bez nekoliko pipaka, to je znak da ste na dobrom putu da izađete iz stresne faze svog života. Dve ili više hobotnica u šolji obično ukazuju na to da vas neko guši.

Hobotnica u prvoj trećini šolje

Kada se oblik hobotnice pojavi bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to može da znači da ste zarobljeni u prošlosti i da sami sebi ne dozvoljavate da krenete dalje. Skloni ste samosažaljenju, a mislite da vas niko ne razume. Nije se ceo svet urotio protiv vas, nego ste sebi najveći neprijatelj.

Figura hobotnice pri dnu šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste zahvaljujući svojoj mudrosti uspeli da se sačuvate velikih briga. Shvatili ste situaciju u kojoj ste se našli i doneli ispravnu odluku.

Hobotnica u drugoj trećini šolje

Ukoliko se hobotnica pojavila u sredini šolje i levo od mesta pijenja to implicira da vas neko ogovara. Moguće je da o vama pričaju čak i ljudi koji vas nikad nisu upoznali. Neke osobe samo glume da vam žele dobro, a iza leđa šire neistine ili poluistine kako bi vam naneli štetu.

Ako ste hobotnicu uočili u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale to znači da ste dovoljno zreli da znate šta želite, a šta ne. Imate i bogato iskustvo, što znači da niko ne može da vas prevari tako lako.

Hobotnica u trećoj trećini šolje

Oblik hobotnice bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale može da bude upozorenje. Čuvajte se slatkorečivih ljudi i onih koji mnogo obećavaju, kako se ne biste u nekom trenutku razočarali.

Kada hobotnicu vidite pri vrhu šolje i desno od mesta pijenja to je dobar znak. Oblik na ovoj poziciji u šolji ukazuje na to da ćete postići ono što ste sebi zacrtali uprkos brojnim izazovima i preprekama sa kojima se suočavate.

Hobotnica u otisku prsta za želju

Narodno verovanje kaže da se iz otiska prsta u šoljici kafe može saznati da li će neke želje postati stvarnost. Ako ste odlučili da to proverite, obratite pažnju na to kojim prstom utiskujete želju u šolju. Kada se želja utisne pogrešnim prstom, tumačenje ne može da bude validno.

  • Ukoliko se vaše želje odnose na porodicu tada u šolji ostavljate otisak palca. Hobotnica u otisku palca znači da ostvarenje vaše želje neće teći glatko, ali će se u nekom trenutku ona ispuniti.
  • Želje koje se tiču profesionalnog života se u šolju utiskuju kažiprstom. Ako ste u otisku kažiprsta videli hobotnicu to, na žalost, može da bude znak da vam se želja neće ostvariti u bližoj budućnosti.
  • Kada se želje odnose na seksualni, tj. erotski deo vašeg života one se u šolju utiskuju srednjim prstom. Hobotnica u otisku srednjeg prsta predviđa ostvarenje želja.
  • Prstenjakom se u šolji ostavlja otisak kada se želje tiču emocija, tj. ljubavi. Ako ste u tom otisku videli hobotnicu moguće je da će vam se želja ispuniti pre nego što očekujete.
  • Ako se želje tiču zdravlja, tada se u šolju utiskuju malim prstom. Ukoliko se u otisku malog prsta pojavila hobotnica to implicira da ćete morati da budete strpljivi kako biste dočekali da ono što želite postane stvarnost.

Alternativno tumačenje hobotnice u šolji kafe

Druga metoda tumačenja se temelji na boji oblika koji ste u šoljici videli. Figure mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ako hobotnica u vašoj šolji nije bila ni skroz crna, a ni sasvim bela, tumačiće se boja koje ima više.

Značenje crne hobotnice

Crna hobotnica može da bude znak da ste nekoga ili nešto pogrešno procenili. Preispitajte svoje stavove i mišljenja.

Značenje bele hobotnice

Bela hobotnica ukazuje na to da vas nečija ljubav guši i opterećuje.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts