Drvo u šolji kafe – simbolika i tumačenje

Drvo u talogu od kafe u šolji

Figura drveta u talogu kafe može da ima pozitivno ili negativno značenje. Da li će se tumačenje odnositi na prošlost, sadašnjost ili budućnost onoga kome se gleda u šolju zavisi od pozicije na kojoj se oblik našao. Hoće li ono biti pozitivno ili negativno zavisi od toga da li se drvo pojavilo levo ili desno od mesta gde su usne doticale šolju.

Drugi način da se otkrije simbolika drveta u talogu kafe jeste po tome da li je figura bila ispunjena tj. crna ili prazna tj. bela. O ovom alternativnom tumačenju će više biti reči u nastavku teksta.

Iz otiska prsta u šolji kafe možete da otkrijete da li će vam se ostvariti neka želja.

Detaljno tumačenje drveta u šolji

Za precizno tumačenje drveta u talogu kafe u šolji važno je da odredite poziciju na kojoj se ovaj simbol našao. Ako je drvo bilo blizu dnu šolje za kafu tada se njegova simbolika veže za prošlost. Ukoliko se drvo pojavilo na sredini šolje, tj. u njenoj drugoj trećini tada se odnosi na sadašnjost. Drvo bliže vrhu šolje ukazuje na nešto što bi se moglo dogoditi u budućnosti.

Ako ste drvo prepoznali levo od mesta pijenja kafe tada je tumačenje uglavnom negativno, a ukoliko se drvo našlo na desnoj strani tada nosi pozitivnu simboliku.

Veličina i vrsta drveta u ovom kontekstu ne igra značajnu ulogu. Ipak, ako ste videli olistalo drvo to može da ukazuje na uspeh u privatnom ili profesionalnom životu. Ukoliko ste u talogu kafe videli drvo bez lišća to je znak da ne treba da gubite nadu jer vaše vreme tek dolazi.

Drvo bliže dnu šolje

Kada drvo vidite u prvoj trećini šolje i levo od mesta gde su usne doticale šolju to je znak da se kajete što ste propustili neke šanse u prošlosti. Verovatno često razmišljate o tome kako bi vaš život danas izgledao da ste tada postupili drugačije.

Ukoliko se drvo pojavilo pri dnu šolje i desno od mesta pijenja to implicira da treba da cenite iskustva koja ste stekli u prošlosti. Bila ona dobra ili loša, nečemu su vas naučila.

Drvo u sredini šolje

Ako ste drvo videli u drugoj trećini šolje i levo od mesta gde su je usne dodirivale to simbolizuje dilemu. Verovatno vam je na raspolaganju više mogućnosti i niste sigurni koju da odaberete. Potražite savet od osobe kojoj verujete.

Drvo u sredini šolje i desno od mesta pijenja ukazuje na to da ste zadovoljni rezultatima nekog posla. Možda ste u to uložili dosta truda, ali vam se to evidentno isplatilo.

Drvo bliže vrhu šolje

Ukoliko se drvo pojavilo pri vrhu šolje i levo od mesta pijenja to najavljuje dramu, u svakom smislu te reči. Na žalost, mogli biste ući u vrlo nepovoljan period života tokom koga će neke dugo skrivane tajne izaći na površinu.

Ako ste drvo videli bliže vrhu šolje i desno od mesta pijenja to najavljuje dobre vesti ili veći profesionalni uspeh. Nije isključen ni solidan finansijski dobitak.

Drvo u otisku prsta za želju

Iz otiska prsta u talogu kafe možete da dobijete odgovor da li će vam se neka želja ostvariti. Pri tome je izuzetno bitno da pravim prstom utisnete želju u šolju, kako bi tumačenje bilo što jasnije.

Kada se želja odnosi na porodicu, decu ili ukućane tada ostavljate otisak palca u talogu kafe. Ako ste u otisku videli drvo to je znak da će vam se želja ostvariti ukoliko pokažete razumevanje i budete strpljivi prema bližnjima.

Otisak kažiprsta se u šolji kafe ostavlja kada je želja vezana za profesionalni život. Ukoliko se u tom otisku pojavi drvo to implicira da će se vaša želja ispuniti.

Ako se vaša želja tiče intimnog života, tada u talogu kafe treba da ostavite otisak srednjeg prsta. Kada u otisku srednjeg prsta vidite drvo to implicira da vam se želja, na žalost, neće ostvariti.

Prstenjakom u šolju utiskujete želje vezane za ljubav. Ukoliko se u tom otisku pojavilo drvo, želja će se ispuniti, ali tek kasnije tokom vašeg života.

Ukoliko ste zaželeli nešto što je u vezi sa vašim ili zdravljem bliskih ljudi tada želju utiskujete malim prstom. Kada se u otisku malog prsta pojavi drvo to implicira da će vaša želja postati stvarnost.

Alternativno tumačenje drveta u šolji

Tumačiti simbole u kafi možete i po njihovoj boji. Pri tome se obraća pažnja na to da li je drvo koje ste videli bilo crno tj. ispunjeno ili belo tj. prazno. Ukoliko oblik u šoljici nije bio ni sasvim prazan, a ni ispunjen, tumačiće se boja koje ima više.

Značenje crnog drveta

Crno drvo u šolji kafe može da najavi vrlo pozitivne promene u životu osobe kojoj se gleda u šolju. Nije isključen profesionalni uspeh ili finansijski dobitak, a za slobodne ovakav simbol najavljuje novu ljubav.

Značenje belog drveta

Belo drvo u šoljici kafe ukazuje na to da bi osoba kojoj se gleda u kafu trebalo da obrati pažnju na prilike koje mu/joj se nude kako kasnije ne bi zažalio/la.

Napomena: Gatanje iz šolje je sujeverje. Sva simbolika ovde navedena ima spiritualnu pozadinu, stvar je verovanja i predstavlja lična uverenja autora teksta. Informacije iznesene ovde nemaju naučnu pozadinu. Sve tekstove i tumačenja upotrebljavate na ličnu odgovornost.

Similar Posts