|

Simbolika pacova u šolji kafe

Pacov u talogu od kafe u šolji

Figura pacova u talogu kafe u šolji može da simbolizuje osobu koja će izneveriti vaše poverenje, povrediti vas ili vam naneti štetu. Međutim, na tumačenje dosta utiče položaj oblika u šoljici kafe. Nije isto ukoliko se pacov pojavi u prvoj, drugoj ili trećoj trećini šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Drugi način da se otkrije simbolika oblika u šolji kafe jeste po njegovoj boji. Bela tj. prazna figura ne nosi isto značenje kao crna tj. obojena figura. Više o značenju crnog i belog pacova u ostacima kafe u šolji moći ćete da pronađete u nastavku teksta.

Iz otiska prsta u šolji kafe se, prema narodnom verovanju, može saznati da li će se neke želje ispuniti ili ne. Postoje pravila kojima se određuje koji prst treba da utisnete da biste saznali ono što vas zanima, ali ćemo se tome posvetiti nešto kasnije.

Detaljno tumačenje pacova u šolji kafe

Da bi tumačenje pacova u talogu kafe bilo što preciznije potrebno je da obratite pažnju na položaj u šolji na kome se našao. Ukoliko ste pacova videli u prvoj trećini šolje, njegova simbolika je povezana sa prošlošću. Kada pacova uočite u drugoj trećini šolje, značenje se veže za sadašnjost. Pacov bliže vrhu šolje obično se odnosi na neke buduće događaje. Koliko daleko u prošlost ili budućnost tumačenje ide zavisi od subjektivnog osećaja osobe kojoj se gleda u šolju.

Na tumačenje utiče i mesto pijenja. Ako ste pacova videli levo od mesta gde su usne doticale šolju njegovo značenje je negativno. Pacov desno od mesta pijenja obično nosi pozitivno značenje.

Ranije smo spomenuli da pacov može da simbolizuje osobu koja će vas povrediti. Ipak, ako ste u šolji videli dva pacova, to može da bude znak da ćete prebroditi teške trenutke bez većih ožiljaka. Ukoliko ste videli pacova kako jede to implicira da treba da pazite kome se poveravate.

Pacov pri dnu šolje

Kada se pacov pojavi u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne doticale to znači da previše brinete o tome kakav ste utisak na nekoga ostavili. Normalno je da vam je reputacija bitna, ali ne možete da vratite vreme kako biste se predstavili drugima u boljem svetlu. Naučite lekciju za ubuduće.

Ukoliko ste pacova uočili bliže dnu šolje i desno od mesta gde su usne dodirivale šolju to implicira da ste zbog urođenog skepticizma izbegli opasnost. Niste nekome dozvolili da vam se umeša u život i to se pokazalo kao ispravna odluka.

Pacov u sredini šolje

Ako ste pacova videli u drugoj trećini šolje i levo od mesta pijenja to je znak da ste pod nečijim snažnim uticajem. Ukoliko malo bolje razmislite, shvatićete da niti jednu odluku u poslednje vreme niste sami doneli, nego vam ju/je on tj. ona nametnuo/la. Zapitajte se da li i dalje želite tako da živite.

Pacov u drugoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne dodirivale ukazuje na to da ste ponosni na sebe ili da ste zadovoljni kako se snalazite u nekoj situaciji. Možda prolazite kroz izazovan period, ali ne dozvoljavate da to poremeti vaše planove.

Pacov pri vrhu šolje

Figura pacova bliže vrhu šolje i levo od mesta pijenja znači da treba da budete vrlo oprezni jer u vašoj blizini postoji osoba koja će pokušati da vas iskoristi kako bi ostvario/la svoje ciljeve. Nije isključeno da će se neko potruditi da vam nanese štetu šireći neistine o vama.

Ukoliko ste pacova uočili u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to implicira da ćete, ako već sada počnete da štedite, izbeći vrlo stresne trenutke u životu. Novac ne sme da bude prioritet, međutim, u nekom trenutku će vam postati potreban, pa bi bilo dobro kada biste već sada o tome razmišljali.

Pacov u otisku prsta za želju

Figura koja se pojavi u otisku prsta u šolji kafe može da bude znak da li će se neke želje ostvariti. Ako ste odlučili da okušate sudbinu, potrudite se da pravim prstom utisnete svoju želju u šoljicu. Ukoliko je želja otisnuta pogrešnim prstom, ni tumačenje ne može biti ispravno.

  • Želje koje se tiču porodice ili dece se u šolju utiskuju palcem. Kada se u otisku palca pojavi pacov to je, na žalost, znak da se vaša želja neće ispuniti.
  • Ukoliko se vaša želje odnose na profesionalni život tada u šolji ostavljate otisak kažiprsta. Pacov u otisku kažiprsta ukazuje na ostvarenje želja, ali samo ako budete vukli mudre poteze.
  • Za želje vezane za erotski, tj. seksualni život u šolji se ostavlja otisak srednjeg prsta. Ako se u otisku srednjeg prsta pojavio pacov to ne nagoveštava ostvarenje želje.
  • Kada se želje odnose na emocije, tačnije na ljubav, u šolju se utiskuju prstenjakom. Pacov u otisku prstenjaka može da bude znak ostvarenja želje u daljoj budućnosti.
  • Malim prstom se u šolju utiskuju želje koje se tiču zdravlja. Ako ste u otisku malog prsta videli pacova to implicira da ćete morati da budete vrlo strpljivi kako biste dočekali ispunjenje svoje želje.

Alternativno tumačenje pacova u šolji kafe

Simbolika figura u ostacima kafe u šolji može da se određuje i po njihovoj boji. Crni tj. ispunjeni i beli tj. prazni oblici ne nose isto značenje. Ukoliko pacov koji ste u šolji videli nije ni sasvim crn, a ni sasvim beo, tumačiće se boja koja prevladava.

Značenje crnog pacova

Crni pacov u šolji kafe znači da ste skloni panici. U nepredviđenim situacijama se vrlo loše snalazite.

Značenje belog pacova

Beli pacov u šolji kafe može da bude znak da vam emocije ili poroci zamagljuju vid.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts