Fabrika u šolji kafe – skrivena simbolika i značenje

Tumačenje simbolike fabrike u talogu kafe uslovljeno je pozicijom u šolji na kojoj se ova figura našla. Fabrika u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, kao i levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju, ne mora da ima isto, pa čak ni slično značenje.

Figure u šoljici kafe mogu da se tumače i po njihovoj boji. U tom slučaju, crna ili bela fabrika, tj. ispunjeni ili prazni oblik u šolji ne nose isto značenje. O ovoj metodi možete više saznati u podnaslovu „Alternativno tumačenje fabrike u šolji“.

U ovom članku pažnju ćemo posvetiti i interpretaciji pojave fabrike u otisku prsta. Naime, predanje kaže da se iz otiska prsta može iščitati da li će se neka želja ispuniti ili ne, ali će o tome biti više reči nastavku teksta.

Klasično tumačenje fabrike u šolji kafe

Fabrika u talogu kafe može da simboliše umor. Ovakvi motivi se obično javljaju ljudima koji mnogo rade i osećaju se fizički i mentalno iscrpljeno. Međutim, za detaljnu interpretaciju je važan položaj u šolji gde se fabrika pojavila.

Ukoliko ste fabriku videli u prvoj trećini šolje tada se njena simbolika povezuje sa prošlim događajima. Fabrika u sredini šolje ukazuje na nešto iz sadašnjosti, a ako ste je videli u trećoj trećini šolje, tada nagoveštava buduća dešavanja u životu osobe kojoj se gleda u šolju. O koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti, odnosno budućnosti je reč, zavisi od subjektivnih iskustava i emocija.

Da bi interpretacija bila detaljna važno je i da se utvrdi da li se fabrika pojavila levo ili desno od pozicije gde su usne doticale šolju. Leva strana uglavnom nosi loše, a desna dobre vesti.

Mala fabrika u talogu kafe može da najavi manji napor u budućnosti. Ako ste u šolji videli veliku fabriku moraćete da se spremite na težak rad. Ukoliko fabrika u šolji gori, moguće je da ćete morati da revidirate svoje planove, tj. da odustanete od neke ideje. Porušena fabrika je upozorenje na sabotažu. Moguće je da je vaš uspeh nekome „trn u oku“.

Fabrika u donjoj trećini šolje

Kada se fabrika pojavi bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to implicira da žalite za propuštenom prilikom. Moguće je da vam je neko ponudio dobru poslovnu priliku, ali ste je odbili iz straha od promene. Izvucite pouku iz te situacije i krenite dalje.

Ukoliko ste fabriku videli pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da ćete naplatiti stari dug. Nekome ste pomogli i sada možete da očekujete da vam vrati uslugu. Nije isključeno da će rado da vam izađe u susret.

Fabrika u sredini šolje

Ako se fabrika ukazala u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to ukazuje na fizički, mentalni i psihički umor. Verovatno dugo niste napravili pauzu jer niste imali vremena za to. Imajte na umu da svet sigurno neće propasti ako vi dva dana ne budete ništa radili. Manji odmor će vam pomoći da „napunite baterije“ za izazove koji tek predstoje.

Kada se fabrika pojavi u drugoj trećini šolje i desno od pozicije gde su je usne doticale to implicira da ste vrlo fokusirani na ostvarenje svojih ciljeva. Svesni ste da neće biti lako, ali nemate nameru da odustanete od onoga što ste sebi zacrtali.

Fabrika u gornjoj trećini šolje

Ukoliko ste fabriku primetili bliže vrhu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to nije dobar znak. Ovakvi motivi i na ovoj poziciji vam poručuju da se ne upuštate u rizične poslovne poduhvate. Izvući ćete „deblji kraj“ i zažaliti što ste poverovali nečijim lažnim obećanjima.

Fabrika u trećoj trećini šolje i desno od mesta pijenja najavljuje dobre vesti kada je u pitanju vaš profesionalni život. Moguće je da će vam poslodavac povećati platu ili da ćete preći na bolje plaćeno radno mesto. U svakom slučaju, novine će za vas biti vrlo dobre.

Fabrika u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u talogu kafe može da se nasluti da li će neka želja da postane stvarnost ili ne. Pri tome je jako bitno da znate kojim prstom da utisnete svoju želju kako biste dobili jasno i verodostojno tumačenje.

  • Ukoliko se vaša želja odnosi na porodicu ili rodbinu tada bi u šolju trebalo da ostavite otisak palca. Fabrika u otisku palca u talogu kafe, na žalost, ne naslućuje ostvarenje želje.
  • Otisak kažiprsta se u šolji ostavlja za želje koje se tiču posla i karijere. Kada se u otisku kažiprsta pojavi fabrika to je dobar znak. Moguće je da će vam se želja ispuniti vrlo brzo.
  • Želje vezane za erotski život, tj. seks se u šolju utiskuju srednjim prstom. Fabrika u otisku srednjeg prsta, na žalost, ne predviđa ostvarenje onoga što ste zaželeli.
  • Ako se vaša želja odnosi na emocije, tj. na ljubavni život tada ćete u šolji ostaviti otisak kažiprsta. Ukoliko se u otisku kažiprsta pojavila fabrika to je znak da će vam se želja ostvariti u daljoj budućnosti. Spremite se na čekanje!
  • Za želje koje se tiču zdravlja, u šolji se ostavlja otisak malog prsta. Ako ste u otisku malog prsta videli fabriku to implicira da samo vi možete da utičete na to da li će vaša želja da postane stvarnost.

Alternativno tumačenje fabrike u šolji kafe

Druga metoda čitanja oblika u talogu kafe temelji se na njihovoj boji. Figure u šolji mogu da budu ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ukoliko fabrika koju ste u šolji videli nije bila ni skroz crna, a ni sasvim bela, interpretira se boja koje ima više.

Značenje crne fabrike

Crna fabrika u talogu kafe obično najavljuje težak rad. Moraćete u nešto da uložite mnogo truda, energije i vremena. Spremite se na žrtvu „zarad višeg cilja“, tj. boljeg i kvalitetnijeg života.

Značenje bele fabrike

Bela fabrika u ostacima kafe u šolji može da bude znak da ćete nešto dobiti na lakši način. Moguće je da ćete zahvaljujući poznanstvima promeniti posao ili da ćete zaraditi novac radeći nešto što ne zahteva previše napora i vremena.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts