Njoke u šolji kafe – simbolika i značenje

Vrlo je neobično kada u talogu kafe prepoznate oblik njoke, međutim, to takođe ima svoju simboliku koja je uslovljena položajem u šoljici gde se ova figura našla. Različito se objašnjava ako ste njoke uočili bliže dnu, sredini ili vrhu šolje, a na interpretaciju utiče i to da li ste ih videli levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Alternativno tumačenje podrazumeva otkrivanje skrivene simbolike oblika po njihovoj boji. Figure u šolji mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Više o ovom načinu interpretacije možete pronaći u delu teksta pod naslovom „Šta simbolišu crne, a šta bele njoke u šolji?“

Iz otiska prsta u talogu kafe se, prema usmenom predanju može iščitati da li će neka želja da se ostvari ili ne. Postoje jasna pravila kako se želja utiskuje u šolju. Instrukcije kako da pravilno ostavite otisak u šolji, te šta znači kada se u njemu pojave njoke pročitajte u podnaslovu „Njoke u otisku prsta za želju“.

Detaljna interpretacija njoki u šolji kafe

Da biste dobili što preciznije objašnjenje šta znači kada se njoke pojave u ostacima kafe u šolji, potrebno je da obratite pažnju na mestu u šoljici na kome su se pojavile. Ako ste njoke videli u prvoj trećini šolje, simbolika je povezana sa prošlošću. Ukoliko su se njoke ukazale u drugoj trećini šolje, značenje se odnosi na sadašnjost. Kada ovu hranu primetite u trećoj trećini šolje, tumačenje se tiče budućnosti. O koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti tj. budućnosti govorimo zavisi od emocija i iskustava osobe kojoj se gleda u šolju.

Pored navedenog, za interpretaciju je bitno i mesto pijenja. Ako ste njoke primetili levo od pozicije gde su usne dodirivale šolju, značenje je manje-više negativno. Kada njoke uočite desno od mesta pijenja, interpretacija je uglavnom pozitivna.

Veličina njoki ne igra bitnu ulogu prilikom tumačenja. Ako ste njoke videli u šerpi to može da simboliše neke nedovršene poslove. Njoke na tanjiru znače da biste uskoro mogli početi ubirati prve plodove svog truda i rada. Kada se pored ove hrani u ostatku kafe u šoljici pojavi još neka figura to može da bude znak da će vas uskoro posetiti neko koga dugo niste videli.

Njoke u prvoj trećini šolje

Ako ste videli njoke bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to znači da ne možete da zaboravite neku svađu koja se dogodila prilično davno. I dalje često razmišljate o tome i nastavljate u sebi da se raspravljate, premda ste svesni da prošlost ne možete da promenite.

Ukoliko su se njoke pojavile u prvoj trećini šolje i desno od pozicije pijenja to implicira da ste još pod utiskom nekog ugodnog druženja. Verovatno ste imali priliku da neko vreme provedete sa interesantnom osobom i on tj. ona vas je impresioniralo/la.

Njoke u drugoj trećini šolje

Kada njoke vidite u sredini šoljice i levo od pozicije pijenja to znači da se plašite da vas ljudi ne razumeju i da ne mogu da vas prihvate takvim kakav/a jeste. Istina je da im niste ni dali priliku da vas bolje upoznaju.

Njoke u sredini šolje i desno od mesta pijenja ukazuju na to da ste zadovoljni sobom. Moguće je da ste nedavno nešto promenili u svom životu i zbog toga se osećate prilično dobro. Zračite pozitivnom energijom i to privlači ljude ka vama.

Njoke u trećoj trećini šolje

Ukoliko su se njoke pojavile bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to najavljuje manji problem u komunikaciji na javnom mestu. Verovatno ćete ući u raspravu sa službenikom tj. službenicom u opštini, pošti ili banci. Pazite da ne napravite skandal!

Ako ste njoke videli pri vrhu šoljice i desno od mesta pijenja to implicira da biste uskoro mogli videti osobu koja vam nedostaje. Moguće je da će vas posetiti prijatelj ili neko od rodbine ko duže vreme ne živi u vašem gradu. Provešćete nekoliko sati u odličnom društvu.

Njoke u otisku prsta za želju

Naši preci su verovali da se u iz otiska prsta u talogu kafe može saznati da li će se neke želje ostvariti ili ne. Bitno je da znate kako se pravilno utisku želje u šoljicu. Ukoliko je želja utisnuta pogrešnim prstom, ni tumačenje neće biti jasno, niti validno.

  • Ako su vaše želje vezane za dom, decu ili porodicu tada u talogu kafe ostavljate otisak palca. Ako su se u otisku palca pojavile njoke to je znak da će se vaša želja ispuniti u skorijoj budućnosti.
  • Otisak kažiprsta u šolji ostavljate za želje koje se tiču posla, tj. karijere. Njoke u otisku palca nagoveštavaju ispunjenje želje u vrlo kratkom roku.
  • Ukoliko se vaša želja odnosi na seksualni tj. erotski deo života, u talogu kafe treba da ostavite otisak srednjeg prsta. Njoke u otisku srednjeg prsta, na žalost, ne predviđaju ostvarenje želje.
  • Želju koja se tiče emocionalnih tj. ljubavnih odnosa u šolju utiskujete kažiprstom. Njoke u otisku kažiprsta najavljuju ispunjenje želje u daljoj budućnosti.
  • Malim prstom utiskujete želje koje se odnose na zdravlje. Ako ste u otisku malog prsta videli njoke, vaša želja se sigurno neće ostvariti još neko vreme.

Šta simbolišu crne, a šta bele njoke u šolji?

Drugi način da rastumačite simboliku koja se krije u figurama u šolji kafe jeste da se fokusirate na njihovu boju. Oblici u šoljici mogu da budu crni tj. ispunjeni ili beli tj. prazni. Ukoliko njoke koje ste u šolji uočili nisu bile ni skroz crne, a ni sasvim bele tumači se boja koje ima više.

Značenje crnih njoka

Crne njoke u ostacima kafe u šolji najavljuju lepo druženje. Moguće je da ćete dobiti priliku da sa interesantnim i inteligentnim ljudima provedete neko vreme i to će vam zaista prijati. To će nastati i neka nova prijateljstva

Značenje belih njoka

Bele njoke u talogu kafe u šolji znače da ne treba da „trčite pred rudu“. Počeli ste previše da razmišljate o budućnosti, a niste napravili plan kako da dođete do onoga o čemu maštate. Ne računajte na druge, potpuno ste sami i u ovome.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts