Ćebe u šolji kafe – tumačenje i simbolika

Kada se ćebe pojavi u ostatku kafe u šolji to može da bude znak da vam je potrebna pažnja, ljubav ili zaštita. Druga mogućnost jeste da ste u turbulentnoj fazi života i da maštate od mirnijoj svakodnevnici. Međutim, precizno tumačenje zavisi od položaja ovog oblika u šoljici kafe. Ne tumači se isto ukoliko ste ćebe videli pri dnu, u sredini ili bliže vrhu šolje, odnosno levo ili desno od mesta gde su usne dodirivale šolju.

Oblici u šoljici kafe mogu da se tumače i na temelju boje. Figure u šolji su uglavnom ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Šta simbolizuje crno, a šta belo ćebe otkrićete u podnaslovu „Alternativno tumačenje ćebeta u šolji“.

U figuri koja se pojavi u otisku prsta u šolji kafe može da se dođe do odgovora na pitanje da li će neka želja da se ispuni ili ne. Detaljno uputstvo kako se želja utiskuje u šolju, te šta znači kada se u tom otisku pojavi ćebe saznaćete u delu teksta pod naslovom „Ćebe u otisku prsta za želju“.

Kako se tumači ćebe u šolji kafe?

Za precizno tumačenje ćebeta u ostatku kafe u šolji važno je da obratite pažnju na položaj u šolji na kome se ovaj oblik pojavio. Ako ste ćebe videli bliže dnu šolje, njegovo značenje se vezuje za prošlost. Kada se ćebe pojavi u sredini šolje, simbolika se odnosi na sadašnjost. Ćebe bliže vrhu šolje može da nagovesti neka buduća dešavanja. Nezahvalno bi bilo govoriti o koliko bliskoj ili dalekoj prošlosti, tj. budućnosti je tačno reč jer to zavisi od sećanja i emocija osobe kojoj se gleda u šolju.

Na interpretaciju bitno utiče i mesto pijenja. Ako ste ćebe videli levo od pozicije gde su usne doticale šolju, simbolika je manje-više negativna. Kada ćebe primetite desno od mesta pijenja značenje je uglavnom pozitivno.

Veličina ćebeta ne igra neku važnu ulogu za tumačenje ovog oblika u šolji. Ako ste u šolji videli pocepano ćebe to implicira da nešto neće zadovoljiti vaša očekivanja. Ćebe koje gori u šolji kafe najavljuje veću promenu u životu osobe kojoj se gleda u šoljicu.

Ćebe u prvoj trećini šolje

Ako ste ćebe videli bliže dnu šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to implicira da ste dozvolili da vas zavist i ljubomora udalje od drage osobe. Niste mogli da se nosite sa njegovim tj. njenim uspehom, on tj. ona je to primetio/la i zato je odlučio/la da se distancira od vas.

Kada se ćebe pojavi pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to može da bude znak da ćete priznati nekome grešku i da ćete se pomiriti sa osobom sa kojom duže vreme niste bili u dobrim odnosima. Ne nadajte se da će on tj. ona napraviti prvi korak. To je vaša dužnost i obaveza.

Ćebe u drugoj trećini šolje

Ukoliko se ćebe ukazalo u sredini šolje i levo od pozicije gde su je usne dodirivale to simbolizuje usamljenost. Možda vam fali konkretna osoba, a možda vam samo nedostaje pažnje i nežnosti. Ovo je poruka da date šansu osobi koja otvoreno pokazuje simpatije prema vama.

Ćebe u sredini šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste se napokon rešili nekih „unutrašnjih demona“ i da sada jasnije vidite stvari koje se oko vas dešavaju. Moguće je da ste spremni da se borite za ostvarenje svojih ciljeva i želja.

Ćebe u trećoj trećini šolje

Kada ćebe vidite bliže vrhu šolje i levo od pozicije pijenja to najavljuje neke neugodne situacije u bliskoj budućnosti. Nije isključeno da ćete se obrukati u većem društvu i da ćete poželeti odmah da „propadnete u zemlju“.

Ako se ćebe ukazalo u trećoj trećini šolje i desno od mesta gde su je usne doticale to može da bude znak da ćete se uskoro zaljubiti ili da ćete upoznati vrlo interesantnu osobu na sasvim neočekivanom mestu. Možda veza neće dugo trajati, ali će vam biti zabavno i rado ćete se u starosti sećati te žene tj. muškarca.

Ćebe u otisku prsta za želju

Kada želite da saznate da li će se neke želje obistiniti, u šolji kafe treba da ostavite otisak prsta. Važno je da znate kojim prstom se u talogu ostavljaju koje vrste želja. Ako je želja utisnuta pogrešnim prstom tumačenje neće biti jasno.

  • Ako se vaša želja tiče porodice, dece ili rodbine tada ćete je u šolju utisnuti palcem. Ćebe u otisku palca može da bude siguran znak da će se vaša želja ostvariti.
  • Kažiprstom se u šolju utiskuju želje vezane za profesionalni život, tj. karijeru. Ukoliko ste u otisku kažiprsta videli ćebe to implicira da postoje velike šanse da će vaša želja da postane stvarnost u daljoj budućnosti.
  • Kada se želje odnose na erotski život, tada se u šolji ostavlja otisak srednjeg prsta. Ćebe u otisku srednjeg prsta, na žalost, ne predviđa ostvarenje želje tako brzo kao što biste možda voleli.
  • Otisak prstenjaka se u šolji ostavlja kada se želje tiču ljubavnih odnosa. Ako ste u otisku prstenjaka videli ćebe moguće je da će vam se vrlo brzo dogoditi ono što ste poželeli.
  • Želje vezane za lično zdravlje ili zdravlje voljenih se u šolji utiskuju malim prstom. Ćebe u tom otisku predviđa ispunjenje želje.

Alternativno tumačenje ćebeta u šolji kafe

Do odgovora šta znači neki oblik u talogu kafe može da se dođe i ukoliko se fokusirate na njegovu boju. Figure u šolji su ispunjene tj. crne ili prazne tj. bele. Ako ćebe u vašoj šolji nije bilo ni potpuno crno, a ni sasvim belo, za interpretaciju se uzima boja koja je dominantnija.

Značenje crnog ćebeta

Ako ste u šolji videli crno ćebe to je znak da treba da prestanete da se samosažaljevate i da plačete nad svojom sudbinom. Krajnje je vreme da počnete da radite na tome da ostvarite ono što želite.

Značenje belog ćebeta

Ukoliko ste u šoljici videli belo ćebe to implicira da ne smete da zloupotrebljavate nečiju nežnost, brigu i pažnju. Vaša sebičnost će sigurno oterati neke ljude. Možete to sprečiti ukoliko ste spremni da se menjate.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika navedena ovdje ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts